Počet nalezených dokumentů: 56190
Publikováno od do

Pohybové hry ako prostriedok na prekonanie strachu pri vyučovaní zjazdového lyžovania
2023 -
Klíčová slova: sjezdové lyžování; žáci; strach; pohybové hry; intersexuální rozdíly Plné texty jsou dostupné v knihovně ZČU.
Pohybové hry ako prostriedok na prekonanie strachu pri vyučovaní zjazdového lyžovania

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Analýza rohových kopov na majstrovstvách sveta vo futbale 2022
2023 -
Klíčová slova: rohový kop; fotbal; analýza zápasu; úspěsnost Plné texty jsou dostupné v knihovně ZČU.
Analýza rohových kopov na majstrovstvách sveta vo futbale 2022

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Úvod do problematiky replikační krize ve vědě: a jak je na tom kinantropologie?
2023 -
Klíčová slova: p hodnoty; pochybné vědecké praktiky; testování hypotéz Plné texty jsou dostupné v knihovně ZČU.
Úvod do problematiky replikační krize ve vědě: a jak je na tom kinantropologie?

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Analýza kvality spánku a cirkadiánních determinant výkonnosti superligových a extraligových hráčů (floorbal, fotbal, lední hokej)
2023 -
Klíčová slova: cirkadiánní rytmy; hráčský výkon; chronobiologie; světlo; spánek Plné texty jsou dostupné v knihovně ZČU.
Analýza kvality spánku a cirkadiánních determinant výkonnosti superligových a extraligových hráčů (floorbal, fotbal, lední hokej)

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Aktivizace pohybu prostřednictvím gestické malby
2023 -
Tato práce popisuje možnost propojení pohybu a umění pomocí gestické malby jehož cílovou skupinou jsou děti předškolního věku. Je zde představené vývojové období předškolního věku z pohledu bio - psycho - sociálních aspektů, charakteristika rámcového předškolního vzdělávání s konkretizací obsahu vzdělávání, dosažených cílů a klíčových kompetencí, které tvoří úroveň dosažených schopností a dovedností. Pro uchopení hlavního záměru práce je jedna kapitola věnována působení výtvarných aktivit na kreativitu a upevnění zdraví. Klíčová slova: pohyb; zdraví; malba; předškolní věk dítěte; rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Aktivizace pohybu prostřednictvím gestické malby

Tato práce popisuje možnost propojení pohybu a umění pomocí gestické malby jehož cílovou skupinou jsou děti předškolního věku. Je zde představené vývojové období předškolního věku z pohledu bio - ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Analýza kartografických zobrazení planisferických map světa v čase
2023 -
Klíčová slova: mapa; atlas; kartografické zobrazení; analýza Plné texty jsou dostupné v knihovně ZČU.
Analýza kartografických zobrazení planisferických map světa v čase

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Generalizace vrstevnic s konstantní výškovou chybou a minimalizací celkové energie
2023 -
Klíčová slova: generalizace; vrstevnice; spline; bodové mračno Plné texty jsou dostupné v knihovně ZČU.
Generalizace vrstevnic s konstantní výškovou chybou a minimalizací celkové energie

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Analýza vodstva na Aretinově mapě Čech
2023 -
Klíčová slova: Aretin; Aretinova mapa Čech; stará mapa; vodstvo; MapAnalyst Plné texty jsou dostupné v knihovně ZČU.
Analýza vodstva na Aretinově mapě Čech

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Mapování veřejného prostoru pro seniory a jeho kartografická reprezentace
2023 -
Klíčová slova: mapování; veřejný prostor; senioři; městské plány; bezbariérovost Plné texty jsou dostupné v knihovně ZČU.
Mapování veřejného prostoru pro seniory a jeho kartografická reprezentace

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Mapová mozaika Kartografické reprezentace panství v Čechách a na Moravě v před moderní době
2023 -
Klíčová slova: historie kartografie; mapy panství; hospodářské mapy; zemští měřiči; 17.–19. století Plné texty jsou dostupné v knihovně ZČU.
Mapová mozaika Kartografické reprezentace panství v Čechách a na Moravě v před moderní době

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze