Počet nalezených dokumentů: 3
Publikováno od do

Návrh marketingové strategie pro vybrané zákaznické skupiny obuvi MEDI
Ševců, Eva; Vašková, Jana; Kubíčková, Miloslava
2007 - německý
Cílem mé bakalářské práce je na základě shromáždění potřebných materiálů a marketingo-vého výzkumu trhu navrhnout marketingovou strategii pro vybrané zákaznické skupiny obuvi MEDI, a to konkrétně pro myslivce, rybáře a ochránce přírody. V teoretické části jsem seskupila příslušné literární prameny, v analytické části jsem proved-la dotazníkové šetření a vyhodnotila získané údaje, na jejichž základě jsem závěrem navrhla konkrétní marketingovou strategii. Klíčová slova: Myslivec; rybář; ochránce přírody; cílové skupiny; Baťa a.s.; obuv MEDI; model Sam; marketingová strategie; Huntsman; fisherman; conservationist; customer groups; Bata; MEDI shoe; marketing strategy Plné texty jsou dostupné v knihovně UTB.
Návrh marketingové strategie pro vybrané zákaznické skupiny obuvi MEDI

Cílem mé bakalářské práce je na základě shromáždění potřebných materiálů a marketingo-vého výzkumu trhu navrhnout marketingovou strategii pro vybrané zákaznické skupiny obuvi MEDI, a to konkrétně pro ...

Ševců, Eva; Vašková, Jana; Kubíčková, Miloslava
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2007

Návrh distribučních cest firmy TRANZA, a.s. s ohledem na typ transportního válečku
Mitrič, Zbyněk; Rebenda, Jan
2005 - německý
V bakalářské práci jsem se zabýval distribuční politikou firmy Tranza, a.s V teoretické části jsem se zabýval především objasněním některých ze základních pojmů. Snažil jsem se vysvětlit funkce a pohyb uvnitř distribučních cest, počet úrovní distribučních cest a také jaká rozhodnutí musí firma učinit při jejich tvrobě. V praktické části jsem se snažil provést analýzu současné situace firmy Tranza v oblasti distribuce. Tato analýza se zabývá nejen distribučními cestami, ale také dopravou, skladováním a balením. Navrhl jsem způsob distribuce produktů firmy. Provedl jsem ekonomický rozbor navržených cest. Klíčová slova: distribuce; distribuční cesta; distribution; distribution channel Plné texty nejsou dostupné.
Návrh distribučních cest firmy TRANZA, a.s. s ohledem na typ transportního válečku

V bakalářské práci jsem se zabýval distribuční politikou firmy Tranza, a.s V teoretické části jsem se zabýval především objasněním některých ze základních pojmů. Snažil jsem se vysvětlit funkce a ...

Mitrič, Zbyněk; Rebenda, Jan
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2005

Herausforderung einer internationalen Zusammenarbeit zwischen Skoda Auto und Volkswagen
Rádlová, Lucie; Neyer, Anne-Kathrin
2005 - německý
Práce se zabývá vývojem mezinárodní spolupráce mezi německým koncernem Volkswagen a českou Škodou Auto, která začala v roce 1991 fúzí obou společností. Za pomoci různých analytických prostředků jsou zde zkoumány pozitivní a negativní aspekty českoněmecké kooperace za přihlédnutí k Soft Facts a Hard Facts. Účelem práce je formulovat doporučení, která by vedla k úspěšné mezinárodní spolupráci. Klíčová slova: Fusion; Soft Facts; Hard Facts; SWOT; Porter Analyse; Kulturdimensionen nach Hofstede; Merger; Porter Analysis; Hofstede's Culture dimensions Plné texty nejsou dostupné.
Herausforderung einer internationalen Zusammenarbeit zwischen Skoda Auto und Volkswagen

Práce se zabývá vývojem mezinárodní spolupráce mezi německým koncernem Volkswagen a českou Škodou Auto, která začala v roce 1991 fúzí obou společností. Za pomoci různých analytických prostředků jsou ...

Rádlová, Lucie; Neyer, Anne-Kathrin
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2005

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze