Number of found documents: 3577
Published from to

Problematika udržení vody v krajině: zaměření na srovnání vodní nádrže Nové Mlýny a lužního lesa Litovelského Pomoraví
HORKÁ, Kateřina; MACHAR, Ivo
2018 - Czech
Available in the UPOL Library.
Problematika udržení vody v krajině: zaměření na srovnání vodní nádrže Nové Mlýny a lužního lesa Litovelského Pomoraví

HORKÁ, Kateřina; MACHAR, Ivo
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Analysis of temporary incapacity to work in Šumperk district in connection with changes in sickness insurance between 2009 and 2012
MAUSOVÁ, Ludmila; SKARUPSKÁ, Helena
2014 - Czech
In the theoretical part this bachelor thesis is focused on changes in sickness insurance between 2009 and 2012 and deals with the reasons for application of the new Act on Sickness Insurance. In the practical part it analyzes temporary incapacity to work in the years 2008-2012 in the Šumperk district. It deals with the development of temporary incapacity to work and expenditure on sickness benefits for insured. It compares the expenditure on sick benefits for employees and self-employed. The results are compared with development in the Czech Republic. It finds out whether changes in the sickness insurance system achieved the desired development in the field of temporary incapacity to work. V teoretické části je bakalářská práce zaměřena na změny v nemocenském pojištění v letech 2009 až 2012 a zabývá se důvody přijetí nového zákona o nemocenském pojištění. V praktické části práce analyzuje dočasnou pracovní neschopnost v letech 2008 až 2012 v okrese Šumperk. Zabývá se vývojem dočasné pracovní neschopnosti a výdaji na nemocenské pojištěnců. Porovnává výdaje na nemocenské zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných. Výsledky srovnává s vývojem v České republice. Zjišťuje, zda změnami v systému nemocenského pojištění bylo dosaženo požadovaného vývoje v oblasti dočasné pracovní neschopnosti. Keywords: Sociální zabezpečení; zákon č. 187/2006 Sb.; o nemocenském pojištění; ve znění pozdějších předpisů; nemocenské pojištění zaměstnanců; nemocenské pojištění osob samostatně výdělečně činných; dočasná pracovní neschopnost; výdaje na nemocenské při dočasné pracovní neschopnosti; Social Security; Act No. 187/2006 Coll.; on Sickness Insurance; as subsequently amended; sickness insurance for employees; sickness insurance for self-employed; temporary incapacity to work; expenditure on sickness benefits for temporary incapacity to work Available in the UPOL Library.
Analysis of temporary incapacity to work in Šumperk district in connection with changes in sickness insurance between 2009 and 2012

In the theoretical part this bachelor thesis is focused on changes in sickness insurance between 2009 and 2012 and deals with the reasons for application of the new Act on Sickness Insurance. In the ...

MAUSOVÁ, Ludmila; SKARUPSKÁ, Helena
Univerzita Palackého v Olomouci, 2014

Social Housing in City of Brno
BURIÁNKOVÁ, Anna; MALÉŘOVÁ, Lenka M.; DOLEŽEL, Jakub
2013 - Czech
Thesis focuses on the historical development of rental housing, present and future prospects in theoretical part. Further describes social housing in the Czech context, and for comparison offers two different models of social housing. The research section analyzed client´s case in model apartment and focuses on contracting, dilemma of help and control and direction of further services. Práce se v teoretické části zaměřuje na historický vývoj nájemního bydlení, současnost a výhled do budoucna. Dále popisuj sociální bydlení v českém kontextu, a pro srovnání nabízí dva odlišné modely sociálního bydlení. Ve výzkumné části je analyzován kietnksý případ rodiny K. v modelovém bytě s doprovodným sociálním programem, se zaměřením na kontraktování, dilema pomoci a kontroly a další směřování služby. Keywords: sociální bydlení; prostupný model; housing first; social housing; permeable model; housing first Available in the UPOL Library.
Social Housing in City of Brno

Thesis focuses on the historical development of rental housing, present and future prospects in theoretical part. Further describes social housing in the Czech context, and for comparison offers two ...

BURIÁNKOVÁ, Anna; MALÉŘOVÁ, Lenka M.; DOLEŽEL, Jakub
Univerzita Palackého v Olomouci, 2013

Regular expressions editor
ŘEZNÍČEK, Milan; OUTRATA, Jan; KONEČNÝ, Jan
2013 - Czech
Available in the UPOL Library.
Regular expressions editor

ŘEZNÍČEK, Milan; OUTRATA, Jan; KONEČNÝ, Jan
Univerzita Palackého v Olomouci, 2013

Specifies cycling amputees
DIEPOLDOVÁ, Tereza; KUDLÁČEK, Martin
2013 - Czech
Available in the UPOL Library.
Specifies cycling amputees

DIEPOLDOVÁ, Tereza; KUDLÁČEK, Martin
Univerzita Palackého v Olomouci, 2013

Muay thai as the way of life for anyone
ŠEDA, Jaroslav; VÁLEK, Jakub; KUDLÁČEK, Martin
2012 - Czech
Available in the UPOL Library.
Muay thai as the way of life for anyone

ŠEDA, Jaroslav; VÁLEK, Jakub; KUDLÁČEK, Martin
Univerzita Palackého v Olomouci, 2012

Suggestion for sales support of complementary services for Golf Resort Olomouc
CÍSAŘ, Jan; SKOUMAL, Jiří
2012 - Czech
Available in the UPOL Library.
Suggestion for sales support of complementary services for Golf Resort Olomouc

CÍSAŘ, Jan; SKOUMAL, Jiří
Univerzita Palackého v Olomouci, 2012

State Automata
JANČÍK, Petr; VEČERKA, Arnošt; MOTYČKOVÁ, Lenka
2012 - Czech
This text is an accompanying document to a graphical editor of state automata. It mainly describes the user interface and the architecture of the application. The program is written in C# programming language with Microsoft Visual Studion 2008. Tento text je doprovodný dokument ke grafickému editoru stavových automatů s výstupem. Obsahuje hlavně popis uživatelského rozhraní a vnitřního fungování programu. Program je napsán v jazyce C# v prostředí Microsoft Visual Studio 2008. Keywords: Stavové automaty; návrh; simulace; automat Moore; automat Mealy; State automata; design; simulation; Moore machine; Mealy machine Available in the UPOL Library.
State Automata

This text is an accompanying document to a graphical editor of state automata. It mainly describes the user interface and the architecture of the application. The program is written in C# programming ...

JANČÍK, Petr; VEČERKA, Arnošt; MOTYČKOVÁ, Lenka
Univerzita Palackého v Olomouci, 2012

Influence of xenobiotics on the Na+/K+-ATPase activity
LIŠKOVÁ, Zdeňka; KUBALA, Martin
2012 - Czech
Available in the UPOL Library.
Influence of xenobiotics on the Na+/K+-ATPase activity

LIŠKOVÁ, Zdeňka; KUBALA, Martin
Univerzita Palackého v Olomouci, 2012

Possibilities for evaluating postural stability
BIZOVSKÁ, Lucia; SVOBODA, Zdeněk
2012 - Czech
Available in the UPOL Library.
Possibilities for evaluating postural stability

BIZOVSKÁ, Lucia; SVOBODA, Zdeněk
Univerzita Palackého v Olomouci, 2012

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases