Počet nalezených dokumentů: 359
Publikováno od do

Návrh právní úpravy efektivní péče o krajinu
Novák, Zdeněk; Zámečník, Roman; Volfová, Andrea
2022 - český
Cílem zpracování návrhu právního předpisu (Hleg) bylo, v souladu s výzkumným projektem a v souladu se Státní kulturní politikou na léta 2015–2020 s výhledem do roku 2025, která stanoví v opatření 3.1.2 Legislativně zajistit odpovídající správu vybraných území se soustředěnými kulturními hodnotami, navrhnout text právního předpisu a příslušnou důvodovou zprávu, jež zefektivní správu vybraných území se soustředěnými kulturními hodnotami. V kontextu tohoto cíle byla navržena novelizace zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších právních předpisů. Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Návrh právní úpravy efektivní péče o krajinu

Cílem zpracování návrhu právního předpisu (Hleg) bylo, v souladu s výzkumným projektem a v souladu se Státní kulturní politikou na léta 2015–2020 s výhledem do roku 2025, která stanoví v opatření ...

Novák, Zdeněk; Zámečník, Roman; Volfová, Andrea
Národní zemědělské muzeum, 2022

REŽIM PÉČE O KULTURNÍ KRAJINU V KONTEXTU RŮZNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ
Zámečník, Roman; Novák, Zdeněk
2022 - český
Klíčová slova: péče o kulturní krajinu; krajinný celek; péče o památkové zóny; krajinná památková zóna; plán ochrany krajinné památkové zóny; Management Plan; lesní hospodářský plán; komplexní pozemkové úpravy Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
REŽIM PÉČE O KULTURNÍ KRAJINU V KONTEXTU RŮZNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Zámečník, Roman; Novák, Zdeněk
Národní zemědělské muzeum, 2022

Návrh na zařazení metody výcviku ceremoniálních kočárových koní na reprezentativní seznam nemateriálového kulturního dědictví lidstva a stanovení způsobu jeho zachování
Beneš, Michal; Machek, Jiří; Regner, Karel; Novák, Zdeněk
2022 - český
Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Návrh na zařazení metody výcviku ceremoniálních kočárových koní na reprezentativní seznam nemateriálového kulturního dědictví lidstva a stanovení způsobu jeho zachování

Beneš, Michal; Machek, Jiří; Regner, Karel; Novák, Zdeněk
Národní zemědělské muzeum, 2022

Specializovaná mapa s přehledem architektonických děl Josepha Hardtmutha
Županič, Jan; Králová, Hana; Drozda, Jiří; Lyčka, Daniel; Šabatová, Lenka; Borský, Pavel; Černoušková, Dagmar; Novák, Zdeněk; Zámečník, Roman
2022 - český
Klíčová slova: Hardtmuth; koh-i-noor; krajinná architektura; kulturní dědictví; památková péče; technické výkresy; výroba tužek; architektonické plány; Hardtmuth; koh-i-noor; landscape architecture; cultural heritage; conservation; technical drawings; pencil making; architectural plans Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Specializovaná mapa s přehledem architektonických děl Josepha Hardtmutha

Županič, Jan; Králová, Hana; Drozda, Jiří; Lyčka, Daniel; Šabatová, Lenka; Borský, Pavel; Černoušková, Dagmar; Novák, Zdeněk; Zámečník, Roman
Národní zemědělské muzeum, 2022

Bylinkový trh na dvoře muzea v sobotu 17. dubna
Taussiková, Jitka
2021 - český
Klíčová slova: Národní zemědělské muzeum; tisková zpráva; byliny; trhy; National museum of agriculture; press releases; herbaceous plants; markets Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Bylinkový trh na dvoře muzea v sobotu 17. dubna

Taussiková, Jitka
Národní zemědělské muzeum, 2021

Dožínky a Muzejní noc – v muzeu zemědělské techniky připravili hned několik novinek
Taussiková, Jitka
2021 - český
Klíčová slova: Národní zemědělské muzeum; tisková zpráva; vynálezy; výstavy; National museum of agriculture; press releases; inventions; exhibitions Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Dožínky a Muzejní noc – v muzeu zemědělské techniky připravili hned několik novinek

Taussiková, Jitka
Národní zemědělské muzeum, 2021

Akce Zase jedeme aneb Víkendy spolu proběhne také v muzeu potravin a zemědělských strojů
Taussiková, Jitka
2021 - český
Klíčová slova: Národní zemědělské muzeum; tisková zpráva; výstavy; workshopy; National museum of agriculture; press releases; exhibitions; workshops Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Akce Zase jedeme aneb Víkendy spolu proběhne také v muzeu potravin a zemědělských strojů

Taussiková, Jitka
Národní zemědělské muzeum, 2021

Sklízecí mlátička SM 500 – kombajn, který předběhl dobu
Taussiková, Jitka
2021 - český
Klíčová slova: Národní zemědělské muzeum; tisková zpráva; zemědělské stroje; sklízecí stroje; National museum of agriculture; press releases; agricultural machines; agricultural harvesters Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Sklízecí mlátička SM 500 – kombajn, který předběhl dobu

Taussiková, Jitka
Národní zemědělské muzeum, 2021

Přadleny na Kačině a nová expozice O lnu, vlně, konopí připomenou zapomenuté řemeslo
Taussiková, Jitka
2021 - český
Klíčová slova: Národní zemědělské muzeum; tisková zpráva; předení; řemesla; expozice; National museum of agriculture; press releases; spinning; handicrafts; expositions Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Přadleny na Kačině a nová expozice O lnu, vlně, konopí připomenou zapomenuté řemeslo

Taussiková, Jitka
Národní zemědělské muzeum, 2021

Nejvýznamnější zemědělskou událost připomenou Dožínky – pivní slavnosti
Taussiková, Jitka
2021 - český
Klíčová slova: Národní zemědělské muzeum; tisková zpráva; dožínky; pivo; slavnosti; National museum of agriculture; press releases; harvest festivals; beer; festivals Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Nejvýznamnější zemědělskou událost připomenou Dožínky – pivní slavnosti

Taussiková, Jitka
Národní zemědělské muzeum, 2021

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze