Počet nalezených dokumentů: 39
Publikováno od do

Výroční zpráva 2017 - Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Zámečník, Jaroslav; Novák, Miroslav; Brádle, Vojtěch; Samková, Věra; Bičanová, Lenka; Jachim, Michal
2018 - český
Výroční zpráva Muzea východních Čech v Hradci Králové za rok 2017. Klíčová slova: archeologie; historie; muzea; muzejnictví; muzejní sbírky; přírodní vědy; statistika; výstavy Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Výroční zpráva 2017 - Muzeum východních Čech v Hradci Králové

Výroční zpráva Muzea východních Čech v Hradci Králové za rok 2017.

Zámečník, Jaroslav; Novák, Miroslav; Brádle, Vojtěch; Samková, Věra; Bičanová, Lenka; Jachim, Michal
Muzeum východních Čech v Hradci Králové, 2018

Výroční zpráva 2016 - Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Zámečník, Jaroslav; Křičenská, Šárka; Novák, Miroslav; Brádle, Vojtěch; Machková Prajzová, Naděžda; Mocek, Bohuslav; Novák, Miroslav; Brádle, Vojtěch; Novotná, Miroslava; Bičanová, Lenka
2016 - český
Výroční zpráva Muzea východních Čech v Hradci Králové za rok 2016. Klíčová slova: archeologie; historie; muzea; muzejnictví; muzejní sbírky; přírodní vědy; statistika; výstavy Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Výroční zpráva 2016 - Muzeum východních Čech v Hradci Králové

Výroční zpráva Muzea východních Čech v Hradci Králové za rok 2016.

Zámečník, Jaroslav; Křičenská, Šárka; Novák, Miroslav; Brádle, Vojtěch; Machková Prajzová, Naděžda; Mocek, Bohuslav; Novák, Miroslav; Brádle, Vojtěch; Novotná, Miroslava; Bičanová, Lenka
Muzeum východních Čech v Hradci Králové, 2016

Výroční zpráva 2015 - Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Zámečník, Jaroslav; Křičenská, Šárka; Machková Prajzová, Naděžda; Novák, Miroslav; Mocek, Bohuslav; Brádle, Vojtěch; Beneš, Miroslav; Šinták, Jiří; Novotná, Miroslava; Bičanová, Lenka
2015 - český
Výroční zpráva Muzea východních Čech v Hradci Králové za rok 2015. Annual report of the Museum of Eastern Bohemia in Hradec Králové in 2015. Klíčová slova: muzea; muzejnictví; muzejní sbírky; statistika; výstavy; archeologie; přírodní vědy; historie Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Výroční zpráva 2015 - Muzeum východních Čech v Hradci Králové

Výroční zpráva Muzea východních Čech v Hradci Králové za rok 2015.


Annual report of the Museum of Eastern Bohemia in Hradec Králové in 2015.

Zámečník, Jaroslav; Křičenská, Šárka; Machková Prajzová, Naděžda; Novák, Miroslav; Mocek, Bohuslav; Brádle, Vojtěch; Beneš, Miroslav; Šinták, Jiří; Novotná, Miroslava; Bičanová, Lenka
Muzeum východních Čech v Hradci Králové, 2015

Výroční zpráva 2014 - Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Zámečník, Jaroslav; Machková Prajzová, Naděžda; Novotná, Miroslava; Novák, Miroslav; Mocek, Bohuslav; Brádle, Vojtěch; Bičanová, Lenka; Hrbatý, Stanislav
2014 - český
Výroční zpráva Muzea východních Čech v Hradci Králové za rok 2014. Annual report of the Museum of Eastern Bohemia in Hradec Králové in 2014. Klíčová slova: muzea; muzejní sbírky; muzejnictví; výstavy; statistika Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Výroční zpráva 2014 - Muzeum východních Čech v Hradci Králové

Výroční zpráva Muzea východních Čech v Hradci Králové za rok 2014.


Annual report of the Museum of Eastern Bohemia in Hradec Králové in 2014.

Zámečník, Jaroslav; Machková Prajzová, Naděžda; Novotná, Miroslava; Novák, Miroslav; Mocek, Bohuslav; Brádle, Vojtěch; Bičanová, Lenka; Hrbatý, Stanislav
Muzeum východních Čech v Hradci Králové, 2014

Výroční zpráva 2013 - Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Zámečník, Jaroslav; Machková Prajzová, Naděžda; Mocek, Bohuslav; Novák, Miroslav; Brádle, Vojtěch; Hrbatý, Stanislav; Novotná, Miroslava
2013 - český
Výroční zpráva Muzea východních Čech v Hradci Králové za rok 2013. Klíčová slova: archeologie; historie; muzea; muzejnictví; muzejní sbírky; přírodní vědy; statistika; výstavy Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Výroční zpráva 2013 - Muzeum východních Čech v Hradci Králové

Výroční zpráva Muzea východních Čech v Hradci Králové za rok 2013.

Zámečník, Jaroslav; Machková Prajzová, Naděžda; Mocek, Bohuslav; Novák, Miroslav; Brádle, Vojtěch; Hrbatý, Stanislav; Novotná, Miroslava
Muzeum východních Čech v Hradci Králové, 2013

Výroční zpráva 2012 - Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Zámečník, Jaroslav; Machková Prajzová, Naděžda; Novák, Miroslav; Mocek, Bohuslav; Brádle, Vojtěch; Hrbatý, Stanislav; Novotná, Miroslava
2012 - český
Výroční zpráva Muzea východních Čech v Hradci Králové za rok 2012. Klíčová slova: archeologie; historie; přírodní vědy; muzea; muzejnictví; muzejní sbírky; statistika; výstavy Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Výroční zpráva 2012 - Muzeum východních Čech v Hradci Králové

Výroční zpráva Muzea východních Čech v Hradci Králové za rok 2012.

Zámečník, Jaroslav; Machková Prajzová, Naděžda; Novák, Miroslav; Mocek, Bohuslav; Brádle, Vojtěch; Hrbatý, Stanislav; Novotná, Miroslava
Muzeum východních Čech v Hradci Králové, 2012

Výroční zpráva 2011 - Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Machková Prajzová, Naděžda; Zámečník, Jaroslav; Mocek, Bohuslav; Miroslav, Novák; Brádle, Vojtěch; Čistá, Ludmila
2011 - český
Výroční zpráva Muzea východních Čech v Hradci Králové za rok 2011. Klíčová slova: muzea; muzejnictví; muzejní sbírky; archeologie; přírodní vědy; historie; statistika; výstavy Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Výroční zpráva 2011 - Muzeum východních Čech v Hradci Králové

Výroční zpráva Muzea východních Čech v Hradci Králové za rok 2011.

Machková Prajzová, Naděžda; Zámečník, Jaroslav; Mocek, Bohuslav; Miroslav, Novák; Brádle, Vojtěch; Čistá, Ludmila
Muzeum východních Čech v Hradci Králové, 2011

Výroční zpráva 2010 - Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Zámečník, Jaroslav
2010 - český
Výroční zpráva Muzea východních Čech v Hradci Králové za rok 2010. Annual Report of the Museum of Eastern Bohemia in Hradec Kralové for 2010. Klíčová slova: muzea; muzejnictví; muzejní sbírky; archeologie; historie; přírodní vědy; statistika; výstavy Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Výroční zpráva 2010 - Muzeum východních Čech v Hradci Králové

Výroční zpráva Muzea východních Čech v Hradci Králové za rok 2010.


Annual Report of the Museum of Eastern Bohemia in Hradec Kralové for 2010.

Zámečník, Jaroslav
Muzeum východních Čech v Hradci Králové, 2010

Stav populace kriticky ohroženého modráska hořcového (Maculinea alcon) (Lepidoptera, Lycaenidae) na lokalitě PP Boršov u Litětin a v jejím širším okolí v Pardubickém kraji
Zámečník, Jaroslav
2007 - český
Práce přináší informace o stavu jediné východočeské populace kriticky ohroženého modráska hořcového (Maculinea alcon) (Lepidoptera, Lycaenidae) na lokalitě PP Boršov u Litětin a v jejím širším okolí v Pardubickém kraji. Pro výzkum imág ve studovaném území byla zvolena metoda Capture-recapture, která spočívala ve zpětných odchytech značených motýlů po celou dobu jejich letu. Dále byl proveden inventarizační průzkum motýlů s denní aktivitou a orientační průzkum ostatních čeledí motýlů. V práci je doporučen podrobný management v území, který si klade za cíl udržení stávající populace modráska hořcového a především její posílení. Klíčová slova: Lepidoptera; faunistika; inventarizační průzkum; Maculinea alcon; ekologická studie; přírodní památka; rozšíření druhů; Gentiana pneumonanthe; křídlatí; ochrana životního prostředí Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Stav populace kriticky ohroženého modráska hořcového (Maculinea alcon) (Lepidoptera, Lycaenidae) na lokalitě PP Boršov u Litětin a v jejím širším okolí v Pardubickém kraji

Práce přináší informace o stavu jediné východočeské populace kriticky ohroženého modráska hořcového (Maculinea alcon) (Lepidoptera, Lycaenidae) na lokalitě PP Boršov u Litětin a v jejím širším okolí v ...

Zámečník, Jaroslav
Muzeum východních Čech v Hradci Králové, 2007

Výsledky inventarizačního průzkumu motýlů s denní aktivitou (Lepidoptera, Zygaenoidea, Hesperioidea, Papilionoidea) v přírodní rezervaci a evropsky významné lokalitě Střemošická stráň
Zámečník, Jaroslav
2007 - český
Práce přináší výsledky inventarizačního průzkumu motýlů s denní aktivitou (Lepidoptera, Zygaenoidea, Hesperioidea, Papilionoidea) v přírodní rezervaci a evropsky významné lokalitě Střemošická stráň. Ve studovaném území byl v letech 2004 až 2007 prokázán výskyt celkem 62 druhů motýlů nadčeledí Zygaenoidea (čeleď Zygaenidae), Hesperioidea (čeleď Hesperidae) a Papilionoidea (čeledi Papilionidae, Pieridae, Lycaenidae, Nymphalidae a Satyridae). Do finálního seznamu jsou však započteny ještě další dva, recentně nepotvrzené, druhy motýlů – Polyommatus thersites a Thymelicus acteon, takže celkový počet uváděných druhů je 64. Oba uvedené druhy jsou sice na území PR nezvěstné, ale jejich výskyt nelze s jistotou vyloučit. V práci jsou komentovány nejvýznamnější nálezy vzhledem k regionu východních Čech a je doporučen vhodný management pro posílení populací motýlů na lokalitě. Klíčová slova: Lepidoptera; inventarizační průzkum; rozšíření druhů; faunistika; křídlatí; ochrana životního prostředí; přírodní rezervace; management životního prostředí Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Výsledky inventarizačního průzkumu motýlů s denní aktivitou (Lepidoptera, Zygaenoidea, Hesperioidea, Papilionoidea) v přírodní rezervaci a evropsky významné lokalitě Střemošická stráň

Práce přináší výsledky inventarizačního průzkumu motýlů s denní aktivitou (Lepidoptera, Zygaenoidea, Hesperioidea, Papilionoidea) v přírodní rezervaci a evropsky významné lokalitě Střemošická stráň. ...

Zámečník, Jaroslav
Muzeum východních Čech v Hradci Králové, 2007

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze