Počet nalezených dokumentů: 3
Publikováno od do

Změny spotřeby kyslíku a exkrece amoniakálního dusíku u tilapie nilské (Oreochromis niloticus) v závislosti na množství proteinu v krmivu
Kopp, Radovan; Lang, Š.; Ziková, Andrea; Mareš, J.
2008 - český
Pokusné ryby byly adaptaci přeloveny do speciálních pokusných nádob s pohyblivým víkem, které jsou naplněny čistou (přefiltrovanou) a kyslíkem nasycenou vodou o známém objemu. Víko umožňuje dokonalé uzavření nádoby bez kontaktu s vnějším prostředím. Po nasazení ryb byly nádoby uzavřeny a v pravidelných intervalech byl stanovován v nádobách obsah rozpuštěného kyslíku, pH vody a obsah amoniakálního dusíku. Délka expoziční doby závisela na hmotnosti a počtu nasazených pokusných ryb a byla volena tak, aby na konci pokusu pokles rozpuštěného kyslíku ve vodě nepřesahoval 30% počáteční koncentrace. This study investigated effects of fish closed in tested ponds with regullary evaluation of pH, oxygen saturation and ammonia concentration. These treatnebts were isoltaed from real environment. Klíčová slova: ammonia; tilapia; fish feed Dokument je dostupný na externích webových stránkách.
Změny spotřeby kyslíku a exkrece amoniakálního dusíku u tilapie nilské (Oreochromis niloticus) v závislosti na množství proteinu v krmivu

Pokusné ryby byly adaptaci přeloveny do speciálních pokusných nádob s pohyblivým víkem, které jsou naplněny čistou (přefiltrovanou) a kyslíkem nasycenou vodou o známém objemu. Víko umožňuje dokonalé ...

Kopp, Radovan; Lang, Š.; Ziková, Andrea; Mareš, J.
Botanický ústav, 2008

Modulace sinic vodního květu a obsah microcystinů v rybnících jižní Moravy v závislosti na intenzitě hospodaření
Kopp, Radovan; Ziková, Andrea; Adamovský, Ondřej; Brabec, T.; Straková, L.; Mareš, J.
2008 - český
V průběhu vegetačního období let 2005-2007 (červen-září) byl prováděn hydrobiologický monitoring vybraných rybníků jižní Moravy s různou intenzitou rybářského obhospodařování. Sledovány byly základní fyzikálně-chemické parametry (rozpuštěný kyslík, pH, teplota vody, vodivost, průhlednost vody N-NH4+, N-NO2-, N-NO3-, P-PO43- a koncentrace chlorofylu a. V jednotlivých rybnících byly rovněž odebírány vzorky pro taxonomickou analýzu fytoplanktonu a stanovení microcystinů sinic vodního květu. During the vegetative period of the years 2005-2007 (June--October) we carried out hydrobiological and hydrochemical monitoring of selected ponds inhered in Southern Moravia in relation to different fishery management intensities. Water temperature, dissolved oxygen content, pH, conductivity and water transparency were monitored directly at taking place, N--NH4+, N--NO2-, N--NO3-, P--PO43- content and chlorophyll-a concentration were measured in hydrochemical laboratory. Klíčová slova: cyanobacteria; fish stock; microcystins Dokument je dostupný na externích webových stránkách.
Modulace sinic vodního květu a obsah microcystinů v rybnících jižní Moravy v závislosti na intenzitě hospodaření

V průběhu vegetačního období let 2005-2007 (červen-září) byl prováděn hydrobiologický monitoring vybraných rybníků jižní Moravy s různou intenzitou rybářského obhospodařování. Sledovány byly základní ...

Kopp, Radovan; Ziková, Andrea; Adamovský, Ondřej; Brabec, T.; Straková, L.; Mareš, J.
Botanický ústav, 2008

Obsah microcystinu ve vybraných tkáních u různých druhů ryb
Hlávková, J.; Adamovský, Ondřej; Oravec, M.; Bláha, Luděk; Mareš, J.; Kopp, Radovan; Palíková, M.
2008 - český
Cílem této studie bylo zhodnotit množství microcystinu ve svalech a hepatopankreatu různých druhů ryb (Cyprinus carpio, Oreochromis niloticus, Sander lucioperca and Esox lucius). Microcystiny byly detekovány zejména v játrech (stovky ng/g tkáně), ale také ve svalech (ng/g tkáně). Akumulace microcystinů v konzumovaných částech ryb představují malé zdravotní riziko pro člověka. The aim of this study was to assess quantity of microcystins in muscle and hepatopancreas of different fish species (Cyprinus carpio, Oreochromis niloticus, Sander lucioperca and Esox lucius). Microcystins were detected in liver/hepatopancreas (hundreds of ng per gram of tissue) as in muscles (nanograms per gram of tissue). It seems that acumulation of microcystins in eatable parts of fishes represent only small risk for man. Klíčová slova: microcystin; fish; tissues Dokument je dostupný na externích webových stránkách.
Obsah microcystinu ve vybraných tkáních u různých druhů ryb

Cílem této studie bylo zhodnotit množství microcystinu ve svalech a hepatopankreatu různých druhů ryb (Cyprinus carpio, Oreochromis niloticus, Sander lucioperca and Esox lucius). Microcystiny byly ...

Hlávková, J.; Adamovský, Ondřej; Oravec, M.; Bláha, Luděk; Mareš, J.; Kopp, Radovan; Palíková, M.
Botanický ústav, 2008

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze