Počet nalezených dokumentů: 42
Publikováno od do

Kvantifikace bakteriofága 936 v mléčných produktech metodou kvantitativní polymerázové řetězové reakce
Olša Fliegerová, Kateřina; Mrázek, Jakub; Štrosová, Lenka; Němečková, I.; Kopečný, Jan
2018 - český
Virulentní bakteriofágy stále představují vážnou hrozbu pro průmyslové fermentace mléka, a to i při časté dezinfekci a sterilizaci všech zařízení v mlékárenských provozech. Proto je spolehlivá metoda monitorování přítomnosti bakteriofágů, ale zejména jejich kvantifikace, nutnou součástí boje proti virové infekci. Tato práce popisuje kvantifikaci laktokokového bakteriofága 936 pomocí polymerázové řetězové reakce (qPCR) a aplikaci tohoto postupu na vzorky provozních zákysů a syrovátek. Metoda je založena na amplifikaci a fluorescenční detekci nárůstu počtu kopií úseku genu pro hlavní strukturální protein fága 936 a je tudíž nezávislá na kultivaci bakteriofága. Metoda qPCR je rychlá, citlivá, umožňuje kvantifikaci bakteriofága 936 v malých objemech průmyslových vzorků a v kterékoliv fázi fermentačního procesu.\n Virulent bacteriophages are still representing significant threat in dairy production even with frequent disinfection and sterilization all the equipment in dairy plants. Therefore a reliable \nmethod of phage monitoring and quantification necessary part of phage prevention. Method is based on qPCR amplification and fluorescent detection of copies number of the phage main\nstructural protein and therefore is independent on the phage cultivation. It is quick, reliable a sensitive enough to estimate phage copy numbers in dairy starters and whey in any phase of dairy production. \n Klíčová slova: Bacteriophage 936; dairy products; lactobacillus Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Kvantifikace bakteriofága 936 v mléčných produktech metodou kvantitativní polymerázové řetězové reakce

Virulentní bakteriofágy stále představují vážnou hrozbu pro průmyslové fermentace mléka, a to i při časté dezinfekci a sterilizaci všech zařízení v mlékárenských provozech. Proto je spolehlivá metoda ...

Olša Fliegerová, Kateřina; Mrázek, Jakub; Štrosová, Lenka; Němečková, I.; Kopečný, Jan
Ústav živočišné fyziologie a genetiky, 2018

Sekvence variabilního úseku genu kódujícího aspartyl-tRNA syntázu vhodná pro klasifikaci a fylogenetické analýzy zástupců určitých rodů náležejících do řádu Lactobacillales
Killer, Jiří; Mrázek, Jakub
2018 - český
Byl připraven a ověřen marker (aspartyl-tRNA syntáza) pro klasifikaci a fylogenetické analýzy zástupců rodů náležejících do řádu Lactobacillales. Umožňuje rychlé a přesné druhové stanovení mléčných bakterií. Předkládanou metodiku lze využít v základním výzkumu při klasifikaci a fylogenetických analýzách vybraných rodů bakterií mléčného kvašení. Především je určen pro rychlé analýzy v provozech mléčného průmyslu. \n There was designed and tested a reliable marker for aspartyl-tRNA synthetase suitable for taxonomic classification and phylogenetic analysis of bacterial genera closely related to genus Lactobacillales. Method enables reliable a sensitive estimation in dairy starters and is independent on the phage cultivation. It is quick, reliable a sensitive estimation of dairy bacteria. It is possible to use it for basic research as well as for the effective analysis in dairy production plants. \n Klíčová slova: Lactobacillales; PCR; marker Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Sekvence variabilního úseku genu kódujícího aspartyl-tRNA syntázu vhodná pro klasifikaci a fylogenetické analýzy zástupců určitých rodů náležejících do řádu Lactobacillales

Byl připraven a ověřen marker (aspartyl-tRNA syntáza) pro klasifikaci a fylogenetické analýzy zástupců rodů náležejících do řádu Lactobacillales. Umožňuje rychlé a přesné druhové stanovení mléčných ...

Killer, Jiří; Mrázek, Jakub
Ústav živočišné fyziologie a genetiky, 2018

Výsledky kurzu in vivo IBD na minipraseti
Juhás, Štefan; Juhásová, Jana
2017 - český
Testování inovativních postupů léčby IBD na miniaturních prasatech. Innovative approaches testing of Inflammatory Bowel Disease on minipigs. Klíčová slova: minipig; IBD; operational equipment Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Výsledky kurzu in vivo IBD na minipraseti

Testování inovativních postupů léčby IBD na miniaturních prasatech.


Innovative approaches testing of Inflammatory Bowel Disease on minipigs.

Juhás, Štefan; Juhásová, Jana
Ústav živočišné fyziologie a genetiky, 2017

Realizace pokusů na laboratorních zvířatech
Juhás, Štefan; Juhásová, Jana
2017 - český
Návrh způsobu ověření funkčnosti inovativních náhrad, řešení tohoto návrhu včetně implantací a souvisejících aktivit. A design of methods to test a functionality of inovative replacements, solution of the replacement incl. implantation and connected agenda. Klíčová slova: implants; experimental animals Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Realizace pokusů na laboratorních zvířatech

Návrh způsobu ověření funkčnosti inovativních náhrad, řešení tohoto návrhu včetně implantací a souvisejících aktivit....

Juhás, Štefan; Juhásová, Jana
Ústav živočišné fyziologie a genetiky, 2017

Výzkum v oboru oftalmologie, implantologie a buněčné biologie
Ardan, Taras
2017 - český
Výzkum v oblasti reakce organismu a specifických buněk oka na inovativní implantát vyvinutý objednatelem. Research on the reaction of the organism and specific eye cells on the innovative implant developer by the contractor. Klíčová slova: intraocular; cells; implant Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Výzkum v oboru oftalmologie, implantologie a buněčné biologie

Výzkum v oblasti reakce organismu a specifických buněk oka na inovativní implantát vyvinutý objednatelem....

Ardan, Taras
Ústav živočišné fyziologie a genetiky, 2017

Protokol o vedení implantací včetně výsledků
Juhás, Štefan; Juhásová, Jana
2017 - český
Ověření a analýza funkčnosti implantačního materiálu a designu v reálném prostředí. Testing and analysis of implant material and design in real environment. Klíčová slova: implant; material; in vivo Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Protokol o vedení implantací včetně výsledků

Ověření a analýza funkčnosti implantačního materiálu a designu v reálném prostředí.


Testing and analysis of implant material and design in real environment.

Juhás, Štefan; Juhásová, Jana
Ústav živočišné fyziologie a genetiky, 2017

Výsledky in vivo testů nanomateriálů na minipraseti
Juhás, Štefan; Juhásová, Jana
2017 - český
Pomocí in vivo experimentů jsme testovali hojení čerstvé rány ošetřené pomocí nanovlákenného krytu. Z předem definovaných ran se v pravidelných intervalech odebírali vzorky na histologickou analýzu, provádělo se měření ran a fotodokumentace. Using in vivo experiments we tested healing of a fresh wound treated with a nanofibrous cover. From predefined wounds, samples were taken at regular intervals for histological analysis, wound measurements and photodocumentation were performed. Klíčová slova: minipig; skin wound; nanomaterial Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Výsledky in vivo testů nanomateriálů na minipraseti

Pomocí in vivo experimentů jsme testovali hojení čerstvé rány ošetřené pomocí nanovlákenného krytu. Z předem definovaných ran se v pravidelných intervalech odebírali vzorky na histologickou analýzu, ...

Juhás, Štefan; Juhásová, Jana
Ústav živočišné fyziologie a genetiky, 2017

Výsledky testování nanomateriálů pro ošetření kožných ran
Juhás, Štefan; Juhásová, Jana
2017 - český
Pomocí experimentů na miniprasatech jsme testovali hojení čerstvé rány ošetřené pomocí různých nanovlákenných materiálu a porovnávali se standardním ošetřením. Z předem definovaných ran se v pravidelných intervalech odebírali vzorky na histologickou analýzu, mikrobiologii, provádělo se měření ran a fotodokumentace. Z miniprasat se taky odebírala krev pro stanovení prozánětlivých cytokinů. Using minipigs experiments, we tested the healing of fresh wounds treated with different nanofibrous materials and compared them with standard treatment. From predefined wounds, samples were taken at regular intervals for histological analysis, microbiology, wound measurements and photodocumentation. Blood was also collected from the miniprasate to determine pro-inflammatory cytokines. Klíčová slova: minipig; skin wound; nanomaterial; bandage Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Výsledky testování nanomateriálů pro ošetření kožných ran

Pomocí experimentů na miniprasatech jsme testovali hojení čerstvé rány ošetřené pomocí různých nanovlákenných materiálu a porovnávali se standardním ošetřením. Z předem definovaných ran se v ...

Juhás, Štefan; Juhásová, Jana
Ústav živočišné fyziologie a genetiky, 2017

Mendel Forum 2014
Matalová, Eva; Matalová, A.
2014 - český
Klíčová slova: Mendel Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Mendel Forum 2014

Matalová, Eva; Matalová, A.
Ústav živočišné fyziologie a genetiky, 2014

Metodika vypracování akutního a transgenního modelu Huntingtonovy choroby u miniaturních prasat a jeho aplikace pro testování nových léčebných postupů a léčiv v oblasti neurodegenerativních chorob
Motlík, Jan; Juhás, Štefan; Juhásová, Jana; Vodička, Petr; Baxa, Monika
2014 - český
Cílem metodiky je vypracování biomedicínského modelu Huntingtonovy choroby u miniaturních prasat a jeho využití v preklinické praxi pro testování nových léčebných postupů jak farmakologických, tak pomocí nových molekulárně biologických metod. The aim of this methodology is to develop a biomedical model of Huntington's disease in miniature pigs and its use in practice for preclinical testing of new treatments both pharmacological and using new molecular biological methods. Klíčová slova: Huntington´s disease Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Metodika vypracování akutního a transgenního modelu Huntingtonovy choroby u miniaturních prasat a jeho aplikace pro testování nových léčebných postupů a léčiv v oblasti neurodegenerativních chorob

Cílem metodiky je vypracování biomedicínského modelu Huntingtonovy choroby u miniaturních prasat a jeho využití v preklinické praxi pro testování nových léčebných postupů jak farmakologických, tak ...

Motlík, Jan; Juhás, Štefan; Juhásová, Jana; Vodička, Petr; Baxa, Monika
Ústav živočišné fyziologie a genetiky, 2014

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze