Počet nalezených dokumentů: 845
Publikováno od do

Open Access: Snaha NTK o naplňování Akčního plánu pro implementaci Národní strategie otevřeného přístupu k vědeckým informacím na léta 1917-2020
Dibuszová, Eva
2020 - český
Klíčová slova: otevřený přístup; akční plán; Národní strategie otevřeného přístupu k vědeckým informacím; IS VaVaI; open access; action plan; National Strategy for Open Access to Scientific Information; IS VaVaI Plné texty jsou dostupné v knihovně NTK
Open Access: Snaha NTK o naplňování Akčního plánu pro implementaci Národní strategie otevřeného přístupu k vědeckým informacím na léta 1917-2020

Dibuszová, Eva
Národní technická knihovna, 2020

Prostor jako služba
Chodounská, Alena; Firsova, Naděžda; Martinová, Olga
2020 - český
V průběhu posledních deseti let se Národní technická knihovna (NTK) stala nedílnou součástí kampusu technických vysokých škol v pražských Dejvicích. Budova, která v roce 2019 zaznamenala téměř milion návštěv, je oblíbená především mezi vysokoškolskými studenty, jak domácími, tak zahraničními. Moderní, inspirativní prostory umístěné přímo v srdci kampusu jsou velkou předností při podpoře studentů, vyučujících a výzkumníků, ale samy o sobě nestačí. Aby mohla knihovna svým uživatelům sloužit ve své plné kapacitě, musí budova též „obsahovat“ relevantní informační zdroje, služby a lidi, kteří je poskytují a rozvíjejí. V příspěvku představíme metody používané pro sledování měnících se informačních potřeb a návyků stávajících a potenciálních uživatelů NTK a pro vyhodnocování uživatelské zkušenosti s knihovnou. Díky poznatkům získaným prostřednictvím těchto metod můžeme soustavně uzpůsobovat naše prostory a služby tak, abychom lépe podporovali akademickou i profesní úspěšnost, zvědavost a konkurenceschopnost našich uživatelů. During the last decade, National Library of Technology (NTK) has become an integral part of the Prague Dejvice campus. The library building, which had almost one million visits in 2019, is very popular, especially among university students, both domestic and international. The library’s inspiring study spaces and facilities, together with its position in the very heart of campus, are a great advantage for fulfilling our mission of supporting students, professors and researchers. However, in order to become a real hub of STEM information and their efficient transfer to the education and research processes, besides the great building and high-quality information sources, a crucial role belongs to user services and the people who provide them. This presentation focuses on the methods used in observing the information needs and habits of NTK’s patrons and students on campus as well as on evaluation of our users’ experiences. These findings are instrumental for continuous and agile space design adaptations and the improvement of service that support academic and professional growth, inquisitiveness, and the competitiveness of our patrons. Klíčová slova: knihovny; budovy knihoven; služby; vzdělávání; analýza; libraries; library buildings; services; education; analysis Plné texty jsou dostupné v knihovně NTK
Prostor jako služba

V průběhu posledních deseti let se Národní technická knihovna (NTK) stala nedílnou součástí kampusu technických vysokých škol v pražských Dejvicích. Budova, která v roce 2019 zaznamenala téměř milion ...

Chodounská, Alena; Firsova, Naděžda; Martinová, Olga
Národní technická knihovna, 2020

Pořizování, správa a administrace přístupu k EIZ
Applová, Romana; Skoček, Jakub
2020 - český
Klíčová slova: CzechELib; elektronické zdroje; otevřený přístup; konsorciální přístup; financování; ERMS; statistiky; CzechELib; open access; consortium access; finance; ERMS; statistics Plné texty jsou dostupné v knihovně NTK
Pořizování, správa a administrace přístupu k EIZ

Applová, Romana; Skoček, Jakub
Národní technická knihovna, 2020

Aktuální stav projektu CzechELib
Burgstaller, Jiří
2020 - český
Klíčová slova: CzechELib; elektronické zdroje; otevřený přístup; projekt; KRECon; CzechELib; e-resources; open access; project; KRECon Plné texty jsou dostupné v knihovně NTK
Aktuální stav projektu CzechELib

Burgstaller, Jiří
Národní technická knihovna, 2020

Open Access and Plan S for Researchers
O'Neill, Gareth
2019 - anglický
A coalition of national research funders in Europe has recently set funding criteria that all research publications should be issued in full and immediate Open Access. This talk will explore the details of this 'Plan S' and how researchers can comply with Plan S and actively get involved in Open Access. Klíčová slova: otevřený přístup; Plán S; vědci; výzkumníci; publikační činnost Plné texty jsou dostupné v knihovně NTK
Open Access and Plan S for Researchers

A coalition of national research funders in Europe has recently set funding criteria that all research publications should be issued in full and immediate Open Access. This talk will explore the ...

O'Neill, Gareth
Národní technická knihovna, 2019

Open Access: a scientist´s perspective
Seeberger, Peter H.
2019 - anglický
The presentation discusses open access and its implications on publishing from the scientists perspective. As a chemist and biochemist who directs a department of 90 coworkers as well as the editor-in-chief of the platinum open access journal “Beilstein Journal for Organic Chemistry” the author can offer different perspectives. Klíčová slova: výzkum; otevřený přístup Plné texty jsou dostupné v knihovně NTK
Open Access: a scientist´s perspective

The presentation discusses open access and its implications on publishing from the scientists perspective. As a chemist and biochemist who directs a department of 90 coworkers as well as the ...

Seeberger, Peter H.
Národní technická knihovna, 2019

Towards making full and immediate Open Access a reality: the future of Open Access policy
Sweeney, David
2019 - anglický
Conference paper about current approaches to Open Access, initiatives in Open Access scientific publishing, OA policy and the principles of Plan S. Klíčová slova: Plán S; inicitatives, OA roads, Plan S; otevřený přístup Plné texty jsou dostupné v knihovně NTK
Towards making full and immediate Open Access a reality: the future of Open Access policy

Conference paper about current approaches to Open Access, initiatives in Open Access scientific publishing, OA policy and the principles of Plan S.

Sweeney, David
Národní technická knihovna, 2019

Towards Open Science: challenges and way forward for European universities
Finance, Jean-Pierre
2019 - anglický
Professor Jean-Pierre Finance, Chair of the EUA Science2.0/Open Science Expert Group, will explain EUA approach towards Open Science by bringing together first-hand information and experience from three main areas: 1) Open Access policies (universities through EUA’s survey on Open Science - data from 500 universities; research councils – through Plan S); 2) financial aspects, through its survey on "Big Deals" (data from 31 National Consortia) and Publish&Read Project; 3) research assessment for research careers (briefing). EUA implements its Roadmaps on Open Access (2016) and on Research Assessment (2018) in close collaboration with its ad-hoc groups: Expert Group on Science 2.0/Open Science, the High-Level Group on Big Deals and the Negotiators Group. EUA develops strategic positions, surveys and workshops which are becoming a reference for universities and in the framework of the EC Open Science Policy Platform (OSPP). Klíčová slova: otevřená věda; European University Association; open science; research assessment; stanovení; výzkum; otevřený přístup Plné texty jsou dostupné v knihovně NTK
Towards Open Science: challenges and way forward for European universities

Professor Jean-Pierre Finance, Chair of the EUA Science2.0/Open Science Expert Group, will explain EUA approach towards Open Science by bringing together first-hand information and experience from ...

Finance, Jean-Pierre
Národní technická knihovna, 2019

Otevřený přístup k vědeckým informacím - Open Access, Open Science, etc.
Svoboda, Martin; Dibuszova, Eva
2019 - český
Příspěvek seznamuje s počátky vědecké komunikace, vznikem iniciativy Open Access, modely OA, aktuálním stavem doma i světě. Klíčová slova: Česká republika; otevřená věda; open science; otevřený přístup Plné texty jsou dostupné v knihovně NTK
Otevřený přístup k vědeckým informacím - Open Access, Open Science, etc.

Příspěvek seznamuje s počátky vědecké komunikace, vznikem iniciativy Open Access, modely OA, aktuálním stavem doma i světě.

Svoboda, Martin; Dibuszova, Eva
Národní technická knihovna, 2019

National licence negotiations advancing the OA transitions: a view from Sweden
Lundén, Anna
2019 - anglický
The National Library of Sweden (NLS) has worked with advancing open access (OA) to scholarly output since 2006. In 2017 it received an appropriation directive from the Government to act as a national coordinating body in the work towards a transition to immediate OA of publicly funded research output by 2026. As a consequence, the NLS includes this objective in its vision for 2025 to lead the work moving from subscription-based to immediate openly accessible research publications. As part of this objective the Bibsam Consortium therefore negotiates journal license agreements including OA components in order to help achieve a rapid and sustainable transition to OA. Recognizing our leverage in these negotiation has also meant that stepping away from the negotiation table is an option, and the case of the Swedish Elsevier cancellation will be further presented. In order to reach the target set by the Swedish Government, there is a strong need for institutional reallocation of funds. The main stakeholders in Sweden must not lose momentum in this process but make a concerted push forward in negotiations with publishers to achieve a sustainable scholarly publishing system in unison with its international counterparts. Klíčová slova: Švédsko; Sweden; otevřený přístup Plné texty jsou dostupné v knihovně NTK
National licence negotiations advancing the OA transitions: a view from Sweden

The National Library of Sweden (NLS) has worked with advancing open access (OA) to scholarly output since 2006. In 2017 it received an appropriation directive from the Government to act as a national ...

Lundén, Anna
Národní technická knihovna, 2019

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze