Počet nalezených dokumentů: 12
Publikováno od do

Půdní fauna. Obnova druhově bohatých luk ve vymezeném nadregionálním biocentru Čertoryje v k.ú. Malá Vrbka
Tajovský, Karel
1999 - český
Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Půdní fauna. Obnova druhově bohatých luk ve vymezeném nadregionálním biocentru Čertoryje v k.ú. Malá Vrbka

Tajovský, Karel
Ústav půdní biologie, 1999

Lumbricidae, Oniscidea, Diplopoda a Chilopoda Národního parku Podyjí.Závěrečná zpráva
Pižl, Václav; Tajovský, Karel
1999 - český
Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Lumbricidae, Oniscidea, Diplopoda a Chilopoda Národního parku Podyjí.Závěrečná zpráva

Pižl, Václav; Tajovský, Karel
Ústav půdní biologie, 1999

Půdně zoologický průzkum CHKO Blanský les. Lumbricidae, Oniscidea, Diplopoda, Chilopoda a Oribatida vybraných lokalit CHKO Blanský les
Pižl, Václav; Starý, Josef; Tajovský, Karel
1999 - český
Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Půdně zoologický průzkum CHKO Blanský les. Lumbricidae, Oniscidea, Diplopoda, Chilopoda a Oribatida vybraných lokalit CHKO Blanský les

Pižl, Václav; Starý, Josef; Tajovský, Karel
Ústav půdní biologie, 1999

Návrat přírody do krajiny poznamenané těžbou uhlí
Frouz, Jan; Pepperl, J.; Přikryl, I.
1999 - český
Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Návrat přírody do krajiny poznamenané těžbou uhlí

Frouz, Jan; Pepperl, J.; Přikryl, I.
Ústav půdní biologie, 1999

Lumbricidae, Oniscidea, Diplopoda a Chilopoda CHKO Poodří. Zpráva o inventarizačním průzkumu půdních Oligochaet (Lumbricidae), Isopod, Diplopod a Chilopod v nejvýznačnějších ekosystémech na území CHKO Poodří
Pižl, Václav; Tajovský, Karel
1999 - český
Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Lumbricidae, Oniscidea, Diplopoda a Chilopoda CHKO Poodří. Zpráva o inventarizačním průzkumu půdních Oligochaet (Lumbricidae), Isopod, Diplopod a Chilopod v nejvýznačnějších ekosystémech na území CHKO Poodří

Pižl, Václav; Tajovský, Karel
Ústav půdní biologie, 1999

Půdní makrofauna (Lumbricidae, Oniscidea, Diplopoda a Chilopoda) NP Podyjí. Závěrečná zpráva k dílčímu úkolu projektu MŽP PPŽP/610/3/98:Faunisticko-cenologický výzkum vybraných skupin půdních bezobratlých (6ížalovití, mnohonožky, stonožky a suchozemští stejnonožci) na lokalitách charakterizujících nejvýznamnější cenózy NP Podyjí
Tajovský, Karel; Pižl, Václav
1998 - český
Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Půdní makrofauna (Lumbricidae, Oniscidea, Diplopoda a Chilopoda) NP Podyjí. Závěrečná zpráva k dílčímu úkolu projektu MŽP PPŽP/610/3/98:Faunisticko-cenologický výzkum vybraných skupin půdních bezobratlých (6ížalovití, mnohonožky, stonožky a suchozemští stejnonožci) na lokalitách charakterizujících nejvýznamnější cenózy NP Podyjí

Tajovský, Karel; Pižl, Václav
Ústav půdní biologie, 1998

Lumbricidae, Oniscidea, Diplopoda, Chilopoda CHKO Litovelské Pomoraví. Zpráva o inventarizačním průzkumu půdních Oligochaet (Lumbricidae) Isopod, Diplopod a Chilopod na území těchto MZCHÚ:NPR Vrapač, PR Litovelskéluhy, PR Plané loučky a NPP Třešín
Pižl, Václav; Tajovský, Karel
1998 - český
Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Lumbricidae, Oniscidea, Diplopoda, Chilopoda CHKO Litovelské Pomoraví. Zpráva o inventarizačním průzkumu půdních Oligochaet (Lumbricidae) Isopod, Diplopod a Chilopod na území těchto MZCHÚ:NPR Vrapač, PR Litovelskéluhy, PR Plané loučky a NPP Třešín

Pižl, Václav; Tajovský, Karel
Ústav půdní biologie, 1998

Lumbricidae, Diplopoda, Oniscidea a Chilopoda CHKO Labské pískovce. Závěrečná zpráva k projektu
Pižl, Václav; Tajovský, Karel
1996 - český
Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Lumbricidae, Diplopoda, Oniscidea a Chilopoda CHKO Labské pískovce. Závěrečná zpráva k projektu

Pižl, Václav; Tajovský, Karel
Ústav půdní biologie, 1996

Bezobratlí území Skalák u Senotína a jejich bioindikační vyhodnocení
Syrovátka, Oldřich; Balík, Vladimír; Flíček, J.; Frouz, Jan; Háněl, Ladislav
1996 - český
Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Bezobratlí území Skalák u Senotína a jejich bioindikační vyhodnocení

Syrovátka, Oldřich; Balík, Vladimír; Flíček, J.; Frouz, Jan; Háněl, Ladislav
Ústav půdní biologie, 1996

Rekolonizace území poškozených těžbou hnědého uhlí půdními organismy a možnosti jejího urychlení
Balík, Vladimír; Frouz, Jan; Háněl, Ladislav; Kalčík, Jiří; Krištůfek, Václav; Lukešová, Alena; Nováková, Alena; Pižl, Václav; Starý, Josef; Tajovský, Karel
1996 - český
Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Rekolonizace území poškozených těžbou hnědého uhlí půdními organismy a možnosti jejího urychlení

Balík, Vladimír; Frouz, Jan; Háněl, Ladislav; Kalčík, Jiří; Krištůfek, Václav; Lukešová, Alena; Nováková, Alena; Pižl, Václav; Starý, Josef; Tajovský, Karel
Ústav půdní biologie, 1996

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze