Počet nalezených dokumentů: 47459
Publikováno od do

Metoda: Stanovení specifického IgE multiplexovou metodou ALEX
2021 -
Klíčová slova: metoda; multiplexová metoda ALEX; kolorimetrická enzymová analýza; stanovení IgE Plné texty jsou dostupné v knihovně ZČU.
Metoda: Stanovení specifického IgE multiplexovou metodou ALEX

Západočeská univerzita v Plzni, 2021

Laboratorní diagnostika respiračních infekcí
2021 -
Klíčová slova: metoda; laboratorní diagnostika; respirační infekce; analýza dat; viry Plné texty jsou dostupné v knihovně ZČU.
Laboratorní diagnostika respiračních infekcí

Západočeská univerzita v Plzni, 2021

Metoda: MALDI TOF (identifikace mikroorganismů hmotnostní spektrometrií)
2021 -
Klíčová slova: metoda; MALDI TOF; doba letu; identifikace mikroorganismů hmotnostní spektrometrií; spektrometr Microflex LT; software MALDI Biotyper Plné texty jsou dostupné v knihovně ZČU.
Metoda: MALDI TOF (identifikace mikroorganismů hmotnostní spektrometrií)

Západočeská univerzita v Plzni, 2021

Stanovení výskytu donor specifických protilátek u pacientů po transplantaci ledviny
2021 -
Klíčová slova: ledviny; transplantace; donor; protilátka Plné texty jsou dostupné v knihovně ZČU.
Stanovení výskytu donor specifických protilátek u pacientů po transplantaci ledviny

Západočeská univerzita v Plzni, 2021

Metoda: Stanovení specifického IgE pomocí multiplexové metody ISAC
2021 -
Klíčová slova: metoda; ISAC; stanovení IgE; biočip Plné texty jsou dostupné v knihovně ZČU.
Metoda: Stanovení specifického IgE pomocí multiplexové metody ISAC

Západočeská univerzita v Plzni, 2021

Metoda: ENTEROtest 24
2021 -
Klíčová slova: metoda; ENTEROtest 24; biochemické identifikační testy; bakterie; Enterobacteriaceae; aeromonády; vibrio Plné texty jsou dostupné v knihovně ZČU.
Metoda: ENTEROtest 24

Západočeská univerzita v Plzni, 2021

Metoda: Průtoková cytometrie – funkční testy
2021 -
Klíčová slova: metoda; průtoková cytometrie; funkční testy; test oxidačního vzplanutí fagocytů Plné texty jsou dostupné v knihovně ZČU.
Metoda: Průtoková cytometrie – funkční testy

Západočeská univerzita v Plzni, 2021

Ateroskleróza a její rizikové faktory, porovnání stanovení LDL-cholesterolu přímou a nepřímou metodou
2021 -
Klíčová slova: metoda; ateroskleróza; LDL-cholesterol; výzkum Plné texty jsou dostupné v knihovně ZČU.
Ateroskleróza a její rizikové faktory, porovnání stanovení LDL-cholesterolu přímou a nepřímou metodou

Západočeská univerzita v Plzni, 2021

Metoda: Barvení a impregnace nervové tkáně
2021 -
Klíčová slova: metoda; nervová tkáň; neurohistochemie; Grimeliova reakce; stříbření senilních drůz; Eosin-Luxolová modř Plné texty jsou dostupné v knihovně ZČU.
Metoda: Barvení a impregnace nervové tkáně

Západočeská univerzita v Plzni, 2021

Možnosti histologického zpracování prostaty po radikální cystektomii: zkušenost jednoho centra
2021 -
Klíčová slova: metoda; histologie; radikální cystektomie; prostata Plné texty jsou dostupné v knihovně ZČU.
Možnosti histologického zpracování prostaty po radikální cystektomii: zkušenost jednoho centra

Západočeská univerzita v Plzni, 2021

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze