Počet nalezených dokumentů: 10
Publikováno od do

Contributions to Soil Zoology in Central Europe I. Proceedings of the 7th Central European Workshop on Soil Zoology
2005 - anglický
Proceedings book involves contributions presented at the 7th Central European Workshop on Soil Zoology held in České Budějovice on April 14-16, 2003. Individual papers summarise actual results from partial disciplines of soil zoology and ecology, taxonomy and faunistic of individual groups of soil invertebrates. Several studies summarise information about the composition and changes of soil animal communities, both in natural and non disturbed grassland and forest soils in Central Europe as well as in soils differently influenced by human activities. A part of the papers deal with the distribution and ecology of cave invertebrates. Sborník obsahuje příspěvky prezentované na 7. středoevropském půdně zoologickém workshopu, který se konal v Českých Budějovicích ve dnech 14.-16. dubna 2003. Jednotlivé články shrnují aktuální poznatky z dílčích oborů půdní zoologie a ekologie, taxonomie a faunistiky jednotlivých skupin. Další práce jsou věnovány skladbě a změnám společenstev půdních bezobratlých jak v přirozených a nenarušených podmínkách středoevropských lučních a lesních půd a specifických stanovištích, tak v půdním prostředí v různé míře narušeném lidskou činností. Skupina prací je věnována distribuci a ekologii jeskynních bezobratlých. Klíčová slova: 7th Central European Workshop; soil zoology Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Contributions to Soil Zoology in Central Europe I. Proceedings of the 7th Central European Workshop on Soil Zoology

Proceedings book involves contributions presented at the 7th Central European Workshop on Soil Zoology held in České Budějovice on April 14-16, 2003. Individual papers summarise actual results from ...

Ústav půdní biologie, 2005

Present methods for investigation of microbial community biodiversity in soils and substrates
2004 - anglický
The papers in this volume form the basis of the 9th Methodological Workshop held in the Institute of Soil Biology AS CR (České Budějovice, 2-3 March 2004). All 39 active participants attended the workshop and made 19 oral presentations and 7 posters contributions 9. metodologický workshop se konal 2.-3.3. 2004 v Ústavu půdní biologie AV ČR v Českých Budějovicích. 39 aktivních účastníků workshopu prezentovalo celkem 19 příspěvků a 7 posterů Klíčová slova: 9th Methodological Workshop; microbial community biodiversity; methods for investigation Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Present methods for investigation of microbial community biodiversity in soils and substrates

The papers in this volume form the basis of the 9th Methodological Workshop held in the Institute of Soil Biology AS CR (České Budějovice, 2-3 March 2004). All 39 active participants attended the ...

Ústav půdní biologie, 2004

Fyzikální vlastnosti půdy a jejich interakce s půdními organismy a kořeny rostlin. 8. metodický seminář
Frouz, Jan; Šourková, Monika; Frouzová, Jaroslava
2003 - český
Klíčová slova: soil physical properties; soil organisms; roots of plants Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Fyzikální vlastnosti půdy a jejich interakce s půdními organismy a kořeny rostlin. 8. metodický seminář

Frouz, Jan; Šourková, Monika; Frouzová, Jaroslava
Ústav půdní biologie, 2003

Studies on Soil Fauna in Central Europe, Proceedings of the 6th Central European Workshop on Soil Zoology
Tajovský, Karel; Balík, Vladimír; Pižl, Václav
2002 - anglický
The 6th Central European Workshop on Soil Zoology was held in České Budějovice, Czech Republic, in April 23-25, 2001. At the workshop, attended by 58 participants from Austria, the Czech Republic, Germany, Poland, Russia and Slovakia, 49 presentations were made dealing with the results of soil zoological research carried out in Central Europe and also in Russia and Nigeria. Additionally, diverse topics of soil zoology, ecology and faunistic as well as possible cooperation between the zoologists have been discussed. Increasing numbers of students and young scientists were characteristic for the meeting. Thus the CEWSZ6 has continued in the tradition of previous five meetings held in České Budějovice since 1992 (1st - May 14-15, 1992; 2nd - September 30-October 1, 1993; 4th - April 23-24, 1997; 5th - April 27-30, 1999). Klíčová slova: European workshop; soil zoology Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Studies on Soil Fauna in Central Europe, Proceedings of the 6th Central European Workshop on Soil Zoology

The 6th Central European Workshop on Soil Zoology was held in České Budějovice, Czech Republic, in April 23-25, 2001. At the workshop, attended by 58 participants from Austria, the Czech Republic, ...

Tajovský, Karel; Balík, Vladimír; Pižl, Václav
Ústav půdní biologie, 2002

Metodika chovů a biotestů pancířníků (Acari: Oribatida)
Starý, Josef
2000 - český
Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Metodika chovů a biotestů pancířníků (Acari: Oribatida)

Starý, Josef
Ústav půdní biologie, 2000

Interakce půdních mikroorganismů, bezobratlých a kořenů rostlin
Krištůfek, Václav; Elhottová, Dana; Frouz, Jan; Šustr, Vladimír
2000 - český
Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Interakce půdních mikroorganismů, bezobratlých a kořenů rostlin

Krištůfek, Václav; Elhottová, Dana; Frouz, Jan; Šustr, Vladimír
Ústav půdní biologie, 2000

Potravně preferenční a repodukční testy s Enchytraeus crypticus (Enchytraeidae, Oligochaeta)
Krištůfek, Václav
2000 - český
Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Potravně preferenční a repodukční testy s Enchytraeus crypticus (Enchytraeidae, Oligochaeta)

Krištůfek, Václav
Ústav půdní biologie, 2000

Soil Zoology in Central Europe
Tajovský, Karel; Pižl, Václav
1999 - anglický
Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Soil Zoology in Central Europe

Tajovský, Karel; Pižl, Václav
Ústav půdní biologie, 1999

Soil Zoological Problems in Central Europe
Pižl, Václav; Tajovský, Karel
1998 - anglický
Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Soil Zoological Problems in Central Europe

Pižl, Václav; Tajovský, Karel
Ústav půdní biologie, 1998

Odběr, skladování a zpracování půdních vzorků pro biologické a chemické analýzy
Šimek, Miloslav; Šantrůčková, Hana; Krištůfek, Václav
1998 - český
Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Odběr, skladování a zpracování půdních vzorků pro biologické a chemické analýzy

Šimek, Miloslav; Šantrůčková, Hana; Krištůfek, Václav
Ústav půdní biologie, 1998

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze