Počet nalezených dokumentů: 289
Publikováno od do

Kvalita českých vývozů a dovozů
Horáková, Tereza; Benáček, Vladimír
2005 - český
Klíčová slova: ceny; Česko; dovoz; Evropská unie; Export český; Práce bakalářské Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Kvalita českých vývozů a dovozů

Horáková, Tereza; Benáček, Vladimír
Univerzita Karlova, 2005

Minulost, současnost a budoucnost kolektivního investování v ČR
Frühauf, Ladislav,; Havel, Jiří
2005 - český
Klíčová slova: Česko; Fondy podílové; investice; Investování kolektivní; Práce bakalářské Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Minulost, současnost a budoucnost kolektivního investování v ČR

Frühauf, Ladislav,; Havel, Jiří
Univerzita Karlova, 2005

Sladěnost českého a evropského hospodářského cyklu
Strecker, Ondřej,; Hlaváček, Michal
2005 - český
Klíčová slova: Cykly hospodářské; Česko; Evropa; Práce bakalářské Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Sladěnost českého a evropského hospodářského cyklu

Strecker, Ondřej,; Hlaváček, Michal
Univerzita Karlova, 2005

Analýza systému financování vysokého školství v České republice
Kareš, Ondřej,; Valenčík, Radim
2005 - český
Klíčová slova: Analýzy; Česko; financování; Práce bakalářské; Školství vysoké Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Analýza systému financování vysokého školství v České republice

Kareš, Ondřej,; Valenčík, Radim
Univerzita Karlova, 2005

Programy pomoci Evropských společenství s důrazem na jejich využití v České republice
Sedláková, Petra,; Marková, Jana
2005 - český
Tato práce se zabývá vznikem a fungováním strukturální politiky Evropské unie. Zvláště je zaměřena na strukturální politiku v souvislosti s Českou republikou. Nejdříve mapuje pozici České republiky jako kandidátské země a její možnosti čerpat prostředky z předvstupních fondů Evropské unie, poté uvádí případovou studii projektu uskutečněného ve Středočeském kraji v rámci programu Phare 2001 a v poslední části věnované České republice se zaměřuje na identifikaci oblastí, do kterých by měla pomoc ze strukturálních fondů směřovat. Na závěr práce jsou uvedeny návrhy rozpočtu pro plánovací období 2007-2013 a jejich vliv na strukturální politiku Evropské unie. This study describes the establishment and functioning of the structural policy of the European Union. It is mainly focused on the structural policy and its implementation in the Czech Republic. At first it shows the position of the Czech Republic as a candidate country and its opportunities to draw from the Pre-accession Aid Programmes. The next part contains a case study of a Phare 2001 project and the last part dedicated to the Czech Republic comprises the identification of the areas to which the means should be aimed to. The last part of the study contains a few published suggestions for the Financial Perspective 2007-2013 and their influence of the structural policy of the European Union. Klíčová slova: Evropská unie; Kraj středočeský; Phare; strukturální politika; Práce bakalářské; případové studie Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Programy pomoci Evropských společenství s důrazem na jejich využití v České republice

Tato práce se zabývá vznikem a fungováním strukturální politiky Evropské unie. Zvláště je zaměřena na strukturální politiku v souvislosti s Českou republikou. Nejdříve mapuje pozici České republiky ...

Sedláková, Petra,; Marková, Jana
Univerzita Karlova, 2005

Osobní rozvoj
Polák, Tomáš,; Mužík, Jaroslav
2005 - český
Tématem mé bakalářské práce je osobní rozvoj. Pod tímto souslovím si lze představit nejrůznější obsah. Někdo pod ním rozumí celkový duševní rozvoj jedince, rozvoj charakteru, postojů, vnímání, emoční a morální vývoj ústící v proces jeho celkového "zrání" prožíváním, učením a získáváním životních zkušeností. Je to projev celého člověka podávaný jím, jeho pohledem "zevnitř", jak se prezentuje směrem k vnějšímu světu svým chováním, jednáním a smýšlením. Zahrnuje osobu a její projevy jako jedinečné bytosti - osobnosti. Zároveň takto pojatý pohled na rozvoj také reflektuje, jak se všechny podněty projevují zpět do nitra člověka, působí na jeho psychiku a vytváří tak nekonečnou spirálu neustálých stimulů a reakcí ve všech životních situacích. V této nejširší souvislosti mluvíme pak většinou o osobnostním rozvoji (rozvoji osobnosti). Klíčová slova: Organizace a řízení; Rozvoj osobnosti; Vzdělávání dospělých Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Osobní rozvoj

Tématem mé bakalářské práce je osobní rozvoj. Pod tímto souslovím si lze představit nejrůznější obsah. Někdo pod ním rozumí celkový duševní rozvoj jedince, rozvoj charakteru, postojů, vnímání, emoční ...

Polák, Tomáš,; Mužík, Jaroslav
Univerzita Karlova, 2005

Profesní vzdělávání středního zdravotnického personálu
Jungová-Feiklová, Lucie; Reichl, Jiří
2005 - český
Klíčová slova: personální management; empirické výzkumy; odborné vzdělávání; zdravotní sestry; Zdravotnictví Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Profesní vzdělávání středního zdravotnického personálu

Jungová-Feiklová, Lucie; Reichl, Jiří
Univerzita Karlova, 2005

Vzdělávání zážitkem - outdoorový trénink
Vendleková, Martina; Beneš, Milan
2005 - český
Oblast učení se zážitkem, vlastní zkušeností prochází velmi dynamickým vývoj em, tak jako jiné oblasti profesního vzdělávání dospělých. Rovněž stav vnímání "outdoorových tréninků", v profesionálních kruzích, je značně široký, velmi různorodý a nejednotný. Dovoluji si proto poukázat na teoretická východiska praxe outdoorového vzdělávání z perspektivy vědních oborů filozofie, teorie managementu, psychologie, sociální psychologie a andragogiky. Praktickou stránku syntezi, uvedených odborných pohledů, představuje můj návrh outdoorového tréninkového programu dle specifického zadání klienta. Cílem mé bakalářské práce je objasnění ideového pozadí vzdělávání zážitkem a praktických zkušeností, které vedou k návrhu programu v souvislostech interdisciplinárního oboru vzdělávání dospělých v podmínkách České republiky. Důraz kladu na filozofický výklad pojmů (např. "kvalita života"), který považuji za základní zdroj uvažování o životě a jeho smyslu ze zkušenostního úhlu pohledu. Věnuj i se rovněž bližší charakteristice pojmů v oblasti učení se zážitkem, jejichž pojmová a obsahová struktura není dosud stabilizována. Důležitým pramenem informací je legendární organizace, Prázdninová Škola Lipnice, založená už v roce 1977, která se profesionálně věnuje pobytům v přírodě a experimentálním projektům v oblasti vzdělávání zážitkem. Informace o metodách učení se zážitkem a zkušenosti (na mezinárodní úrovni) j sem získala z dokumentů nadnárodní vzdělávací organizace Outward Bound, která 4 je specifickou školou rozvoje osobnosti člověka prostřednictvím výchovy v přírodě. Klíčová slova: Outdoor training; zážitková pedagogika; Vzdělávání dospělých Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Vzdělávání zážitkem - outdoorový trénink

Oblast učení se zážitkem, vlastní zkušeností prochází velmi dynamickým vývoj em, tak jako jiné oblasti profesního vzdělávání dospělých. Rovněž stav vnímání "outdoorových tréninků", v profesionálních ...

Vendleková, Martina; Beneš, Milan
Univerzita Karlova, 2005

Systém správy sítě WiFi access pointů
Bulan, Zdeněk; Yaghob, Jakub
2005 - český
Klíčová slova: počítačové sítě; bezdrátové sítě Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Systém správy sítě WiFi access pointů

Bulan, Zdeněk; Yaghob, Jakub
Univerzita Karlova, 2005

Metoda Videotrénink interakcí
Koubová, Jana; Lhotová, Marie
2005 - český
In my bachelor work I am writing about Video Home Training (VTI in Czech) which comes from the Netherlands. I have divided my work into two parts. One is the theoretical part and the other is the practical part. The theoretical part is about the history of VTI, about specific parts of this program. I am writing here about SPIN (Civic Initiative). It is the only association which cares about videotraining in the Czech Republic. The specific group who I am interested in is a group of old people in FN Motol (Teaching Hospital). Last year I was working at Long-stay Hospital as a volunteer. You can find also some of my practical experience with this type of VTI in my bachelor work. I attended a basic course about this metod. I am also writing about it. The practical part is the comparison of my questionnaires with questionnaires of the trainers from the SPIN. Last year they did a specific course for their health visitors, doctors and other workers of Long-stay Hospital. The members of this course had to fill in the questionnaires. The aim of my work is to find if this method is useful and brings some new information for the members. If the method brought them better care, better communication in their professional team, helped them in their professional care. I found that this method is really very useful and the aim of my work has been achieved. A lot of people have decided that they would continue in this course if they could. Klíčová slova: Videotrénink interakcí; metody; komunikace; péče o staré; péče o nemocné; komunikační dovednosti Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Metoda Videotrénink interakcí

In my bachelor work I am writing about Video Home Training (VTI in Czech) which comes from the Netherlands. I have divided my work into two parts. One is the theoretical part and the other is the ...

Koubová, Jana; Lhotová, Marie
Univerzita Karlova, 2005

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze