Number of found documents: 33
Published from to

Like eggs eggs
Zárubová, Eliška
2023 - Czech
Worksheet introducing elementary and secondary school students to basic terms in the field of ornithology. Provides tasks for birdwatching in the field. Pracovní list seznamující žáky základních a středních škol se základními pojmy z oboru ornitologie. Poskytuje úkoly pro pozorování ptáků v terénu. Keywords: ornitolog; ptáci; peří; vejce; ornithologist; birds; feather; egg Available in a digital repository NRGL
Like eggs eggs

Worksheet introducing elementary and secondary school students to basic terms in the field of ornithology. Provides tasks for birdwatching in the field.

Zárubová, Eliška
Jihomoravské muzeum ve Znojmě, 2023

Methodical manual for teachers for the permanent exhibition Inanimate Nature of Znojmo
Zárubová, Eliška
2023 - Czech
Methodology for primary and secondary school teachers, introducing the Znojemsko Inanimate Nature exhibition and the possibilities of its use for working with children. Metodika pro učitele základních a středních škol, seznamující s expozicí Neživá příroda Znojemska a možnostmi jejího využití pro práci s dětmi. Keywords: muzeum; geologie; cihla; museum; geology; brick Available in a digital repository NRGL
Methodical manual for teachers for the permanent exhibition Inanimate Nature of Znojmo

Methodology for primary and secondary school teachers, introducing the Znojemsko Inanimate Nature exhibition and the possibilities of its use for working with children.

Zárubová, Eliška
Jihomoravské muzeum ve Znojmě, 2023

Be a Brick
Zárubová, Eliška
2023 - Czech
Worksheet introducing primary and secondary school pupils to the production and use of bricks. Provides tasks for geological research in the field. Pracovní list seznamující žáky základních a středních škol s výrobou a využitím cihel. Poskytuje úkoly pro geologický výzkum v terénu. Keywords: geolog; hornina; hlína; cihla; geologist; rock; clay; brick Available in a digital repository NRGL
Be a Brick

Worksheet introducing primary and secondary school pupils to the production and use of bricks. Provides tasks for geological research in the field.

Zárubová, Eliška
Jihomoravské muzeum ve Znojmě, 2023

Methodical manual for teachers for the permanent exhibition Living Nature of Znojmo
Zárubová, Eliška
2023 - Czech
Methodology for primary and secondary school teachers, introducing the Znojemsko Living Nature exhibition and the possibilities of its use for working with children. Metodika pro učitele základních a středních škol, seznamující s expozicí Živá příroda Znojemska a možnostmi jejího využití pro práci s dětmi. Keywords: muzeum; příroda; biotop; ptáci; museum; nature; habitat; birds Available in a digital repository NRGL
Methodical manual for teachers for the permanent exhibition Living Nature of Znojmo

Methodology for primary and secondary school teachers, introducing the Znojemsko Living Nature exhibition and the possibilities of its use for working with children.

Zárubová, Eliška
Jihomoravské muzeum ve Znojmě, 2023

The insect architect
Zárubová, Eliška
2023 - Czech
Worksheet introducing primary and secondary school pupils to the basic types of insects in the Znojmo region. Contains tasks for observing insects in the field. Pracovní list seznamující žáky základních a středních škol se základními druhy hmyzu na Znojemsku. Obsahuje úkoly pro pozorování hmyzu v terénu. Keywords: entomolog; příroda; organismus; hmyz; entomologist; nature; organism; insect Available in a digital repository NRGL
The insect architect

Worksheet introducing primary and secondary school pupils to the basic types of insects in the Znojmo region. Contains tasks for observing insects in the field.

Zárubová, Eliška
Jihomoravské muzeum ve Znojmě, 2023

Rotunda of St. Catherine
Jihomoravské muzeum ve Znojmě
2020 - Czech
Propagační skládačka seznamuje návštěvníky s objektem rotundy svaté Kateřiny, která je díky unikátním nástěnným malbám vnímána jako mimořádná památka v rámci celoevropské kulturní historie. Skládačka obsahuje přehledné informace o historii památky, vnitřní výmalbě a návštěvních podmínkách. Keywords: Znojmo; muzeum; rotunda; národní kulturní památka; Znojmo; museum; rotunda; national cultural monument Available in a digital repository NRGL
Rotunda of St. Catherine

Propagační skládačka seznamuje návštěvníky s objektem rotundy svaté Kateřiny, která je díky unikátním nástěnným malbám vnímána jako mimořádná památka v rámci celoevropské kulturní historie. Skládačka ...

Jihomoravské muzeum ve Znojmě
Jihomoravské muzeum ve Znojmě, 2020

Anton Vrbkas Diary
Zárubová, Eliška
2020 - Czech
Deník Antona Vrbky slouží jako pracovní sešit pro návštěvníky muzea, zejména pro děti a teenagery. Plněním úkolů, které jsou vázány na muzejní kufříky umístěné v jednotlivých expozicích, se návštěvník seznámí s muzejními sbírkami a konkrétními sbírkovými předměty. Keywords: Znojmo; muzeum; minoritský klášter; expozice; Znojmo; museum; minorite monastery; exhibition Available in a digital repository NRGL
Anton Vrbkas Diary

Deník Antona Vrbky slouží jako pracovní sešit pro návštěvníky muzea, zejména pro děti a teenagery. Plněním úkolů, které jsou vázány na muzejní kufříky umístěné v jednotlivých expozicích, se návštěvník ...

Zárubová, Eliška
Jihomoravské muzeum ve Znojmě, 2020

Memorial of Prokop Diviš
Jihomoravské muzeum ve Znojmě
2020 - Czech
Propagační skládačka seznamuje návštěvníky s objektem Památníku Prokopa Diviše v Příměticích u Znojma. Obsahuje přehledné informace o životě a díle přírodovědce a konstruktéra bleskosvodu Prokopa Diviše. Keywords: Znojmo; muzeum; Prokop Diviš; fyzika; bleskosvod; Znojmo; museum; Prokop Diviš; physics; lightning conductor Available in a digital repository NRGL
Memorial of Prokop Diviš

Propagační skládačka seznamuje návštěvníky s objektem Památníku Prokopa Diviše v Příměticích u Znojma. Obsahuje přehledné informace o životě a díle přírodovědce a konstruktéra bleskosvodu Prokopa ...

Jihomoravské muzeum ve Znojmě
Jihomoravské muzeum ve Znojmě, 2020

Minorite Monastery
Jihomoravské muzeum ve Znojmě
2020 - Czech
Propagační skládačka seznamuje návštěvníky města Znojma s objektem minoritského kláštera, jeho historií a současnými muzejními expozicemi, které jsou v něm umístěny. Keywords: Znojmo; muzeum; expozice; archeologie; živá příroda; neživá příroda; Znojmo; museum; exhibition; archeology; animate nature; inanimate nature Available in a digital repository NRGL
Minorite Monastery

Propagační skládačka seznamuje návštěvníky města Znojma s objektem minoritského kláštera, jeho historií a současnými muzejními expozicemi, které jsou v něm umístěny.

Jihomoravské muzeum ve Znojmě
Jihomoravské muzeum ve Znojmě, 2020

South moravian museum in Znojmo
Jihomoravské muzeum ve Znojmě
2020 - Czech
Propagační skládačka seznamuje návštěvníky města Znojma se šesti objekty Jihomoravského muzea ve Znojmě, kterými jsou minoritský klášter, Dům umění, znojemský hrad, rotunda sv. Kateřiny, zřícenina hradu Cornštejn a Památník Prokopa Diviše. Keywords: Znojmo; muzeum; hrad; klášter; rotunda; památník; Znojmo; museum; castle; monastery; rotunda; memorial Available in a digital repository NRGL
South moravian museum in Znojmo

Propagační skládačka seznamuje návštěvníky města Znojma se šesti objekty Jihomoravského muzea ve Znojmě, kterými jsou minoritský klášter, Dům umění, znojemský hrad, rotunda sv. Kateřiny, zřícenina ...

Jihomoravské muzeum ve Znojmě
Jihomoravské muzeum ve Znojmě, 2020

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases