Počet nalezených dokumentů: 87
Publikováno od do

Motel smrti od Nimróda Antala jako intertextuální koláž
Magdaléna Cuchá; vedoucí práce Zénó Vernyik
2014 - anglický
Hlavním cílem práce je ukázat, že film Vacancy (v českém znění Motel smrti) od režiséra Nimróda Antala je koláž výpůjček z klasických filmů hororového žánru, především filmu Alfreda Hitchcocka - Psycho. Cíl je dosažen strukturální analýzou filmů, tzn. identifikace aluze, citace a výpujčky ve vyprávění a symbolismu. Film bude také analyzován jako příklad hororového žánru. Práce se dále zaměřuje na vizuální stránku a strukturu příběhu. Klíčová slova: filmové horory Dostupné registrovaným uživatelům v Univerzitní knihovně TUL
Motel smrti od Nimróda Antala jako intertextuální koláž

Hlavním cílem práce je ukázat, že film Vacancy (v českém znění Motel smrti) od režiséra Nimróda Antala je koláž výpůjček z klasických filmů hororového žánru, především filmu Alfreda Hitchcocka - ...

Magdaléna Cuchá; vedoucí práce Zénó Vernyik
Technická univerzita v Liberci, 2014

Neverbální komunikace při výuce anglického jazyka u dětí předškolního a mladšího školního věku
Petra Dorotíková; vedoucí práce Nicola Karásková
2014 - anglický
Bakalářská práce se ve své teoretické části zabývá klasifikací neverbální komunikace a jejími funkcemi, stejně jako jejím využití ve výuce, zejména potom ve výuce angličtiny jako cizího jazyka. Dále také zmiňuje některá specifika výuky angličtiny u dětí. Praktická část této práce se poté zabývá analýzou deseti výukových videí určených k výuce angličtiny jako cizího jazyka pro děti předškolního a mladšího školního věku z hlediska použití gest se zaměřením na jejich funkci, význam a popis. Hlavním nástrojem použitým ke sběru dat byl formulář sestavený autorkou práce pro účely tohoto výzkumu. Klíčová slova: angličtina; nonverbální komunikace; děti předškolního věku; děti školního věku Dostupné registrovaným uživatelům v Univerzitní knihovně TUL
Neverbální komunikace při výuce anglického jazyka u dětí předškolního a mladšího školního věku

Bakalářská práce se ve své teoretické části zabývá klasifikací neverbální komunikace a jejími funkcemi, stejně jako jejím využití ve výuce, zejména potom ve výuce angličtiny jako cizího jazyka. Dále ...

Petra Dorotíková; vedoucí práce Nicola Karásková
Technická univerzita v Liberci, 2014

Shrek: A Modern Fairy Tale Based on Classical Motifs
Markéta Ševitová; vedoucí práce Zénó Vernyik
2014 - anglický
Bakalářská práce se zabývá hledáním klasických pohádkových motivů v moderním pohádkovém filmu Shrek. Nejprve je definována kouzelná pohádka jakožto literární žánr a jsou vymezeny její znaky. Dále jsou uvedeny některé možnosti klasifikace pohádek, především dělení na lidové a moderní pohádky. Poté je Shrek analyzován podle Proppovy teorie pohádkových funkcí, stejně jako lidová pohádka, kterou lze pokládat za předlohu k tomuto filmu. Oba příběhy jsou zde porovnány. Součástí práce jsou také vzorce obou pohádek vytvořené na základě již zmiňované Proppovy teorie. Dále jsou uvedeny motivy převzaté z lidových pohádek, které se ve Shrekovi vyskytují do různé míry přepracované. V závěru práce je Shrek analyzován jako parodie na žánr lidové pohádky, ale také na pohádkovou tvorbu Walta Disneyho. Klíčová slova: pohádky; film; parodie Dostupné registrovaným uživatelům v Univerzitní knihovně TUL
Shrek: A Modern Fairy Tale Based on Classical Motifs

Bakalářská práce se zabývá hledáním klasických pohádkových motivů v moderním pohádkovém filmu Shrek. Nejprve je definována kouzelná pohádka jakožto literární žánr a jsou vymezeny její znaky. Dále jsou ...

Markéta Ševitová; vedoucí práce Zénó Vernyik
Technická univerzita v Liberci, 2014

National Socialist Ideology as a Pre-Text of the Dark Side in J. K. Rowlig´s (Rowling's) Harry Potter Series
Michaela Kováčová; vedoucí práce Zénó Vernyik
2013 - anglický
Práce je zaměřena na analýzu německého národního socialismu a jeho projevy v sérii o Harry Potterovi od J. K. Rowlingové, a na psychologickou analýzu obou hlavních aktérů - Adolfa Hitlera a lorda Voldemorta. Klíčová slova: román; literární dílo Dostupné registrovaným uživatelům v Univerzitní knihovně TUL
National Socialist Ideology as a Pre-Text of the Dark Side in J. K. Rowlig´s (Rowling's) Harry Potter Series

Práce je zaměřena na analýzu německého národního socialismu a jeho projevy v sérii o Harry Potterovi od J. K. Rowlingové, a na psychologickou analýzu obou hlavních aktérů - Adolfa Hitlera a lorda ...

Michaela Kováčová; vedoucí práce Zénó Vernyik
Technická univerzita v Liberci, 2013

Výzkum faktorů ovlivňujících zákaznické chování ve vztahu k podnikům na bázi e-commerce
Tomáš Škeřík; vedoucí práce Jan Skrbek
2013 - anglický
Internet se stal novym a zaroven castejsim distribucnim kanalem, s cimz je spojen narust on-line transakci. Na zaklade teto skutecnosti vyvstala nutnost zamereni se na identifikaci zakaznika, ktery je ochoten uskutecnit koupi on-line produktu a definovani jeho potreb. Cilem teto prace je urcit hlavni vekove kategorie a pohlavi, ktere nakupuji prostrednictvim internetu a druhy vyrobku, ktere nejcasteji kupuji. Dal?im zamerem je prozkoumat a zhodnotit hlavni motivacni a demotivacni faktory, ktere vedou ci odpuzuji on-line zakaznika od zamysleneho nakupu. Prace se zabyva dokonce i duverou zakazniku a jeji zavislosti na celkove utrate. Pro tento vyzkum byla pouzita kvantitativni metoda, konkretne byl pouzit on-line dotaznik vytvoreny autorem. Z duvodu mezinarodniho rozmeru prace jsou zdroje referencovany Harvardskym stylem. Klíčová slova: spotřebitelské chování Dostupné registrovaným uživatelům v Univerzitní knihovně TUL
Výzkum faktorů ovlivňujících zákaznické chování ve vztahu k podnikům na bázi e-commerce

Internet se stal novym a zaroven castejsim distribucnim kanalem, s cimz je spojen narust on-line transakci. Na zaklade teto skutecnosti vyvstala nutnost zamereni se na identifikaci zakaznika, ktery je ...

Tomáš Škeřík; vedoucí práce Jan Skrbek
Technická univerzita v Liberci, 2013

Authentic Songs in English Language Teaching at Lower Secondary Schools
Vít Bartoš; vedoucí práce Ian Wienert
2013 - anglický
Tato bakalářská práce objasňuje způsoby používání autentických písní jakožto prostředku pro výuku angličtiny jako druhého jazyka. Na základě teoretických poznatků, jež byly syntetizovány z dostupné literatury, a výsledků dotazníkového šetření v deváté třídě ZŠ Želenice v Děčíně, je vytvořen podrobný plán aktivit pro výuku anglického jazyka na druhém stupni základních škol. Tento plán je stěžejní sekcí praktické části této práce. Klíčová slova: jazyková výuka; angličtina; písně Dostupné registrovaným uživatelům v Univerzitní knihovně TUL
Authentic Songs in English Language Teaching at Lower Secondary Schools

Tato bakalářská práce objasňuje způsoby používání autentických písní jakožto prostředku pro výuku angličtiny jako druhého jazyka. Na základě teoretických poznatků, jež byly syntetizovány z dostupné ...

Vít Bartoš; vedoucí práce Ian Wienert
Technická univerzita v Liberci, 2013

Vhodné využití studijních strategií pro zvýšení pravděpodobnosti úspěchu vysokoškolských studentů při absolvování zkoušek
Štěpánka Kobzová; vedoucí práce Zuzana Šaffková
2013 - anglický
Tato bakalářská práce se zabývá obtížemi, s kterými se studenti setkávají během testů ze čtení v rámci studia anglického jazyka na vysoké škole. Práce obsahuje teoretickou a praktickou část. První část se skládá z analýzy základní dovedností a strategií, které jsou zásadní pro efektivní čtení a úspěšné zvládnutí testů. Druhá část obsahuje výzkum, který vychází z načerpaných poznatků z odborné literatury. Výzkum se zaměřuje na zkušenosti studentů ze zvládání testů ze čtení na vysoké škole. Snahou praktické části bylo zmapovat studentské postoje k testům a dále zanalyzovat strategie a dovedností, které studenti využívají při práci na úkolech zaměřených na testování dovedností ve čtení. Klíčová slova: studium jazyků; vysokoškolské studium Dostupné registrovaným uživatelům v Univerzitní knihovně TUL
Vhodné využití studijních strategií pro zvýšení pravděpodobnosti úspěchu vysokoškolských studentů při absolvování zkoušek

Tato bakalářská práce se zabývá obtížemi, s kterými se studenti setkávají během testů ze čtení v rámci studia anglického jazyka na vysoké škole. Práce obsahuje teoretickou a praktickou část. První ...

Štěpánka Kobzová; vedoucí práce Zuzana Šaffková
Technická univerzita v Liberci, 2013

Hry se zaměřením na gramatiku ve výuce angličtiny pro dospělé
Marie Bartošová; vedoucí práce Marcela Malá
2013 - anglický
Bakalářská práce zkoumá úspěšnost na gramatických her, které mohou být využíty ve výuce anglického jazyka pro dospělé. Teoretická část se soustředí na řádné vysvětlení používaných termínů a na různé aspekty, které by učitel něměl opominout při vybírání či při přetváření hry. Dále pak představuje i teorii mnohočetných inteligencí jako jeden aspekt výběru her. Praktická část pak nabízí tři konkrétní příklady na dvou skupinách studentů s mnohočetnými inteligencemi. Klíčová slova: jazyková výuka; angličtina; jazykové hry; dospělí; vzdělávání Dostupné registrovaným uživatelům v Univerzitní knihovně TUL
Hry se zaměřením na gramatiku ve výuce angličtiny pro dospělé

Bakalářská práce zkoumá úspěšnost na gramatických her, které mohou být využíty ve výuce anglického jazyka pro dospělé. Teoretická část se soustředí na řádné vysvětlení používaných termínů a na různé ...

Marie Bartošová; vedoucí práce Marcela Malá
Technická univerzita v Liberci, 2013

Verbal Humor in TV Shows M*A*S*H and 'Allo 'Allo and Its Translation to Czech
Jiří Urban; vedoucí práce Renata Šimůnková
2013 - anglický
Bakalářská práce se zabývá mechanismy fungovaní slovního humoru a způsoby jeho překladu z anglického do českého jazyka pro potřeby dabingu. Jmenovitě práce sestává z kapitoly o teoriích humoru, kapitole o slovním humoru a kapitole o překladu zaměřené na specifika překladu pro dabing. Závěrečná část práce obsahuje aplikaci získaných poznatků na několika příkladech z televizních seriálů M*A*S*H a Haló, Haló. Základní výstupy práce jsou také presentovány ve stručné příloze s názvem Obecný návod krok za krokem. Jednostránková příloha může být použita jako pomůcka při překladu slovního humoru pro dabing. Klíčová slova: vtip; překlady do češtiny Dostupné registrovaným uživatelům v Univerzitní knihovně TUL
Verbal Humor in TV Shows M*A*S*H and 'Allo 'Allo and Its Translation to Czech

Bakalářská práce se zabývá mechanismy fungovaní slovního humoru a způsoby jeho překladu z anglického do českého jazyka pro potřeby dabingu. Jmenovitě práce sestává z kapitoly o teoriích humoru, ...

Jiří Urban; vedoucí práce Renata Šimůnková
Technická univerzita v Liberci, 2013

Metody hodnocení mluvních dovedností v hodinách anglického jazyka
Růžena Mimrová; vedoucí práce Zuzana Šaffková
2013 - anglický
Bakalářská práce nazvaná Metody hodnocení ústního projevu žáků v hodině anglického jazyka se zaměřuje především na hodnocení mluvení studentů v 4 průběhu hodin anglického jazyka. Cílem práce bylo ověřit, zda modifikace běžného zkoušení ?před tabulí? v metodu nepřímého zkoušení umožní žáky efektivně zkoušet a zároveň poskytne učiteli možnost posoudit hned několik zásadních aspektů ústního projevu najednou. Ověřen je i předpoklad, že tato nová metoda pomáhá aktivovat a motivovat studenty, kterým zároveň poskytuje relativně uvolněnou atmosféru pro výkon. Práce je rozlišena na teoretickou část, která vychází výhradně ze studia literatury dostupné k tématu, a praktický projekt, který obsahuje jak ukázku hodiny, v níž je metoda tajného zkoušení aplikována, tak následnou reflexi a evaluaci. Obecné výstupy plynoucí z výsledků praktického projektu, stejně jako návrhy na zdokonalení této metody, jsou prezentovány v závěru práce. Klíčová slova: angličtina; jazyková výuka; mluvený projev Dostupné registrovaným uživatelům v Univerzitní knihovně TUL
Metody hodnocení mluvních dovedností v hodinách anglického jazyka

Bakalářská práce nazvaná Metody hodnocení ústního projevu žáků v hodině anglického jazyka se zaměřuje především na hodnocení mluvení studentů v 4 průběhu hodin anglického jazyka. Cílem práce bylo ...

Růžena Mimrová; vedoucí práce Zuzana Šaffková
Technická univerzita v Liberci, 2013

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze