Počet nalezených dokumentů: 4
Publikováno od do

Československá zahraniční politika po osvobození 1945. (16. 5. - 31. 12. 1945)
Němeček, Jan; Kuklík, J.; Jedličková, Blanka; Němečková, D.
2016 - český
První svazek nové, třetí řady projektu Dokumenty československé zahraniční politiky přináší dokumenty od poloviny května do prosince 1945, které dokumentují zejména obnovu poválečného Československa, československo-sovětské vztahy (zejména odstoupení Podkarpatské Rusi), československo-polský konflikt na Těšínsku, pomoc ze strany UNRRA a další otázky. Dokumenty jsou publikovány včetně historického a edičního úvodu, seznamu dokumentů, anglických resumé a jmenného rejstříku. First volume of new, third series of the project on Documents on Czechoslovak Foreign Policy contains documents from May to December 1945. The documents concentrate mainly the restoration of postwar-Czechoslovakia, Czechoslovak-Soviet relations (mainly cession of Subcarpathian Ruthenia), Czechoslovak-Polish conflict on Teschen, relief of UNRRA and another question. Documents are published including historical and editorial introduction, list of documents, English summaries of documents and name index. Klíčová slova: documents; foreign policy; liberation; Czechoslovakia Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Československá zahraniční politika po osvobození 1945. (16. 5. - 31. 12. 1945)

První svazek nové, třetí řady projektu Dokumenty československé zahraniční politiky přináší dokumenty od poloviny května do prosince 1945, které dokumentují zejména obnovu poválečného Československa, ...

Němeček, Jan; Kuklík, J.; Jedličková, Blanka; Němečková, D.
Historický ústav, 2016

Československá zahraniční politika v roce 1943. Sv. 1 (1. 1. – 31. 7. 1943)
Němeček, Jan; Kuklík, J.; Němečková, D.
2016 - český
První svazek čtvrtého dílu z projektu Dokumenty československé zahraniční politiky přináší 249 dokumentů od ledna do července 1943, které dokumentují zejména návštěvu prezidenta Edvarda Beneše v USA, mezispojenecká jednání, vztahy Československa k velmocím, proces obnovy Československa v jeho předmnichovských hranicích, problémy v československo-polských vztazích po katyňském incidentu a další otázky. First volume of fourth tome from the project on Documents on Czechoslovak Foreign Policy contains 249 documents from January to July 1943. The documents concentrate mainly on the visit of President Edvard Beneš in USA and Canada, Inter-Allied negotiations, relations of Czechoslovakia to Great Powers, process of restoration of Czechoslovakia in its pre-Munich borders, problems in Czechoslovak-Polish Relations after Katyn-Incident and another question. Klíčová slova: documents; foreign policy; resistance abroad Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Československá zahraniční politika v roce 1943. Sv. 1 (1. 1. – 31. 7. 1943)

První svazek čtvrtého dílu z projektu Dokumenty československé zahraniční politiky přináší 249 dokumentů od ledna do července 1943, které dokumentují zejména návštěvu prezidenta Edvarda Beneše v USA, ...

Němeček, Jan; Kuklík, J.; Němečková, D.
Historický ústav, 2016

Československá zahraniční politika v roce 1942. Svazek 2 (1. srpen - 31. prosinec 1942)
Němeček, Jan; Kuklík, J.; Jedličková, Blanka; Němečková, D.
2015 - český
Druhý svazek třetího dílu z projektu Dokumenty československé zahraniční politiky přináší dokumenty od srpna do prosince 1942. Second volume of third tome from the project on Documents on Czechoslovak Foreign Policy contains documents from August to December 1942. Klíčová slova: documents; foreign policy; resistance abroad Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Československá zahraniční politika v roce 1942. Svazek 2 (1. srpen - 31. prosinec 1942)

Druhý svazek třetího dílu z projektu Dokumenty československé zahraniční politiky přináší dokumenty od srpna do prosince 1942....

Němeček, Jan; Kuklík, J.; Jedličková, Blanka; Němečková, D.
Historický ústav, 2015

Československá zahraniční politika na sklonku války 1945 (1. 1. – 16. 5. 1945)
Němeček, Jan; Kuklík, J.; Jedličková, Blanka; Němečková, D.
2015 - český
Poslední díl „válečné řady“ projektu Dokumenty československé zahraniční politiky přináší 209 dokumentů od ledna do května 1945, které dokumentují zejména osvobození Československa spojenci, návrat československé vlády do vlasti, německé masakry v okupovaném Československu, formování československého státního zřízení na osvobozeném území a další otázky. Dokumenty jsou publikovány včetně úvodu, seznamu publikovaných dokumentů, anglických regest a také jmenného rejstříku. Last tome “war series” of the project on Documents on Czechoslovak Foreign Policy contains 209 documents from January to May 1945. The documents concentrate mainly liberation of Czechoslovakia by Allies, return of Czechoslovak Government home, German massacres in occupied Czechoslovakia, also the establishment of Czechoslovak State Administration on liberated territory, English abstracts and another question. Documents are published including introduction, list of published documents and also nominal register. Klíčová slova: documents; foreign policy; resistance abroad Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Československá zahraniční politika na sklonku války 1945 (1. 1. – 16. 5. 1945)

Poslední díl „válečné řady“ projektu Dokumenty československé zahraniční politiky přináší 209 dokumentů od ledna do května 1945, které dokumentují zejména osvobození Československa spojenci, návrat ...

Němeček, Jan; Kuklík, J.; Jedličková, Blanka; Němečková, D.
Historický ústav, 2015

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze