Počet nalezených dokumentů: 801
Publikováno od do

Revitalizace institucionálního repozitáře "digitální knihovna ČVUT"
Kováříková, Helena; Prajer, Ivo
2021 -
Prezentace přednesená na Poradě pracovníků pověřených správou dílčích knihoven na katedrách a ústavech ČVUT 11. října 2021 Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Revitalizace institucionálního repozitáře "digitální knihovna ČVUT"

Prezentace přednesená na Poradě pracovníků pověřených správou dílčích knihoven na katedrách a ústavech ČVUT 11. října 2021

Kováříková, Helena; Prajer, Ivo
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Numerical Simulation of Precast Concrete Panel for Airfield Pavement
Novák J.; Kohoutková A.
2019 - anglický
Numerical analysis software belong to the main tools for simulating the real behavior of various concrete structures. In comparison with experimental tests, they offer an affordable way to study the mechanical behavior of structures under various conditions. The contribution deals with a precast element of an innovative airfield pavement system which is being developed within an ongoing scientific project. The proposed system consists of a two-layer surface course of the precast concrete panels placed on a two-layer sub-base of fiber reinforced concrete with recycled aggregates. Enormous costs of full-scale experiments force to simulate the behavior of the element in a numerical analysis software using finite element method. The simulation was conducted on a nonlinear model in order to obtain such results which could fully compensate results from experiments. The main objective of the simulation was to design and optimize the reinforcement of the precast element subject to quasi-static loading from airplanes with respect to geometrical imperfections, manufacturing imperfections, tensile stress in reinforcement and crack width. The numerical simulation revealed that the precast element should be heavily reinforced to fulfill all the demands assumed. Using under-reinforced concrete elements would lead to the formation of wide cracks and cracks permanently open Klíčová slova: Precast concrete panel; pavement; numerical simulation; non-linear model; airfield Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Numerical Simulation of Precast Concrete Panel for Airfield Pavement

Numerical analysis software belong to the main tools for simulating the real behavior of various concrete structures. In comparison with experimental tests, they offer an affordable way to study the ...

Novák J.; Kohoutková A.
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Elektronické odevzdávání a zveřejňování disertací ČVUT
Kováříková, Helena; Kubín, Milan
2018 -
Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Elektronické odevzdávání a zveřejňování disertací ČVUT

Kováříková, Helena; Kubín, Milan
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Identifikátor ORCID na ČVUT
Kováříková, Helena; Šorejsová, Tereza
2017 -
Představení jednoznačného trvalého mezinárodního a univerzálního identifikátoru vědeckých a dalších akademických autorů, který Ústřední knihovna ČVUT od roku 2015 používá na setkání supervizorů projektu „Kooperativní tvorba a využívání souborů národních autorit“ v Národním technickém muzeu ČR 23. 11. 2017. Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Identifikátor ORCID na ČVUT

Představení jednoznačného trvalého mezinárodního a univerzálního identifikátoru vědeckých a dalších akademických autorů, který Ústřední knihovna ČVUT od roku 2015 používá na setkání supervizorů ...

Kováříková, Helena; Šorejsová, Tereza
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Proměny v akvizici na ČVUT
Nová, Daniela; Šorejsová, Tereza; Kováříková, Helena
2017 -
Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Proměny v akvizici na ČVUT

Nová, Daniela; Šorejsová, Tereza; Kováříková, Helena
České vysoké učení technické v Praze, 2017

ORCID implementation at the Czech Technical University in Prague
Němečková, Lenka; Šorejsová, Tereza; Prajer, Ivo
2017 - anglický
2017 Czech Republic Orcid Workshop. Overview of ORCID in research lifecycle, presentation by key stakeholder in the community. Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
ORCID implementation at the Czech Technical University in Prague

2017 Czech Republic Orcid Workshop. Overview of ORCID in research lifecycle, presentation by key stakeholder in the community.

Němečková, Lenka; Šorejsová, Tereza; Prajer, Ivo
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Zkušenosti se zpřístupněním českých e-knih (Flexibooks) po roce
Šorejsová, Tereza; Nová, Daniela
2016 -
Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Zkušenosti se zpřístupněním českých e-knih (Flexibooks) po roce

Šorejsová, Tereza; Nová, Daniela
České vysoké učení technické v Praze, 2016

Solving a problem of authority control in DSpace during ORCID implementation
Šorejsová, Tereza; Kováříková, Helena; Němečková, Lenka; Prajer, Ivo; Karel, Petr; Novák, Rostislav
2016 - anglický
Many universities intend to obtain ORCID identifier for their researchers and to use it in their university systems, one of the most common being the university repository. University repositories are no isolated archives. They provide significant added value to the existing university information infrastructure, and their integration within the university information system is essential. The Czech Technical University in Prague (CTU) systematically builds integration of its repository within various subsystems of the university information system. It provides mutual advantages. The article discusses a technical and process solution to how users can obtain their ORCID identifiers through university identity management system, its distribution to the integrated university systems (such as university repository, study information system, CRIS), and the design of the optimized automated data flow and data management of ORCID identifier distribution between the entities involved without a need of frequent manual intervention. It illustrates the possibilities of integrating ORCID to university systems using ORCID APIs and advantages of synchronizing ORCID identifier to DSpace using newly developed DSpace authority control and extension of DSpace RESTful API. The synchronization processes are fully automated and they are based on Enterprise Service Bus technology. Klíčová slova: University systems ORCID integration; University data workflow; DSpace authority control; University repository integration; DSpace RESTful API Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Solving a problem of authority control in DSpace during ORCID implementation

Many universities intend to obtain ORCID identifier for their researchers and to use it in their university systems, one of the most common being the university repository. University repositories are ...

Šorejsová, Tereza; Kováříková, Helena; Němečková, Lenka; Prajer, Ivo; Karel, Petr; Novák, Rostislav
České vysoké učení technické v Praze, 2016

Kvalita života rodičů dětí s chronickým onemocněním
Sikorová, Lucie
2016 - český
Úvod: Pro děti s chronickým onemocněním je charakteristická dlouhodobá péče zdravotníků i rodičů. Rodičům může onemocnění dítěte působit stres a následně změny ve všech oblastech zdraví. Cíl: Zjistit, jaká je kvalita života rodičů dětí s chronickým onemocněním. Metodika: Výzkumné šetření se uskutečnilo metodou kvantitativního výzkumu, formou jednorázového průřezového dotazníkového šetření, prostřednictvím dotazníku Vliv na rodinu (Family Impact Module PedsQL). Ke statistickému zpracování byla následně použita analýza rozptylu ANOVA, Fisherův F-test a Chí-kvadrát test. Ke sledování souvislostí mezi kvalitou života rodičů a kvalitou života dětí byl použit Spearmanův korelační koeficient. Statistické testy byly hodnoceny na hladině významnosti p < 0,05. Výsledky: Výzkumný soubor zahrnoval 288 rodičů dětí s chronickým onemocněním. Největší dopad onemocnění na rodiče byl zaznamenán v oblasti emocionálních funkcí a obav. Nejnižší kvalita života rodičů se ukázala u rodičů dětí s diabetem. Změny citových funkcí, sociálních funkcí a obavy byly dominantní u rodičů dětí s dosavadním krátkým průběhem nemoci (do jednoho roku). Všechny oblasti kvality života (emocionální funkce, tělesné funkce, sociální funkce, poznávací funkce, komunikace, obavy, denní aktivity, rodinné prostředí a vztahy) byly onemocněním dítěte zasaženy více u rodičů, kteří vnímali onemocnění jako zátěž. Tu prožívaly zejména matky dětí. Závěr: Výsledky výzkumného šetření mohou lépe směřovat ošetřovatelskou péči poskytovanou sestrou v ambulantní sféře, kde má sestra dostatečný prostor pro rozvinutí komunikace a edukace dle potřeb dětí a jejich rodičů. Klíčová slova: dítě; chronické onemocnění; kvalita života; rodič; child; chronic illness; quality of life; parent Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPCE.
Kvalita života rodičů dětí s chronickým onemocněním

Úvod: Pro děti s chronickým onemocněním je charakteristická dlouhodobá péče zdravotníků i rodičů. Rodičům může onemocnění dítěte působit stres a následně změny ve všech oblastech zdraví. Cíl: ...

Sikorová, Lucie
Univerzita Pardubice, 2016

Jak ovlivňuje menopauza kvalitu života ženy?
Urbánková, Martina; Moravcová, Markéta; Dopitová, Daniela
2016 - český
Úvod: U ženy mezi období, která mohou mít vliv na její zdraví a kvalitu života, patří období ovlivněné menopauzou. Toto období nebývá mnohdy pro ženy zcela jednoduché, musí se vypořádat s mnoha přicházejícími změnami, které je potřebné umět zhodnotit a v případě potřeby i řešit. Cíl: Cílem bylo zjistit u vybraného vzorku respondentek přítomné symptomy estrogenního deficitu a posoudit míru ovlivnění kvality života žen. Autorky využily standardizovanou českou verzi dotazníku Menopause Rating Scale (MRS) v tištěné a elektronické podobě. Metodika: Výzkumné šetření proběhlo v březnu až říjnu 2015. Do výzkumu se zapojilo celkem 334 respondentek ve věku 45–60 let s přítomnými symptomy estrogenního deficitu. Respondentky vyplňovaly nástroj MRS v rámci čekací doby ve vybraných gynekologických ambulancích v tištěné nebo v elektronické podobě po předchozím souhlasu s účastí. Výsledky: Respondentky udávaly nejčastěji mírnou intenzitu obtíží nebo nepřítomnost některých symptomů. Nejvíce symptomů s vyšší mírou intenzity respondentky udávaly v somato-vegetativní doméně. Výsledné hodnoty v jednotlivých doménách i celkového skóre však ukazují na fakt, že kvalitu života ženám přítomné symptomy estrogenního deficitu ovlivňují jen v malé míře. Závěr: Je nutné, aby ženy byly na změny související s menopauzou připravené a adekvátně informované. Zdravotníci musí mít k dispozici takový nástroj, kterým mohou případné změny související s menopauzou hodnotit a pak adekvátně ženám pomoci. Takovým nástrojem je Menopause Rating Scale. Klíčová slova: kvalita života; menopauza; symptomy estrogenního deficitu; Menopause Rating Scale; quality of life; menopause; estrogen deficiency symptoms Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPCE.
Jak ovlivňuje menopauza kvalitu života ženy?

Úvod: U ženy mezi období, která mohou mít vliv na její zdraví a kvalitu života, patří období ovlivněné menopauzou. Toto období nebývá mnohdy pro ženy zcela jednoduché, musí se vypořádat s mnoha ...

Urbánková, Martina; Moravcová, Markéta; Dopitová, Daniela
Univerzita Pardubice, 2016

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze