Použitá omezení (2)  Zrušit všechna omezení
Počet nalezených dokumentů: 5
Publikováno od do

Vzdělávání dospělých v České republice - 2016
Český statistický úřad
2018 - český
Publikace přináší základní výstupy z mezinárodního šetření o vzdělávání dospělých Adult Education Survey 2011, které v evropských státech mapuje zapojení dospělé populace do vzdělávání. Nabízí stručný přehled účasti české a evropské populace ve formálním a neformálním vzdělávání, který interpretuje v kontextu národních vzdělávacích systémů a politik. Klíčová slova: andragogika; celoživotní vzdělávání; školská politika Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Vzdělávání dospělých v České republice - 2016

Publikace přináší základní výstupy z mezinárodního šetření o vzdělávání dospělých Adult Education Survey 2011, které v evropských státech mapuje zapojení dospělé populace do vzdělávání. Nabízí stručný ...

Český statistický úřad
Český statistický úřad, 2018

Vzdělávání dospělých v České republice v evropském kontextu
Český statistický úřad
2014 - český
Publikace přináší základní výstupy z mezinárodního šetření o vzdělávání dospělých Adult Education Survey 2011, které v evropských státech mapuje zapojení dospělé populace do vzdělávání. Nabízí stručný přehled účasti české a evropské populace ve formálním a neformálním vzdělávání, který interpretuje v kontextu národních vzdělávacích systémů a politik. Klíčová slova: celoživotní vzdělávání; andragogika; školská politika Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Vzdělávání dospělých v České republice v evropském kontextu

Publikace přináší základní výstupy z mezinárodního šetření o vzdělávání dospělých Adult Education Survey 2011, které v evropských státech mapuje zapojení dospělé populace do vzdělávání. Nabízí stručný ...

Český statistický úřad
Český statistický úřad, 2014

Vzdělávání dospělých v České Republice
Český statistický úřad
2013 - český
Publikace přináší přehled základních výstupů z mezinárodního šetření o vzdělávání dospělých Adult Education Survey (AES) 2011, které v evropských státech mapuje zapojení dospělé populace do vzdělávání. Nabízí stručný přehled účasti české a evropské populace ve formálním a neformálním vzdělávání, který interpretuje v kontextu národních vzdělávacích systémů a politik. Klíčová slova: andragogika; vzdělávací systémy; školská politika; mezinárodní srovnávání Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Vzdělávání dospělých v České Republice

Publikace přináší přehled základních výstupů z mezinárodního šetření o vzdělávání dospělých Adult Education Survey (AES) 2011, které v evropských státech mapuje zapojení dospělé populace do ...

Český statistický úřad
Český statistický úřad, 2013

Zajištění realizace Evropské úmluvy o krajině v další činnosti MŽP
Česká zemědělská univerzita v Praze, Ústav aplikované ekologie, Kostelec nad Černými lesy; Löw & spol., s.r.o., Brno; Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, Průhonice; Zetsch, Susanne; Zdražil, Vladimír; Skaloš, Jan; Mlčoch, Svatomír; Martiš, Miroslav; Löw, Jiří; Kosíková šulcová, Simona; Kažmierski, Tomáš; Dostálek, Jiří; Novotná, Gražyna; Hendrych, Jan; Houdek, Karel; Weber, Martin
2004 - český
Cílem řešení projektu je vytvořit podmínky pro implementaci Evropské úmluvy o krajině do českého právního, správního a hospodářského prostředí, především pak s důrazem na harmonizaci přístupu MŽP při nakládání s krajinou v souladu s principy této úmluvy. Práce shrnuje postup a výsledky dosažené v průběhu tříletého řešení projektu. Krátce je představena historie vzniku a průběh ratifikace Evropské úmluvy o krajině a posouzení přesnosti překladu hlavních pojmů. Hlavní část práce tvoří návrh Strategie odpovědnosti za českou krajinu minulosti, dneška a budoucnosti - návrh zásad a strategie přístupu k naplňování úmluvy v podmínkách ČR a vymezení nástrojů k zajištění navržené strategie. Rozpracován je přístup ke klíčovým principům implementace úmluvy. Práce je doplněna přílohovou částí na CD-ROM. Klíčová slova: Ministerstvo životního prostředí; Evropská úmluva o krajině; politika ochrany krajiny; využití krajiny; péče o krajinu; krajina kulturní; krajina; Ministry of the Environment; European Landscape Convention; landscape conservation policy; landscape utilisation; landscape management; cultural landscape; landscape; krajina Dokument je dostupný v knihovně Ministerstva životního prostředí.
Zajištění realizace Evropské úmluvy o krajině v další činnosti MŽP

Cílem řešení projektu je vytvořit podmínky pro implementaci Evropské úmluvy o krajině do českého právního, správního a hospodářského prostředí, především pak s důrazem na harmonizaci přístupu MŽP při ...

Česká zemědělská univerzita v Praze, Ústav aplikované ekologie, Kostelec nad Černými lesy; Löw & spol., s.r.o., Brno; Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, Průhonice; Zetsch, Susanne; Zdražil, Vladimír; Skaloš, Jan; Mlčoch, Svatomír; Martiš, Miroslav; Löw, Jiří; Kosíková šulcová, Simona; Kažmierski, Tomáš; Dostálek, Jiří; Novotná, Gražyna; Hendrych, Jan; Houdek, Karel; Weber, Martin
Ministerstvo životního prostředí, 2004

Monitorování zdravotního stavu osob v přímém a nepřímém vlivu skládek - Kontaminace pitné vody berýliem vlivem předchozí důlní činnosti
Ekotest; Univerzita Karlova, Lékařská fakulta, katedra preventivního lékařství, Hradec Králové; Olivová, Eva
1995 - český
Test akutní toxicity na rybách. Test akutní toxicity na perloočkách. Inhibiční test na řasy. Test inhibice růstu kořene Sinapis alba. Klíčová slova: test inhibice; znečištění vody pitné; činnost důlní; berylium; skládka; stav zdravotní; monitoring; inhibition test; drinking water contamination; mining; beryllium; landfill; health condition; monitoring; monitoring; beryllium; těžba Dokument je dostupný v knihovně Ministerstva životního prostředí.
Monitorování zdravotního stavu osob v přímém a nepřímém vlivu skládek - Kontaminace pitné vody berýliem vlivem předchozí důlní činnosti

Test akutní toxicity na rybách. Test akutní toxicity na perloočkách. Inhibiční test na řasy. Test inhibice růstu kořene Sinapis alba.

Ekotest; Univerzita Karlova, Lékařská fakulta, katedra preventivního lékařství, Hradec Králové; Olivová, Eva
Ministerstvo životního prostředí, 1995

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze