Počet nalezených dokumentů: 5449
Publikováno od do

Návrh rozšíření manuálu jednotného vizuálního stylu Univerzity Pardubice
Tothová, Kateřina; Držková, Markéta
2015 - český
Cílem této bakalářské práce bylo na základě analýzy grafického manuálu jednotného vizuálního stylu univerzity Pardubice navrhnout jeho rozšíření. Klíčová slova: vizuální styl; logo; grafický manuál; Univerzita Pardubice; design guide; Univerzity od Pardubice; visual style Plné texty jsou dostupné v knihovně UPCE.
Návrh rozšíření manuálu jednotného vizuálního stylu Univerzity Pardubice

Cílem této bakalářské práce bylo na základě analýzy grafického manuálu jednotného vizuálního stylu univerzity Pardubice navrhnout jeho rozšíření.

Tothová, Kateřina; Držková, Markéta
Univerzita Pardubice, 2015

Kvalitní reprodukce předloh s přímými barvami na CMYK digitálních tiskových strojích
Vik, Martin; Držková, Markéta
2015 - český
Hlavním cílem této bakalářské práce bylo zjistit, do jak míry jsou současné digitální stroje využívající technologii CMYK schopné reprodukovat předlohy s přímými barvami. Klíčová slova: přímé barvy; procesní barvy; CMYK; digitální tisk; elektrofotografie; Pantone; mapy; electrophotography; spot colors; digital print; maps Plné texty jsou dostupné v knihovně UPCE.
Kvalitní reprodukce předloh s přímými barvami na CMYK digitálních tiskových strojích

Hlavním cílem této bakalářské práce bylo zjistit, do jak míry jsou současné digitální stroje využívající technologii CMYK schopné reprodukovat předlohy s přímými barvami.

Vik, Martin; Držková, Markéta
Univerzita Pardubice, 2015

Optimalizace technologického postupu tamponového potisku skleněných zátek
Schützová, Eliška; Držková, Markéta; Hejduk, Jiří
2015 - český
Práce je věnována potisku skleněných zátek Vinolok pomocí tamponového tisku. Bakalářská práce se zaměřuje na stávající technologický postup potisku zátek, využívaný firmou Presciosa a.s. Klíčová slova: tamponový tisk; potisk skla; zátky Vinolok; tiskové barvy pro potisk skla; pad printing; printing on glass; vinolok closures; printing inks for glass Plné texty jsou dostupné v knihovně UPCE.
Optimalizace technologického postupu tamponového potisku skleněných zátek

Práce je věnována potisku skleněných zátek Vinolok pomocí tamponového tisku. Bakalářská práce se zaměřuje na stávající technologický postup potisku zátek, využívaný firmou Presciosa a.s.

Schützová, Eliška; Držková, Markéta; Hejduk, Jiří
Univerzita Pardubice, 2015

Řízení jakosti v dodavatelském řetězci
Vajčner, Jan; Brodský, Zdeněk
2010 - český
Plné texty jsou dostupné v knihovně UPCE.
Řízení jakosti v dodavatelském řetězci

Vajčner, Jan; Brodský, Zdeněk
Univerzita Pardubice, 2010

Mikrokolonová kapalinová chromatografie
Relichová, Monika; Jandera, Pavel
2010 - český
V současnosti velkou pozornost přitahují monolitické kolony, protože mají lepší vlastnosti než kolony náplňové. Hlavními výhodami je jednoduchost jejich přípravy a možnost kontroly jejich porozity a chemie povrchů. Použití těchto kolon zvyšuje efektivitu separace a umožňuje pracovat za vyššího tlaku. To vše vede ke zlepšení a urychlení separace. Klíčová slova: Chromatografie; HPLC; monolitické stacionární fáze; polymethakrylátové monolity; kolony; Chromatography; HPLC; monolithic stacionary phase; polymethacrylate monolithis; columns Plné texty jsou dostupné v knihovně UPCE.
Mikrokolonová kapalinová chromatografie

V současnosti velkou pozornost přitahují monolitické kolony, protože mají lepší vlastnosti než kolony náplňové. Hlavními výhodami je jednoduchost jejich přípravy a možnost kontroly jejich porozity a ...

Relichová, Monika; Jandera, Pavel
Univerzita Pardubice, 2010

Depozice chalkogenidových vrstev a studium jejich struktury a optických vlastností.
Filipek, Radek; Vlček, Miroslav
2010 - český
Předmětem této bakalářské práce bylo syntetizovat sklo o složení As35S32,5Se32,5 a připravit z něj metodou vakuovaného napařování tenké vrstvy optické kvality. Klíčová slova: chalkogenidová skla; tenké vrstvy; optické vlastnosti; chalcogenide glasses; thin films; optical quality Plné texty jsou dostupné v knihovně UPCE.
Depozice chalkogenidových vrstev a studium jejich struktury a optických vlastností.

Předmětem této bakalářské práce bylo syntetizovat sklo o složení As35S32,5Se32,5 a připravit z něj metodou vakuovaného napařování tenké vrstvy optické kvality.

Filipek, Radek; Vlček, Miroslav
Univerzita Pardubice, 2010

Kriminalita na přelomu 19. a 20. století na příkladu Valdické věznice
Podrábská, Iveta; Velková, Alice; Halířová, Martina
2009 - český
Práce se zabývá kriminalitou na přelomu 19. a 20. století. Úvodní část je zaměřena na vývoj kriminality, trestního práva a vězení. Hlavním tématem je mužská věznice ve Valdicích. Autorka se především soustředí na život vězňů, který podložila studiem materiálu ze SOA Zámrsk a informačních zdrojů z věznice Valdice. Práce je doplněna o obrázkovou přílohu, která podává obraz o situaci trestnice. Klíčová slova: Criminality; penal law; prisons; Valdice; Kriminalita; trestní právo; vězení; Valdice Plné texty jsou dostupné v knihovně UPCE.
Kriminalita na přelomu 19. a 20. století na příkladu Valdické věznice

Práce se zabývá kriminalitou na přelomu 19. a 20. století. Úvodní část je zaměřena na vývoj kriminality, trestního práva a vězení. Hlavním tématem je mužská věznice ve Valdicích. Autorka se především ...

Podrábská, Iveta; Velková, Alice; Halířová, Martina
Univerzita Pardubice, 2009

Die letzte Prager deutsche Autorin - Lenka Reinerová
Pařilová, Michaela; Čapek, Jan; Matušková, Lenka
2009 - německý
Die Abschlussarbeit befasst sich mit der Monographie der letzten Prager deutschen Autorin, Lenka Reinerová. Am Anfang werden wichtige Momente im Leben der Schriftstellerin erwähnt. Das zweite Kapitel enthält die Grundinformationen über ihr Schaffen. Im letzten Teil der Arbeit werden ihre Werke mit den Büchern anderer Schriftsteller und Schriftstellerinnen verglichen, die auch die Problematik der Haft bearbeiteten. Klíčová slova: Lenka Reinerová; the last german Prague writer; prisons; biography; Lenka Reinerová; letzte Prager deutsche Autorin; Gefängnisse; Biographie Plné texty jsou dostupné v knihovně UPCE.
Die letzte Prager deutsche Autorin - Lenka Reinerová

Die Abschlussarbeit befasst sich mit der Monographie der letzten Prager deutschen Autorin, Lenka Reinerová. Am Anfang werden wichtige Momente im Leben der Schriftstellerin erwähnt. Das zweite Kapitel ...

Pařilová, Michaela; Čapek, Jan; Matušková, Lenka
Univerzita Pardubice, 2009

K typologii antisemitismu v české moderní literatuře
Plachetková, Kamila; Novotný, Vladimír; Poslední, Petr
2009 - český
Tato bakalářská práce se zabývá zobrazením tématu antisemitismu v české literatuře. Půjde o analýzu čtyř děl, z konce padesátých a začátku šedesátých let dvacátého století, od tří různých autorů. Analýzy jsou podloženy odbornými studiemi, které se zabývají touto tematikou i jednotlivými autory. Klíčová slova: anti-Semitism; Holocaust; Frýd Norbert; Fuks Ladislav; Lustig Arnošt; antisemitismus; Holocaust; Frýd Norbert; Fuks Ladislav; Lustig Arnošt Plné texty jsou dostupné v knihovně UPCE.
K typologii antisemitismu v české moderní literatuře

Tato bakalářská práce se zabývá zobrazením tématu antisemitismu v české literatuře. Půjde o analýzu čtyř děl, z konce padesátých a začátku šedesátých let dvacátého století, od tří různých autorů. ...

Plachetková, Kamila; Novotný, Vladimír; Poslední, Petr
Univerzita Pardubice, 2009

Komunikační funkce veřejné správy v krizovém řízení
Šubrová, Lucie; Linhart, Petr
2009 - český
Bakalářská práce se zaměřuje na komunikaci veřejné správy v krizovém řízení. Zabývá se jednotlivými orgány veřejné správy, krizovou komunikací, jejími specifickými rysy a také komunikací mezi jednotlivými složkami Integrovaného záchranného systému. Praktická část je zaměřena na zhodnocení výsledků dotazníkového šetření a jejím hlavním cílem je zjistit, zda činnost sboru dobrovolných hasičů v konkrétní obci je na dobré úrovni či nikoli. Klíčová slova: komunikační funkce; krizová komunikace; Integrovaný záchranný systém; sbory dobrovolných hasičů; veřejná správa; communication function; crisis communication; Public Administration; Integrated Rescue System; volunteer fire companies Plné texty jsou dostupné v knihovně UPCE.
Komunikační funkce veřejné správy v krizovém řízení

Bakalářská práce se zaměřuje na komunikaci veřejné správy v krizovém řízení. Zabývá se jednotlivými orgány veřejné správy, krizovou komunikací, jejími specifickými rysy a také komunikací mezi ...

Šubrová, Lucie; Linhart, Petr
Univerzita Pardubice, 2009

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze