Počet nalezených dokumentů: 10
Publikováno od do

Interakcia cytokinínov a giberelínov počas predlžovania hypokotylu v odpovedi na rôzne teplotné podmienky
Tarbajová, Vladimíra
2016 - slovenský
V této práci bylo sledováno zapojení rostlinných hormonů cytokininů do regulace prodlužování hypokotylu u děložních rostlin arábovky Thalovej (Arabidopsis thaliana L.) v odpovědi na různé teplotní podmínky. Rovněž byla pozorována interakce fytohormonů cytokininů s dráhou giberelinů použitím pětinásobných della mutantní linií rostlin Arabidopsis thaliana a inhibitoru biosyntézy giberelinů paclobutrazolu za působení různé teploty. Pozornost byla také zaměřena na účast PIF transkripčných faktorů v regulaci prodlužovacího růstu, využitím jednoduchých a násobných pif mutantní linii Arabidopsis thaliana. Na základě exogenní aplikace giberelínů a cytokinínu trans-zeatínu (tZ) bylo zjištěno, že cytokininy jsou zapojeny do regulace prodlužovacího růstu hypokotylem v odpovědi na různou teplotu okolního prostředí. Současně bylo pozorováno, že regulace růstu hypokotylem cytokininy trans-zeatinem není závislá na giberelínovej dráze. This study observed the involvement of plant hormones, cytokinins during extension of the hypocotyl of Arabidopsis thaliana seedlings ecotype Col-0 in response to ambient temperature. It also observed possible coordination of phytohormones cytokinins with gibberellin pathway, using pentuple della mutant lines background ecotype Ler-0 exposing to elevated temperature. Attention was also paid to regulation of extension growth on the transcriptional level using single and multiple pif mutant lines on a background of the ecotype Col-0. The exogenous application of cytokinin (tZ) demonstrated that elevated levels of cytokinins stimulate the extension growth of the hypocotyl under conditions of optimum temperature (20 ° C). In contrast, the trans-zeatin treated wild type of Arabidopsis thaliana showed inhibition of growth of the hypocotyl under conditions of high ambient temperature (29 ° C). Using a gibberellins´ biosynthesis inhibitor, paclobutrazol, some modulation of hypocotyl elongation thru cytokinins was found in response to the optimal and increased ambient temperature. Klíčová slova: arabidopsis thaliana L.; cytokininy; gibereliny; hypokotyl; teplota Dostupné registrovaným uživatelům v knihovně Mendelovy univerzity v Brně.
Interakcia cytokinínov a giberelínov počas predlžovania hypokotylu v odpovedi na rôzne teplotné podmienky

V této práci bylo sledováno zapojení rostlinných hormonů cytokininů do regulace prodlužování hypokotylu u děložních rostlin arábovky Thalovej (Arabidopsis thaliana L.) v odpovědi na různé teplotní ...

Tarbajová, Vladimíra
Mendelova univerzita v Brně, 2016

Záhradná architektúra novodobých podnikových areálov a sídel
Miziová, Hana
2015 - slovenský
Závěrečná bakalářská práce se věnuje problematice zahradní architektury novodobých podnikových areálů a sídel se zaměřením na zhodnocení areálů administrativního a výrobního charakteru z konce 20. století a počátku 21. století lokalizovaných v České a Slovenské republice s cílem vymezit základní principy a zásady pro zahradní - architektonické řešení podnikových areálů a sídel. Analyzuje vybrané areály a hledá mezi nimi spojitosti v řešení. Práce stručně zachycuje i tendence v tvorbě v zahraničí z důvodu jejich vlivu na tvorbu na našem území. Na základě vyplývajících zásad je vypracována studie modelového území a konkrétního objektu, která je doložena grafickým zpracováním. Jedná se o území průmyslového parku - Nitra Sever. The bachelor thesis is focused on landscaping an administrative, production and mix-used areas which were built in 20. and 21. centrury with focus on reviewing and evaluating basic principles to be applied in landcaping those areas. Thesis documents and analyzes selected areas and looks for connections and similarities in design solutions. Thesis briefly suggests tendencies and progress in designing and landscaping such areas. Those tendencies are to be awaited not only in Czek and Slovak republic but in foreign countries as well. Based on principles a study is created consisting of a model area and a particular object which is graphically designed for an industrial park - Nitra Sever. Klíčová slova: administrativní areál; podnikový areál; zahradní architektura Dostupné registrovaným uživatelům v knihovně Mendelovy univerzity v Brně.
Záhradná architektúra novodobých podnikových areálov a sídel

Závěrečná bakalářská práce se věnuje problematice zahradní architektury novodobých podnikových areálů a sídel se zaměřením na zhodnocení areálů administrativního a výrobního charakteru z konce 20. ...

Miziová, Hana
Mendelova univerzita v Brně, 2015

Optimalizace pořadí osazovaných axiálních součástek na desky plošných spojů ve firmě Honeywell
Jančovičová, Dominika
2013 - slovenský
Klíčová slova: C++; lineární programování; Littlova metoda Dostupné registrovaným uživatelům v knihovně Mendelovy univerzity v Brně.
Optimalizace pořadí osazovaných axiálních součástek na desky plošných spojů ve firmě Honeywell

Jančovičová, Dominika
Mendelova univerzita v Brně, 2013

Optimalizace pořadí osazovaných axiálních součástek na desky plošných spojů ve firmě Honeywell
Jančovičová, Dominika
2013 - slovenský
Klíčová slova: C++; lineární programování; Littlova metoda Dostupné registrovaným uživatelům v knihovně Mendelovy univerzity v Brně.
Optimalizace pořadí osazovaných axiálních součástek na desky plošných spojů ve firmě Honeywell

Jančovičová, Dominika
Mendelova univerzita v Brně, 2013

Apoptóza leukocytov hovädzieho dobytka
Juhásová, Dominika
2011 - slovenský
Klíčová slova: apoptóza; leukocyty; skot Dostupné registrovaným uživatelům v knihovně Mendelovy univerzity v Brně.
Apoptóza leukocytov hovädzieho dobytka

Juhásová, Dominika
Mendelova univerzita v Brně, 2011

Apoptóza leukocytov hovädzieho dobytka
Juhásová, Dominika
2011 - slovenský
Klíčová slova: apoptóza; leukocyty; skot Dostupné registrovaným uživatelům v knihovně Mendelovy univerzity v Brně.
Apoptóza leukocytov hovädzieho dobytka

Juhásová, Dominika
Mendelova univerzita v Brně, 2011

Návrh zvýšenia konkurencieschopnosti podnikateľského subjektu v cestovnom ruchu
Stanová, Petra
2011 - slovenský
Klíčová slova: Business tourism; Certification of security; Hotel services Dostupné registrovaným uživatelům v knihovně Mendelovy univerzity v Brně.
Návrh zvýšenia konkurencieschopnosti podnikateľského subjektu v cestovnom ruchu

Stanová, Petra
Mendelova univerzita v Brně, 2011

Aplikace nástrojů controllingu ve stavebním podniku
Patrášová, Silvia
2010 - slovenský
Klíčová slova: analýza bodu zvratu; controlling; náklady Dostupné registrovaným uživatelům v knihovně Mendelovy univerzity v Brně.
Aplikace nástrojů controllingu ve stavebním podniku

Patrášová, Silvia
Mendelova univerzita v Brně, 2010

Voľba dekoračného kameňa jako reflexia súčasného trendu v aplikácii prírodného kameňa v záhradnej a krajinárskej architektúre
Bolerázsky, Michal
2010 - slovenský
Klíčová slova: zahradní architektura; krajinářská architektura; kámen Dostupné registrovaným uživatelům v knihovně Mendelovy univerzity v Brně.
Voľba dekoračného kameňa jako reflexia súčasného trendu v aplikácii prírodného kameňa v záhradnej a krajinárskej architektúre

Bolerázsky, Michal
Mendelova univerzita v Brně, 2010

Mapovanie a hodnotenie historických krajinných štruktúr
Mončeková,Katarína
2009 - slovenský
Dostupné registrovaným uživatelům v knihovně Mendelovy univerzity v Brně.
Mapovanie a hodnotenie historických krajinných štruktúr

Mončeková,Katarína
Mendelova univerzita v Brně, 2009

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze