Number of found documents: 75
Published from to

Annual report 2021
Gender Studies
2022 - Czech
Keywords: rovné příležitosti; vzdělávání; historie feminismu; projekty; gender mainstreaming; projects; educational activities; history of feminism; equal opportunities Available in a digital repository NRGL
Annual report 2021

Gender Studies
Gender Studies, o.p.s., 2022

Annual Report Gender Studies, o.p.s. 2016
Gender Studies
2017 - Czech
Keywords: rovné příležitosti; equal opportunities; feministická antropologie; ochrana lidských práv a svobod; rovné odměňování Available in a digital repository NRGL
Annual Report Gender Studies, o.p.s. 2016

Gender Studies
Gender Studies, o.p.s., 2017

Annual Report Gender Studies, o.p.s. 2015
Gender Studies
2016 - Czech
Keywords: rovné příležitosti; equal opportunities; feministická antropologie; ochrana lidských práv a svobod; rovné odměňování Available in a digital repository NRGL
Annual Report Gender Studies, o.p.s. 2015

Gender Studies
Gender Studies, o.p.s., 2016

Podpora kariérního růstu žen: manuál pro zaměstnavatele
Kubálková, Petra
2016 - Czech
Keywords: vedení lidí; profesní kariéra; feministické hnutí; společnost; profese; slaďování pracovního a osobního života Available in a digital repository NRGL
Podpora kariérního růstu žen: manuál pro zaměstnavatele

Kubálková, Petra
Gender Studies, o.p.s., 2016

Newspaper Gender Studies
Gender Studies
2015 - Czech
Keywords: rovné odměňování; sociální role; feministická antropologie; rodičovství; mateřská dovolená; rodičovská dovolená; společenský systém Available in a digital repository NRGL
Newspaper Gender Studies

Gender Studies
Gender Studies, o.p.s., 2015

The economic costs of motherhood
Hašková, Hana; Křížková, Alena; Dudová, Radka
2015 - Czech
Keywords: spojovací součásti; rodičovství; trh práce; genderové role; ekonomika Available in a digital repository NRGL
The economic costs of motherhood

Hašková, Hana; Křížková, Alena; Dudová, Radka
Gender Studies, o.p.s., 2015

Hlavou to nešlo
Gender Studies; Photon
2015 - Czech
Keywords: skleněný strop; glass ceiling; sexismus; trh práce; feministická antropologie; rovné odměňování Available in a digital repository NRGL
Hlavou to nešlo

Gender Studies; Photon
Gender Studies, o.p.s., 2015

Final Report
Dlouhá, Marie
2015 - Czech
Keywords: výpočetní technika; virtuální realita; sociologický výzkum; počítačová kriminalita; počítačová bezpečnost; internet; genderové role Available in a digital repository NRGL
Final Report

Dlouhá, Marie
Gender Studies, o.p.s., 2015

Gender analysis of the research results cyber violence women and men
Dlouhá, Marie
2015 - Czech
Keywords: feministická antropologie; počítačová kriminalita; počítačová bezpečnost; internet; výpočetní technika; virtuální realita; sociologický výzkum Available in a digital repository NRGL
Gender analysis of the research results cyber violence women and men

Dlouhá, Marie
Gender Studies, o.p.s., 2015

Annual Report Gender Studies, o.p.s. 2014
Gender Studies
2015 - Czech
Keywords: rovné příležitosti; equal opportunities; feministická antropologie; ochrana lidských práv a svobod; rovné odměňování Available in a digital repository NRGL
Annual Report Gender Studies, o.p.s. 2014

Gender Studies
Gender Studies, o.p.s., 2015

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases