Počet nalezených dokumentů: 30
Publikováno od do

Stav populace kriticky ohroženého modráska hořcového (Maculinea alcon) (Lepidoptera, Lycaenidae) na lokalitě PP Boršov u Litětin a v jejím širším okolí v Pardubickém kraji
Zámečník, Jaroslav
2007 - český
Práce přináší informace o stavu jediné východočeské populace kriticky ohroženého modráska hořcového (Maculinea alcon) (Lepidoptera, Lycaenidae) na lokalitě PP Boršov u Litětin a v jejím širším okolí v Pardubickém kraji. Pro výzkum imág ve studovaném území byla zvolena metoda Capture-recapture, která spočívala ve zpětných odchytech značených motýlů po celou dobu jejich letu. Dále byl proveden inventarizační průzkum motýlů s denní aktivitou a orientační průzkum ostatních čeledí motýlů. V práci je doporučen podrobný management v území, který si klade za cíl udržení stávající populace modráska hořcového a především její posílení. Klíčová slova: Lepidoptera; faunistika; inventarizační průzkum; Maculinea alcon; ekologická studie; přírodní památka; rozšíření druhů; Gentiana pneumonanthe; křídlatí; ochrana životního prostředí Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Stav populace kriticky ohroženého modráska hořcového (Maculinea alcon) (Lepidoptera, Lycaenidae) na lokalitě PP Boršov u Litětin a v jejím širším okolí v Pardubickém kraji

Práce přináší informace o stavu jediné východočeské populace kriticky ohroženého modráska hořcového (Maculinea alcon) (Lepidoptera, Lycaenidae) na lokalitě PP Boršov u Litětin a v jejím širším okolí v ...

Zámečník, Jaroslav
Muzeum východních Čech v Hradci Králové, 2007

Výsledky inventarizačního průzkumu motýlů s denní aktivitou (Lepidoptera, Zygaenoidea, Hesperioidea, Papilionoidea) v přírodní rezervaci a evropsky významné lokalitě Střemošická stráň
Zámečník, Jaroslav
2007 - český
Práce přináší výsledky inventarizačního průzkumu motýlů s denní aktivitou (Lepidoptera, Zygaenoidea, Hesperioidea, Papilionoidea) v přírodní rezervaci a evropsky významné lokalitě Střemošická stráň. Ve studovaném území byl v letech 2004 až 2007 prokázán výskyt celkem 62 druhů motýlů nadčeledí Zygaenoidea (čeleď Zygaenidae), Hesperioidea (čeleď Hesperidae) a Papilionoidea (čeledi Papilionidae, Pieridae, Lycaenidae, Nymphalidae a Satyridae). Do finálního seznamu jsou však započteny ještě další dva, recentně nepotvrzené, druhy motýlů – Polyommatus thersites a Thymelicus acteon, takže celkový počet uváděných druhů je 64. Oba uvedené druhy jsou sice na území PR nezvěstné, ale jejich výskyt nelze s jistotou vyloučit. V práci jsou komentovány nejvýznamnější nálezy vzhledem k regionu východních Čech a je doporučen vhodný management pro posílení populací motýlů na lokalitě. Klíčová slova: Lepidoptera; inventarizační průzkum; rozšíření druhů; faunistika; křídlatí; ochrana životního prostředí; přírodní rezervace; management životního prostředí Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Výsledky inventarizačního průzkumu motýlů s denní aktivitou (Lepidoptera, Zygaenoidea, Hesperioidea, Papilionoidea) v přírodní rezervaci a evropsky významné lokalitě Střemošická stráň

Práce přináší výsledky inventarizačního průzkumu motýlů s denní aktivitou (Lepidoptera, Zygaenoidea, Hesperioidea, Papilionoidea) v přírodní rezervaci a evropsky významné lokalitě Střemošická stráň. ...

Zámečník, Jaroslav
Muzeum východních Čech v Hradci Králové, 2007

Výsledky inventarizačního průzkumu motýlů s denní aktivitou (Lepidoptera, Zygaenoidea, Hesperioidea, Papilionoidea) navrhované přírodní památky Střelnice u Semanína
Zámečník, Jaroslav
2007 - český
Práce přináší výsledky inventarizačního průzkumu motýlů s denní aktivitou (Lepidoptera, Zygaenoidea, Hesperioidea, Papilionoidea) navrhované přírodní památky Střelnice u Semanína. Průzkum byl proveden v roce 2007 a byl zde prokázán výskyt celkem 47 druhů motýlů. V práci jsou komentovány nejvýznamnější nálezy a je doporučen vhodný management pro zachování a posílení populací motýlů. Klíčová slova: Lepidoptera; inventarizační průzkum; faunistika; přírodní památka; rozšíření druhů; křídlatí; management životního prostředí; ochrana životního prostředí Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Výsledky inventarizačního průzkumu motýlů s denní aktivitou (Lepidoptera, Zygaenoidea, Hesperioidea, Papilionoidea) navrhované přírodní památky Střelnice u Semanína

Práce přináší výsledky inventarizačního průzkumu motýlů s denní aktivitou (Lepidoptera, Zygaenoidea, Hesperioidea, Papilionoidea) navrhované přírodní památky Střelnice u Semanína. Průzkum byl proveden ...

Zámečník, Jaroslav
Muzeum východních Čech v Hradci Králové, 2007

Biologické hodnocení lokality pro stavbu plánovaného autosalonu BMW v katastrálním území Březhrad
Samková, Věra; Mikát, Miroslav; Mocek, Bohuslav
2005 - český
V dotčeném území bylo nalezeno celkem 112 druhů rostlin. Byly nalezeny 4 zvláště chráněné druhy živočichů: svižník polní (Cicindela campestris), ropucha zelená (Bufo viridis), užovka obojková (Natrix natrix), slavík obecný (Luscinia megarhynchos). Byla navržena doporučení k zachování přírodních prvků. Klíčová slova: biologické hodnocení; živočichové; rostliny; chráněné druhy; ochrana životního prostředí Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Biologické hodnocení lokality pro stavbu plánovaného autosalonu BMW v katastrálním území Březhrad

V dotčeném území bylo nalezeno celkem 112 druhů rostlin. Byly nalezeny 4 zvláště chráněné druhy živočichů: svižník polní (Cicindela campestris), ropucha zelená (Bufo viridis), užovka obojková (Natrix ...

Samková, Věra; Mikát, Miroslav; Mocek, Bohuslav
Muzeum východních Čech v Hradci Králové, 2005

Klínatka rohatá - Ophiogomphus cecilia (Fourcroy, 1785) na lokalitě CZ0533305 – Chrudimka v Pardubicích
Mocek, Bohuslav
2005 - český
Monitoring cílových druhů NATURA 2000 – klínatky roharté a klínatky žlutonohé podle metodiky. Ověřen výskyt a vytipovány vhodné úseky řeky, návrh na doplnění EVL. Verification of occurrence and monitoring of dragonfly populations important from the European Community perspective. Klíčová slova: vážky (Odonata); NATURA 2000; živočichové Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Klínatka rohatá - Ophiogomphus cecilia (Fourcroy, 1785) na lokalitě CZ0533305 – Chrudimka v Pardubicích

Monitoring cílových druhů NATURA 2000 – klínatky roharté a klínatky žlutonohé podle metodiky. Ověřen výskyt a vytipovány vhodné úseky řeky, návrh na doplnění EVL....

Mocek, Bohuslav
Muzeum východních Čech v Hradci Králové, 2005

Biologické hodnocení lokality Pivovarská flošna v k. ú. Hradec Králové – Malšovice
Samková, Věra; Mocek, Bohuslav; Mikát, Miroslav; Hromádka, Miloslav; Mikátová, Blanka
2005 - český
Bylo nalezeno celkem 227 druhů rostlin, 163 druhů hmyzu (včetně starších nálezů), z toho 52 druhů brouků, 107 druhů motýlů a 4 druhy vážek. Bylo zjištěno 104 stanovišť 30 hnízdících druhů ptáků, 2 druhy obojživelníků, 2 druhy plazů a 8 druhů savců. 8 druhů obratlovců patří ke zvláště chráněným. Popsány vlivy stavby na flóru a faunu a navržena opatření k minimalizaci dopadů záměru a udržení přírodního prostředí. Klíčová slova: biologické hodnocení; živočichové; rostliny; chráněné druhy; ochrana životního prostředí Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Biologické hodnocení lokality Pivovarská flošna v k. ú. Hradec Králové – Malšovice

Bylo nalezeno celkem 227 druhů rostlin, 163 druhů hmyzu (včetně starších nálezů), z toho 52 druhů brouků, 107 druhů motýlů a 4 druhy vážek. Bylo zjištěno 104 stanovišť 30 hnízdících druhů ptáků, 2 ...

Samková, Věra; Mocek, Bohuslav; Mikát, Miroslav; Hromádka, Miloslav; Mikátová, Blanka
Muzeum východních Čech v Hradci Králové, 2005

Inventarizační průzkum NPR Adršpašsko-Teplické skály z oboru zoologie - vážky (Odonata)
Mocek, Bohuslav
2005 - český
Na území NPR Adršpašsko-teplické skály zjištěno 18 druhů řádu vážek (Odonata). Druhově nejbohatší je lokalita Černé jezírko s 15 druhy, v  zatopené pískovně v Adršpachu bylo zjištěno 8 druhů, na ostatních zkoumaných lokalitách v NPR od 1 do 3 druhů. Klíčová slova: vážky (Odonata); CHKO Broumovsko; živočichové Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Inventarizační průzkum NPR Adršpašsko-Teplické skály z oboru zoologie - vážky (Odonata)

Na území NPR Adršpašsko-teplické skály zjištěno 18 druhů řádu vážek (Odonata). Druhově nejbohatší je lokalita Černé jezírko s 15 druhy, v  zatopené pískovně v Adršpachu bylo zjištěno 8 druhů, na ...

Mocek, Bohuslav
Muzeum východních Čech v Hradci Králové, 2005

Vážka jasnoskvrnná - Leucorrhinia pectoralis (Charpentier, 1825) na lokalitě CZ0533296 – PP Boušovka
Mocek, Bohuslav
2005 - český
Monitoring cílového druhu NATURA 2000 – vážky jasnoskvrnné podle metodiky. Ověřen výskyt a dokumentovány vhodné úseky lokality. Verification of occurrence and monitoring of dragonfly populations important from the European Community perspective Klíčová slova: vážky (Odonata); NATURA 2001; živočichové Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Vážka jasnoskvrnná - Leucorrhinia pectoralis (Charpentier, 1825) na lokalitě CZ0533296 – PP Boušovka

Monitoring cílového druhu NATURA 2000 – vážky jasnoskvrnné podle metodiky. Ověřen výskyt a dokumentovány vhodné úseky lokality....

Mocek, Bohuslav
Muzeum východních Čech v Hradci Králové, 2005

Inventarizační průzkum NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka z oboru zoologie - vážky (Odonata)
Mocek, Bohuslav
2005 - český
Na sledované lokalitě NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka byl dosud dokumentován výskyt 39 druhů vážek. Vlastním výzkumem v letech 2004 a 2005 bylo zjištěno 29 druhů. Klíčová slova: vážky (Odonata); NPR Bohdanečský rybník; živočichové Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Inventarizační průzkum NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka z oboru zoologie - vážky (Odonata)

Na sledované lokalitě NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka byl dosud dokumentován výskyt 39 druhů vážek. Vlastním výzkumem v letech 2004 a 2005 bylo zjištěno 29 druhů.

Mocek, Bohuslav
Muzeum východních Čech v Hradci Králové, 2005

Inventarizační průzkum NPR Adršpašsko-Teplické skály z oboru zoologie - dvoukřídlí (Diptera): Phoridae
Mocek, Bohuslav
2005 - český
Dosud bylo nalezeno a determinováno 23 druhů čeledi Phoridae. Výrazný je podíl zachycených tyrfofilních druhů vázaných na zachovalá rašeliniště: Phora hyperborea, Phora pubipes, Phora artifrons. Největší druhové spektrum a nevýraznější zastoupení specializovaných vzácných druhů bylo zjištěno ve Vlčí rokli. Klíčová slova: dvoukřídlí (Diptera); Phoridae; CHKO Broumovsko; živočichové Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Inventarizační průzkum NPR Adršpašsko-Teplické skály z oboru zoologie - dvoukřídlí (Diptera): Phoridae

Dosud bylo nalezeno a determinováno 23 druhů čeledi Phoridae. Výrazný je podíl zachycených tyrfofilních druhů vázaných na zachovalá rašeliniště: Phora hyperborea, Phora pubipes, Phora artifrons. ...

Mocek, Bohuslav
Muzeum východních Čech v Hradci Králové, 2005

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze