Počet nalezených dokumentů: 438
Publikováno od do

Stanovení rychlých změn koncentrací těkavých organických sloučenin pomocí difúzního denuderu
Křůmal, Kamil; Mikuška, Pavel
2019 - český
Stanovení rychlých změn koncentrací těkavých organických sloučenin bylo provedeno využitím difúzního denuderu se stékajícím filmem kapaliny, který umožňuje odběr vzorků v časových intervalech již od 2 minut. Determination of fast changes in concentrations of volatile organic compounds was performed using wet effluent diffusion denuder, which allows collection of samples in 2-min intervals. Klíčová slova: monoterpenes; BTEX; denuder Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři Akademie Věd.
Stanovení rychlých změn koncentrací těkavých organických sloučenin pomocí difúzního denuderu

Stanovení rychlých změn koncentrací těkavých organických sloučenin bylo provedeno využitím difúzního denuderu se stékajícím filmem kapaliny, který umožňuje odběr vzorků v časových intervalech již od 2 ...

Křůmal, Kamil; Mikuška, Pavel
Ústav analytické chemie, 2019

Effect of metal sensitizers on photochemical vapor generation of bismuth for analytical atomic spectrometry
Vyhnanovský, Jaromír; Yildiz, D.; Musil, Stanislav
2019 - anglický
Three new sensitizers with a significant positive effect on the photochemical vapor generation of bismuth were described. Cobalt was found to be the most effective and led to a significant enhancement of the signal. Klíčová slova: photochemical volatile species generation; bismuth; AAS Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Effect of metal sensitizers on photochemical vapor generation of bismuth for analytical atomic spectrometry

Three new sensitizers with a significant positive effect on the photochemical vapor generation of bismuth were described. Cobalt was found to be the most effective and led to a significant enhancement ...

Vyhnanovský, Jaromír; Yildiz, D.; Musil, Stanislav
Ústav analytické chemie, 2019

Generování hydridů ve spojení s hmotnostní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem
Matoušek, Tomáš
2019 - český
Přehledný text popisující využití techniky generování těkavých hydridů v hmotnostní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem včetně speciačních analýz. An overview describing technique of volatile hydride generation in connection with inductively coupled plasma mass spectrometry including speciation analysis. Klíčová slova: hydride generation; ICP-MS; speciation analysis Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Generování hydridů ve spojení s hmotnostní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem

Přehledný text popisující využití techniky generování těkavých hydridů v hmotnostní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem včetně speciačních analýz....

Matoušek, Tomáš
Ústav analytické chemie, 2019

Atomization of bismuthane in two flame atomizers for atomic fluorescence spectrometry
Štádlerová, Barbora; Kolrosová, Marta; Dědina, Jiří; Musil, Stanislav
2019 - anglický
Atomization of bismuthane in the minature diffusion flame and the flame-in-gas-shield atomizer by hydride generation coupled with atomic fluorescence spectrometry. Klíčová slova: atomic fluorescence spectrometry; bismuth; hydride generation Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Atomization of bismuthane in two flame atomizers for atomic fluorescence spectrometry

Atomization of bismuthane in the minature diffusion flame and the flame-in-gas-shield atomizer by hydride generation coupled with atomic fluorescence spectrometry.

Štádlerová, Barbora; Kolrosová, Marta; Dědina, Jiří; Musil, Stanislav
Ústav analytické chemie, 2019

Optimization of photochemical vapor generation of nickel with ICP-MS detection
Šoukal, Jakub; Musil, Stanislav
2019 - anglický
Photochemical vapor generation of Ni has been investigated in detail using ICP-MS as the detector. Klíčová slova: photochemical vapor generation; nickel; ICP-MS Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři Akademie Věd.
Optimization of photochemical vapor generation of nickel with ICP-MS detection

Photochemical vapor generation of Ni has been investigated in detail using ICP-MS as the detector.

Šoukal, Jakub; Musil, Stanislav
Ústav analytické chemie, 2019

Polycyklické aromatické uhlovodíky v PM1 aerosolu na 6 lokalitách v České republice
Křůmal, Kamil; Mikuška, Pavel
2019 - český
PAHs byly měřeny v zimní sezóně ve městech Ostrava-Radvanice (průmyslová lokalita), Brno, Mladá Boleslav, Kladno-Švermov, Čelákovice, Košetice (pozaďová lokalita). Z koncentrací PAHs v PM1 aerosolu byly počítány rizika vzniku rakoviny plic. PAHs were measured in winter seasons in cities/towns Ostrava-Radvanice (industrial city), Brno, Mladá Boleslav, Kladno-Švermov, Čelákovice, Košetice (background town). Lifetime lung cancer risks of PAHs were calculated from concentrations of PAHs in PM1 aerosol. Klíčová slova: PAHs; PM1; lung cancer risk Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři Akademie Věd.
Polycyklické aromatické uhlovodíky v PM1 aerosolu na 6 lokalitách v České republice

PAHs byly měřeny v zimní sezóně ve městech Ostrava-Radvanice (průmyslová lokalita), Brno, Mladá Boleslav, Kladno-Švermov, Čelákovice, Košetice (pozaďová lokalita). Z koncentrací PAHs v PM1 aerosolu ...

Křůmal, Kamil; Mikuška, Pavel
Ústav analytické chemie, 2019

Optimization of photochemical vapor generation of molybdenum as a sample introduction for ICP-MS
Šoukal, Jakub; Musil, Stanislav
2018 - anglický
Conditions of photochemical vapor generation of molybdenum with ICP-MS detection have been in detail investigated. Klíčová slova: ICP-MS; molybdenum; photochemical vapor generation Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Optimization of photochemical vapor generation of molybdenum as a sample introduction for ICP-MS

Conditions of photochemical vapor generation of molybdenum with ICP-MS detection have been in detail investigated.

Šoukal, Jakub; Musil, Stanislav
Ústav analytické chemie, 2018

Impact of post-harvest processing, geographical locality and production year on quality of selected medicinal plants
Burdějová, Lenka; Polovka, M.; Pořízka, J.
2018 - anglický
This study deals with the assessment of the impact of post-harvest treatment, geographical location and production years on 32 selected characteristics of medicinal plants grown in the Czech Republic. Dimethyl sulfoxide herbal extracts characteristics were evaluated by spectroscopic and chromatographic techniques. The results were processed by analysis of variance and multivariate statistical tools. Obtained results clearly proved the successful differentiation of herbal samples by means of canonical discrimination analysis according to post-harvest treatment (100%), geographical origin (82.9%) and production year (96.1%) confirming that studied factors may have significant effect on quality of medicinal plants. Klíčová slova: HPLC-DAD; ICP-OES; plants extracts; herbal extracts Dokument je dostupný na externích webových stránkách.
Impact of post-harvest processing, geographical locality and production year on quality of selected medicinal plants

This study deals with the assessment of the impact of post-harvest treatment, geographical location and production years on 32 selected characteristics of medicinal plants grown in the Czech Republic. ...

Burdějová, Lenka; Polovka, M.; Pořízka, J.
Ústav analytické chemie, 2018

A Validatation of non-invasive method for diagnostic of cystic fibrosis based on ion ratios determined by CE-C4D
Ďurč, P.; Lačná, J.; Dosedělová, V.; Foret, František; Homoľa, L.; Pokojová, E.; Malá, M.; Skřičková, J.; Dastych, M.; Vinohradská, H.; Dřevínek, P.; Skalická, V.; Kubáň, Petr
2018 - anglický
A validation of novel approach for diagnosis of cystic fibrosis (CF) is presented. The method is very simple and fast, since for collection of samples, only wiping of the skin of forearm is needed. The collected sample is analyzed by capillary electrophoresis with contactless conductometric detection (CE-C4D). Ion ratios are determined as ratios of peak area of chloride anion and peak areas of selected cations. It is possible to distinguish between cystic fibrosis patients and healthy individuals when ion ratio is applied as diagnostic factor. In here, we present analytical parameters of developed method (limits of detection, limits of quantification, repeatability of migration times, repeatability of peak areas) and ROC curve, which reveals high sensitivity and specificity of the developed method. Klíčová slova: method for diagnostic of cystic fibrosis; cystic fibrosis; capillary electrophoresis with contactless conductometric detection Dokument je dostupný na externích webových stránkách.
A Validatation of non-invasive method for diagnostic of cystic fibrosis based on ion ratios determined by CE-C4D

A validation of novel approach for diagnosis of cystic fibrosis (CF) is presented. The method is very simple and fast, since for collection of samples, only wiping of the skin of forearm is needed. ...

Ďurč, P.; Lačná, J.; Dosedělová, V.; Foret, František; Homoľa, L.; Pokojová, E.; Malá, M.; Skřičková, J.; Dastych, M.; Vinohradská, H.; Dřevínek, P.; Skalická, V.; Kubáň, Petr
Ústav analytické chemie, 2018

Acetonitrile-assisted enzymatic digestion used for analysis of proteins of cancer origin
Laštovičková, Markéta; Bobál, P.; Strouhalová, Dana; Bobálová, Janette
2018 - anglický
In this study, in-gel trypsin digestion protocol using aqueous-acetonitrile solvent system was developed to facilitate bottom-up proteomic identification of proteins isolated from human breast cancer cells. Klíčová slova: breast cancer cells; enzymatic digestion; MS analysis Dokument je dostupný na externích webových stránkách.
Acetonitrile-assisted enzymatic digestion used for analysis of proteins of cancer origin

In this study, in-gel trypsin digestion protocol using aqueous-acetonitrile solvent system was developed to facilitate bottom-up proteomic identification of proteins isolated from human breast cancer ...

Laštovičková, Markéta; Bobál, P.; Strouhalová, Dana; Bobálová, Janette
Ústav analytické chemie, 2018

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze