Počet nalezených dokumentů: 35
Publikováno od do

Vzorová středoškolská práce na téma: Hnojení rajčat organickými výluhy
Tassanyi, Pavlína
2018 - český
Klíčová slova: středoškolská práce; závěrečná práce; maturitní práce; seminární práce; vzorová práce; high school work; final thesis; graduation work; seminar work; exemplary work; střední školy; odborný styl Plné texty jsou dostupné v knihovně NTK
Vzorová středoškolská práce na téma: Hnojení rajčat organickými výluhy

Tassanyi, Pavlína
Národní technická knihovna, 2018

Převod dokumentů do PDF pro potřeby NUŠL
Národní technická knihovna; Charvátová, Michaela
2016 - český
Klíčová slova: PDF; PDF; digitální knihovny; elektronické zdroje; šedá literatura Plné texty jsou dostupné v knihovně NTK
Převod dokumentů do PDF pro potřeby NUŠL

Národní technická knihovna; Charvátová, Michaela
Národní technická knihovna, 2016

Vyhodnocení mystery shoppingového průzkumu Národní technické knihovny 2015
Pavelová, Alena; Orlová, Jana; Chodounská, Alena; Jindráková, Edita; Kiknavelidze, Sandro; Hrabovská, Tereza
2016 - anglický
V posledních letech knihovny po celém světě využívají metody ověřování kvality služeb formou tzv. mystery shoppingu. Národní technická knihovna se již podruhé rozhodla zvolit tento průzkum pro získání dat k evaluaci a rozvoji poskytovaných služeb. První testování knihovny proběhlo v roce 2014 a poskytlo teoretický i praktický základ pro přípravu průzkumu v roce 2015. Díky výsledkům z předešlého roku jsme mohli porovnat, zda došlo k úspěšnému zavedení doporučení z prvního mystery shoppingu. V roce 2015 bylo hodnocení více zaměřeno na samotné služby (otázky byly velmi specifické a šly více do hloubky oproti roku 2014). Vzhledem k tomu nebylo zcela možné srovnání všech výsledků z roku 2015 s rokem 2014. I v tomto roce byla na základě výstupů připravena SWOT analýza a sepsán soubor doporučení, který byl předán odpovědným oddělením. Z průzkumu vzešla také řada metodologických doporučení pro příští roky. Klíčová slova: Mystery Shopping; Národní technická knihovna; Mystery Shopping; National Library of Technology; knihovny; informační služby; informační potřeby; průzkumy Plné texty jsou dostupné v knihovně NTK
Vyhodnocení mystery shoppingového průzkumu Národní technické knihovny 2015

V posledních letech knihovny po celém světě využívají metody ověřování kvality služeb formou tzv. mystery shoppingu. Národní technická knihovna se již podruhé rozhodla zvolit tento průzkum pro získání ...

Pavelová, Alena; Orlová, Jana; Chodounská, Alena; Jindráková, Edita; Kiknavelidze, Sandro; Hrabovská, Tereza
Národní technická knihovna, 2016

Charakteristika hlavních skupin druhů dokumentů šedé literatury
Národní technická knihovna
2015 - český
Charakteristika jednotlivých typů šedé literatury pro zařazování dokumentů a záznamů do typologie Národního úložiště šedé literatury. Klíčová slova: Národní úložiště šedé literatury; National repository of grey literature; šedá literatura Plné texty jsou dostupné v knihovně NTK
Charakteristika hlavních skupin druhů dokumentů šedé literatury

Charakteristika jednotlivých typů šedé literatury pro zařazování dokumentů a záznamů do typologie Národního úložiště šedé literatury.

Národní technická knihovna
Národní technická knihovna, 2015

Knihovny jako významný partner při šíření a využívání výsledků projektů celoživotního učení
Di-XL
2014 - český
Klíčová slova: projekty; metody; celoživotní vzdělávání; knihovny Plné texty jsou dostupné v knihovně NTK
Knihovny jako významný partner při šíření a využívání výsledků projektů celoživotního učení

Di-XL
Národní technická knihovna, 2014

Pravidla pro správu a aktualizaci Polytematického strukturovaného hesláře (PSH)
Kožuchová, Kristýna
2012 - český
Klíčová slova: Polytematický strukturovaný heslář; descriptor information retrieval languages; Polythematic Structured Subject Heading System; subject control; selekční jazyky deskriptorové; věcný popis; metody Plné texty jsou dostupné v knihovně NTK
Pravidla pro správu a aktualizaci Polytematického strukturovaného hesláře (PSH)

Kožuchová, Kristýna
Národní technická knihovna, 2012

Zásady pro vytváření Polytematického strukturovaného hesláře (PSH)
Kožuchová, Kristýna
2012 - český
Klíčová slova: Polytematický strukturovaný heslář; Polythematic Structured Subject Heading System; subject control; descriptor information retrieval languages; věcný popis; selekční jazyky deskriptorové; metody Plné texty jsou dostupné v knihovně NTK
Zásady pro vytváření Polytematického strukturovaného hesláře (PSH)

Kožuchová, Kristýna
Národní technická knihovna, 2012

Zajištění dlouhodobé čitelnosti plnotextových souborů, zamezení výskytu duplicitních souborů
INCAD
2011 - český
Klíčová slova: formát souboru; Národní úložiště šedé literatury; dlouhodobá ochrana; repozitář; file format; National Repository of Grey Literature; long-term preservation; repository; digitální knihovny; elektronické dokumenty Plné texty jsou dostupné v knihovně NTK
Zajištění dlouhodobé čitelnosti plnotextových souborů, zamezení výskytu duplicitních souborů

INCAD
Národní technická knihovna, 2011

Zajištění dlouhodobé čitelnosti plnotextových souborů, zamezení výskytu duplicitních souborů
INCAD
2011 - český
Klíčová slova: formát souboru; Národní úložiště šedé literatury; dlouhodobá ochrana; repozitář; file format; National Repository of Grey Literature; long-term preservation; repository; digitální knihovny; elektronické dokumenty Plné texty jsou dostupné v knihovně NTK
Zajištění dlouhodobé čitelnosti plnotextových souborů, zamezení výskytu duplicitních souborů

INCAD
Národní technická knihovna, 2011

Instalace systému CDS Invenio
Národní technická knihovna
2011 - český
Klíčová slova: CDS Invenio; lokální instalace; moduly; administrace; CDS Invenio; local installation; modules; administration; digitální knihovny; software Plné texty jsou dostupné v knihovně NTK
Instalace systému CDS Invenio

Národní technická knihovna
Národní technická knihovna, 2011

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze