Počet nalezených dokumentů: 281
Publikováno od do

Modal verbs expressing deontic necessity in administrative style
Filipová, Michaela; Huschová, Petra; Haupt, Jaromír
2009 - anglický
This bachelor thesis deals with modal verbs expressing deontic necessity in administrative style. The theoretical part defines the term "modality" and states two main kinds of modality. Furthermore, it concentrates on characteristic features and functions of individual modal verbs expressing deontic necessity. In the practical part, the theory is applied to the documents of administrative style in order to state the frequency of occurrence of selected modals as well as to prove or disprove the presumption stated. Klíčová slova: Modalita; deontická modalita; deontická nutnost; administrativní styl; Modality; deontic modality; deontic necessity; administrative style Plné texty jsou dostupné v knihovně UPCE.
Modal verbs expressing deontic necessity in administrative style

This bachelor thesis deals with modal verbs expressing deontic necessity in administrative style. The theoretical part defines the term "modality" and states two main kinds of modality. Furthermore, ...

Filipová, Michaela; Huschová, Petra; Haupt, Jaromír
Univerzita Pardubice, 2009

English -ing forms in the legal style and their translations into Czech
Procházková, Lucie; Reimannová, Irena; Ježková, Šárka
2009 - anglický
This bachelor thesis deals with Czech translational equivalents of English sentence condensers gerunds and present participles in the legal style. The first part characterizes legal style and legal translation. The second part defines and classifies English gerunds and participles from the viewpoint of syntax and discusses the translation of English sentence condensers into Czech. The last part of the paper presents findings of the analysis, which is based on the legal corpus consisting of the documents where English is used as a lingua franca. Klíčová slova: -ing forms; sentence condensers; Translation; legal styles; -ing formy; větné kondenzory; překlady; právnické styly Plné texty jsou dostupné v knihovně UPCE.
English -ing forms in the legal style and their translations into Czech

This bachelor thesis deals with Czech translational equivalents of English sentence condensers gerunds and present participles in the legal style. The first part characterizes legal style and legal ...

Procházková, Lucie; Reimannová, Irena; Ježková, Šárka
Univerzita Pardubice, 2009

Plánování ve vybraných sektorech národního hospodářství
Babková, Ilona; Siegl, Milan
2008 - anglický
Plné texty jsou dostupné v knihovně UPCE.
Plánování ve vybraných sektorech národního hospodářství

Babková, Ilona; Siegl, Milan
Univerzita Pardubice, 2008

Lesbian women in American fiction
Kroutilová, Lenka; Bubíková, Šárka
2008 - anglický
The bachelor paper deals with reflection of lesbian women in American fiction. The work is completed with the analysis of lesbian women and their social development in American fiction. The analysis is not aimed only to find the general aspects of the literature dealing with lesbian issues, but is also focused on two representative novels written by lesbian authors, Patience and Sarah by Isabel Miller and Rubyfruit jungle by Rita Mae Brown. Klíčová slova: United States of America; literature; Gender; minorities; lesbianism; Spojené státy americké; literatura; Gender; menšiny; lesbismus Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPCE.
Lesbian women in American fiction

The bachelor paper deals with reflection of lesbian women in American fiction. The work is completed with the analysis of lesbian women and their social development in American fiction. The analysis ...

Kroutilová, Lenka; Bubíková, Šárka
Univerzita Pardubice, 2008

Translation analysis of science fiction films
Váňa, Jan; Reimannová, Irena; Fridrichová, Irena
2008 - anglický
Tato bakalářská práce se zabývá překladovou studií filmů žánru science fiction. Jejím a autorovým cílem je zmapování procesu překladu science fiction filmů s důrazem na metody titulkování a dabingu. Zatímco první část se zabývá teorií spojenou se stylem a žánrem, překladatelskými postupy a metodami, druhá část je věnována analýze vybraných filmových děl a jejich českých překladů. Hlavními zkoumanými faktory jsou elementy pro science fiction typické, tj. neologismy, technické termíny a také vlastní jména a pojmenování. Zhodnocena je krátce i formální stránka titulků a dabingu. Klíčová slova: Science fiction; translation analysis; neologism Plné texty jsou dostupné v knihovně UPCE.
Translation analysis of science fiction films

Tato bakalářská práce se zabývá překladovou studií filmů žánru science fiction. Jejím a autorovým cílem je zmapování procesu překladu science fiction filmů s důrazem na metody titulkování a dabingu. ...

Váňa, Jan; Reimannová, Irena; Fridrichová, Irena
Univerzita Pardubice, 2008

Indian captivity tales
Duspivová, Lenka; Bubíková, Šárka
2008 - anglický
This bachelor paper analyzes the narratives of captured European settlers by the native American Indians – the "Indian captivity tales”. Primarily it focuses on three female captives and their experiences from Indian captivity, each imprisoned in different century and area of the American continent. The paper begins with presenting the motives that led the American Indians to their acts. Second part of the paper describes themes of the individual period that apply to three chosen narratives. Attention is turned especially to the Puritan era by reason of paralleling personal experiences of the captives with biblical stories. Last part of the paper is devoted to analysis of pleasant or painful experiences of three female captives as well as of their different perception of the American Indian culture. Klíčová slova: Indian captivity tales; three centuries; settlers; cruelties; suffering; vyprávění o indiánském zajetí; tři staletí; osadníci; krutosti; utrpení Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPCE.
Indian captivity tales

This bachelor paper analyzes the narratives of captured European settlers by the native American Indians – the "Indian captivity tales”. Primarily it focuses on three female captives and their ...

Duspivová, Lenka; Bubíková, Šárka
Univerzita Pardubice, 2008

Social issues of American and English society in the second half of the 19th century in Edith Wharton's The Age of Innocence and John Fowles's French Lieutenant's Woman
Jankulová, Veronika; Roebuck, Olga
2008 - anglický
The bachelor work focuses on the British and American society in the second half of the 19th century. The issues of social classes and hierarchy, development and changes within them as well as the differences between particular classes are analysed and contrasted. Special attention is paid to the upper class's lifestyle, social status, and gender roles together with the questions of victorian rules and attitudes towards mores and sexuality. The ideologies of the way of life, social values, conventions and morality of the victorian society are presented on the novels The French Lieutenant's Woman and The Age of Innocence by John Fowles and Edith Wharton respectively. Klíčová slova: viktoriánská společnost; společenské systémy; vyšší třídy; životní styly; genderová příslušnost; konvence; victorian society; social classes; upper classes; lifestyles; gender roles; conventions Plné texty jsou dostupné v knihovně UPCE.
Social issues of American and English society in the second half of the 19th century in Edith Wharton's The Age of Innocence and John Fowles's French Lieutenant's Woman

The bachelor work focuses on the British and American society in the second half of the 19th century. The issues of social classes and hierarchy, development and changes within them as well as the ...

Jankulová, Veronika; Roebuck, Olga
Univerzita Pardubice, 2008

Punishment in victorian public schools
Süsserová, Jitka; Vít, Ladislav
2008 - anglický
This bachelor work concentrates on the forms of punishments in victorian public schools. Firstly, in order to understand the second part of the work there is mentioned a social and cultural context of victorian period. Then, the work is directly dedicated to the particular forms of the punishments, that are based on both the fiction and also on the non-fiction victorian literature. Klíčová slova: viktoriánská společnost; vzdělání; školské reformy; studenti; tresty; victorian society; Education; educational reforms; students; punishments Plné texty jsou dostupné v knihovně UPCE.
Punishment in victorian public schools

This bachelor work concentrates on the forms of punishments in victorian public schools. Firstly, in order to understand the second part of the work there is mentioned a social and cultural context of ...

Süsserová, Jitka; Vít, Ladislav
Univerzita Pardubice, 2008

The creative language of headlines in English tabloids
Bárta, Martin; Urbanová, Zuzana
2008 - anglický
This bachelor work focuses on the language of headlines in tabloid newspapers. Its aim is to analyze creativity, which is used by copy editors to draw attention. It deals mostly with figurative language and sense relations. This work also attempts to uncover hidden meanings in several headlines to illustrate how particular language means are used. Klíčová slova: figurativní jazyk; metafory; metonymie; slovní hříčky; noviny; novinové titulky; figurative language; metaphors; metonymy; sense relations; Newspapers; headlines Plné texty jsou dostupné v knihovně UPCE.
The creative language of headlines in English tabloids

This bachelor work focuses on the language of headlines in tabloid newspapers. Its aim is to analyze creativity, which is used by copy editors to draw attention. It deals mostly with figurative ...

Bárta, Martin; Urbanová, Zuzana
Univerzita Pardubice, 2008

The reflection of time period in translation
Čáslavová, Kateřina; Reimannová, Irena; Fridrichová, Irena
2007 - anglický
Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu dvou překladů díla Johna Steinbecka The Grapes of Wrath z pohledu vlivu času. Vybranými překlady jsou Hrozny hněvu Vladimíra Procházky z roku 1963 a Radoslava Nenadála z roku 1987. Klíčová slova: John Steinbeck; překlady; rozdíly Plné texty jsou dostupné v knihovně UPCE.
The reflection of time period in translation

Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu dvou překladů díla Johna Steinbecka The Grapes of Wrath z pohledu vlivu času. Vybranými překlady jsou Hrozny hněvu Vladimíra Procházky z roku 1963 a Radoslava ...

Čáslavová, Kateřina; Reimannová, Irena; Fridrichová, Irena
Univerzita Pardubice, 2007

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze