Počet nalezených dokumentů: 18
Publikováno od do

Utopie moderny : Zlín : mezinárodní symposium 19. - 23. května 2009 Praha - Zlín
2009 - český
Plné texty jsou dostupné v knihovně UTB.
Utopie moderny : Zlín : mezinárodní symposium 19. - 23. května 2009 Praha - Zlín

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2009

Obuv v historii : sborník materiálů z V. konference Zlín 15. - 17. října 2007 = The shoes in history : proceedings from the fifth international conference Zlin 15th to 17th October 2007
2009 - český
Plné texty jsou dostupné v knihovně UTB.
Obuv v historii : sborník materiálů z V. konference Zlín 15. - 17. října 2007 = The shoes in history : proceedings from the fifth international conference Zlin 15th to 17th October 2007

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2009

A utopia of modernity : Zlín : revisiting Baťa's functional city
2009 - anglický
Plné texty jsou dostupné v knihovně UTB.
A utopia of modernity : Zlín : revisiting Baťa's functional city

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2009

Mezinárodní Baťova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : recenzovaný sborník abstraktů z Mezinárodní Baťovy conference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2008 : Zlín, 10. dubna 2008
2008 - český
Plné texty jsou dostupné v knihovně UTB.
Mezinárodní Baťova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : recenzovaný sborník abstraktů z Mezinárodní Baťovy conference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2008 : Zlín, 10. dubna 2008

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2008

Mezinárodní Baťova doktorandská konference : recenzovaný sborník abstraktů z konference studentů doktorského studijního programu, Zlín 12. dubna 2007
2007 - český
Plné texty jsou dostupné v knihovně UTB.
Mezinárodní Baťova doktorandská konference : recenzovaný sborník abstraktů z konference studentů doktorského studijního programu, Zlín 12. dubna 2007

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2007

Jan Antonín Baťa - život a dílo, pokračovatel práce Tomáše Bati : mezinárodní konference Zlín 2. – 3. května 2007
2007 - český
Plné texty jsou dostupné v knihovně UTB.
Jan Antonín Baťa - život a dílo, pokračovatel práce Tomáše Bati : mezinárodní konference Zlín 2. – 3. května 2007

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2007

Tomáš Baťa - doba a společnost: sborník příspěvků ze stejnojmenné zlínské konference pořádané ve dnech 30. listopadu – 1. prosince 2006
2007 - český
Plné texty jsou dostupné v knihovně UTB.
Tomáš Baťa - doba a společnost: sborník příspěvků ze stejnojmenné zlínské konference pořádané ve dnech 30. listopadu – 1. prosince 2006

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2007

Budúcnosť miest s monofunkčným priemyslom : príklady baťovských miest = Future of tors with monofunctional industry : examples of Bata towns : zborník referátov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava 7. – 8. september 2006
2006 - slovenský
Plné texty jsou dostupné v knihovně UTB.
Budúcnosť miest s monofunkčným priemyslom : príklady baťovských miest = Future of tors with monofunctional industry : examples of Bata towns : zborník referátov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava 7. – 8. september 2006

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2006

Mezinárodní Baťova doktorandská konference : recenzovaný sborník abstraktů z konference studentů doktorského studijního programu, Zlín 27. dubna 2006
2006 - český
Plné texty jsou dostupné v knihovně UTB.
Mezinárodní Baťova doktorandská konference : recenzovaný sborník abstraktů z konference studentů doktorského studijního programu, Zlín 27. dubna 2006

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2006

Baťova regionalistická konference : sborník anotací z mezinárodní konference s podtitulem Ekonomika regionů : Zlín, 25.-26. listopadu 2005
2005 - český
Plné texty jsou dostupné v knihovně UTB.
Baťova regionalistická konference : sborník anotací z mezinárodní konference s podtitulem Ekonomika regionů : Zlín, 25.-26. listopadu 2005

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2005

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze