Počet nalezených dokumentů: 32
Publikováno od do

GDPR pro společenství vlastníků jednotek a bytová družstva
Iuridicum Remedium
2018 - český
Příručka se vzory dokumentů pro SVJ a bytová družstva, která řeší implementaci Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (tzv. GDPR). Klíčová slova: GDPR; společenství vlastníků jednotek; ochrana osobnosti; bytová družstva; naučná literatura Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
GDPR pro společenství vlastníků jednotek a bytová družstva

Příručka se vzory dokumentů pro SVJ a bytová družstva, která řeší implementaci Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (tzv. GDPR).

Iuridicum Remedium
Iuridicum Remedium, o.s., 2018

Digi-Obránci proti Data-žroutům
Kirsten Fiedler, EDRi; Theresia Reinhold, EDRi
2018 - český
Brožura s praktickými radami na online ochranu soukromí pro děti. Klíčová slova: Ochrana soukromí; děti; obrázkové seriály; naučná literatura Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Digi-Obránci proti Data-žroutům

Brožura s praktickými radami na online ochranu soukromí pro děti.

Kirsten Fiedler, EDRi; Theresia Reinhold, EDRi
Iuridicum Remedium, o.s., 2018

Liniové sčítání druhů. Metodika pro spolupracovníky
Česká společnost ornitologická; Reif, Jiří; Telenský, Tomáš; Voříšek, Petr; Vermouzek, Zdeněk; Flousek, Jiří
2018 - český
Klíčová slova: liniové sčítání druhů; line species count; metody; ptáci; monitoring Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Liniové sčítání druhů. Metodika pro spolupracovníky

Česká společnost ornitologická; Reif, Jiří; Telenský, Tomáš; Voříšek, Petr; Vermouzek, Zdeněk; Flousek, Jiří
Česká společnost ornitologická, 2018

Pokyny pro repatriace a další ochranářsky motivované translokace
IUCN/SSC; Hájková, Jarmila
2018 - český
Český překlad pravidel IUCN pro reintrodukce, repatriace a další ochranářsky motivované translokace. Czech translation of the IUCN Guidelines for Reintroductions. Klíčová slova: IUCN; reintrodukce; repatriace; IUCN; reintroductions; repatriations; ochrana životního prostředí; zoologie Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Pokyny pro repatriace a další ochranářsky motivované translokace

Český překlad pravidel IUCN pro reintrodukce, repatriace a další ochranářsky motivované translokace.


Czech translation of the IUCN Guidelines for Reintroductions.

IUCN/SSC; Hájková, Jarmila
Česká společnost ornitologická, 2018

Podpora kariérního růstu žen: manuál pro zaměstnavatele
Kubálková, Petra
2016 - český
Klíčová slova: vedení lidí; profesní kariéra; feministické hnutí; společnost; profese; slaďování pracovního a osobního života Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Podpora kariérního růstu žen: manuál pro zaměstnavatele

Kubálková, Petra
Gender Studies, o.p.s., 2016

Školní zahrady a legislativa
Nadace Proměny
2015 - český
praktický rádce pro oblast bezpečnosti, certifikace herních prvků a hygienických požadavků na provoz školních zahrad a pobyt dětí venku Klíčová slova: školní zahrada; herní prvky; hřiště; certifikace; hygiena; bezpečnost; provozní řád; návštěvní řád; rekonstrukce; obnova; údržba; péče; kontrola; udržitelnost; místní rozvoj; komunita; děti; pedagog; učitel; architekt; vegetační úpravy; projekt; vzdělávání Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Školní zahrady a legislativa

praktický rádce pro oblast bezpečnosti, certifikace herních prvků a hygienických požadavků na provoz školních zahrad a pobyt dětí venku

Nadace Proměny
Nadace Proměny Karla Komárka, 2015

Jak proměnit park ve spolupráci s veřejností a odborníky
Nadace Proměny
2015 - český
metodika pro tvorbu a obnovu městského parku nebo jiného veřejného prostoru, ve spolupráci s odborníky a s veřejností Klíčová slova: park; veřejný prostor; zeleň; projekt; obnova; revitalizace; údržba; péče; udržitelnost; místní rozvoj; participace; zapojení veřejnosti; občané; komunita; město; architekt; architektonická soutěž; projektová dokumentace; stavební úpravy; vegetační úpravy Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Jak proměnit park ve spolupráci s veřejností a odborníky

metodika pro tvorbu a obnovu městského parku nebo jiného veřejného prostoru, ve spolupráci s odborníky a s veřejností

Nadace Proměny
Nadace Proměny Karla Komárka, 2015

Bohouš a Dáša: Lednička plná potravin
Člověk v tísni, o. p. s.; Millerová Prášková, Dagmar; Blažková, Blanka; Sobotková, Kateřina; Špániková, Eva
2014 - český
Klíčová slova: potraviny; vzdělání; vyučování; příjem potravy Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Bohouš a Dáša: Lednička plná potravin

Člověk v tísni, o. p. s.; Millerová Prášková, Dagmar; Blažková, Blanka; Sobotková, Kateřina; Špániková, Eva
Člověk v tísni, o.p.s, 2014

V rozmanitosti je síla
Machovcová, Kateřina; Štěpánová, Markéta
2014 - český
Klíčová slova: etnická diskriminace; náboženská tolerance; islám; multikulturní společnost; náboženství; genderové role Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
V rozmanitosti je síla

Machovcová, Kateřina; Štěpánová, Markéta
Gender Studies, o.p.s., 2014

Jak proměnit zahradu na míru dětem a jejich vzdělávání
Nadace Proměny
2014 - český
metodika pro tvorbu a obnovu školních zahrad a dětských hřišť realizovaných na míru uživatelům, ve spolupráci s dětmi, učiteli, rodiči a odborníky Klíčová slova: školní zahrada; herní prvky; hřiště; rekonstrukce; obnova; údržba; péče; udržitelnost; místní rozvoj; komunita; děti; pedagog; učitel; rodič; architekt; vegetační úpravy; projekt; vzdělávání Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Jak proměnit zahradu na míru dětem a jejich vzdělávání

metodika pro tvorbu a obnovu školních zahrad a dětských hřišť realizovaných na míru uživatelům, ve spolupráci s dětmi, učiteli, rodiči a odborníky

Nadace Proměny
Nadace Proměny Karla Komárka, 2014

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze