Number of found documents: 501
Published from to

On Semantic Transformation of one term “výtečník”
Velek, Luboš
2023 - Czech
The study analyses the emergence of the term “výtečník” and its transformations in Czech politics and culture in the 19th and 20th centuries. Studie analyzuje vznik termínu „výtečník“ a jeho významové proměny v české politice a kultuře 19. a 20. století. Keywords: political culture; Bohemia, patriotic society; Habsburg monarchy Available at various institutes of the ASCR
On Semantic Transformation of one term “výtečník”

The study analyses the emergence of the term “výtečník” and its transformations in Czech politics and culture in the 19th and 20th centuries.

Velek, Luboš
Masarykův ústav a Archiv, 2023

Patočka František. A personal fond inventory [1900]–1985
Martinovská, Soňa
2023 - Czech
Keywords: František Patočka; personal fond Available at various institutes of the ASCR
Patočka František. A personal fond inventory [1900]–1985

Martinovská, Soňa
Masarykův ústav a Archiv, 2023

Wurmová Jindřiška. A personal fond inventory
Květová, Miroslava
2023 - Czech
Keywords: Jindřiška Wurmová; personal fond Available at various institutes of the ASCR
Wurmová Jindřiška. A personal fond inventory

Květová, Miroslava
Masarykův ústav a Archiv, 2023

Štoll Čestmír. A personal fond inventory [1953]–[1993]
Martinovská, Soňa
2023 - Czech
Keywords: Vladimír Krajina; personal fond Available at various institutes of the ASCR
Štoll Čestmír. A personal fond inventory [1953]–[1993]

Martinovská, Soňa
Masarykův ústav a Archiv, 2023

Savinkov Nikolaj Viktorovič. A personal fond inventory 1905–[1984]
Martinovská, Soňa
2023 - Czech
Keywords: Nikolaj Viktorovič Savinkov; personal fond Available at various institutes of the ASCR
Savinkov Nikolaj Viktorovič. A personal fond inventory 1905–[1984]

Martinovská, Soňa
Masarykův ústav a Archiv, 2023

Štoll Čestmír. A personal fond inventory 1912–1982
Josefovičová, Milena; Martinovská, Soňa
2023 - Czech
Keywords: Čestmír Štoll; personal fond Available at various institutes of the ASCR
Štoll Čestmír. A personal fond inventory 1912–1982

Josefovičová, Milena; Martinovská, Soňa
Masarykův ústav a Archiv, 2023

Medieval Sepulchral Monuments of the Calced Augustinians in Domažlice through the Eyes of Baroque Monastic Historiographers
Hrdinová, Martina
2022 - Czech
In the monastic archive of the Provincial Office of the Calced Augustinians in Prague, the manuscript Liber benefactorum Ecclesiae (National Archive, fonds Calced Augustinians, Prague, no. 97) from 1680–1735 revealed a list of sepulchral relics in the monastic Church of the Assumption of the Virgin in Domažlice from 1708. The list was made by the Augustinian historiographer Valentin Weidner (1658–1736) and it includes descriptions and illustrations for 13 monuments of which three date from the Middle Ages – the headstones of Jan of Rožmitál (†1480), Racek Rýzmberský of Janovice (†1461), and an unknown man (15th–16th century). These newly discovered Baroque texts facilitate the reconstruction of inscriptions and the appearance of sepulchral monuments whose fragments were re-discovered in the 1980s. The paper further focuses on the methods of monastic chroniclers used for epigraphy and heraldry sources and also on the reasons behind their interest in this type of monument. V řádovém archivu Provincialátu řádu obutých augustiniánů v Praze byl v rukopise Liber benefactorum Ecclesiae (Národní archiv, fond Augustiniáni obutí – Provincialát a konvent Praha, č. kn. 97) z let 1680 až 1735 nalezen soupis sepulkrálních a nápisových památek v klášterním kostele Nanebevzetí Panny Marie v Domažlicích z roku 1708. Jeho autorem byl augustiniánský historiograf Valentina Weidnera (1658–1736). Soupis obsahuje popis, vyobrazení a komentáře ke 13 památkám, z nichž jsou tři středověkého původu – znakový náhrobník Jana z Rožmitálu (†1430), Racka Rýzmberského z Janovic (†1461) a neznámého muže (15.-16. stol.). Pomocí těchto nově objevených barokních textů lze rekonstruovat nápisy a vzhled dvou nejstarších sepulkrálních památek, kterých torza byla v 80. letech 20. století znovuobjevena v presbytáři klášterního kostela. Příspěvek se zaměřuje rovněž na způsob práce klášterních kronikářů s epigrafickými a heraldickými prameny a také na důvody jejich zájmu o tento druh památek. Keywords: sepulchral monuments; Domažlice, Czech Republic; Augustinians Available at various institutes of the ASCR
Medieval Sepulchral Monuments of the Calced Augustinians in Domažlice through the Eyes of Baroque Monastic Historiographers

In the monastic archive of the Provincial Office of the Calced Augustinians in Prague, the manuscript Liber benefactorum Ecclesiae (National Archive, fonds Calced Augustinians, Prague, no. 97) from ...

Hrdinová, Martina
Masarykův ústav a Archiv, 2022

Nejedlý Zdeněk (Roman Nejedlý and his family). Inventory
Kábová, Hana
2022 - Czech
Keywords: Zdeněk Nejedlý; Roman Nejedlý; archival papers Available at various institutes of the ASCR
Nejedlý Zdeněk (Roman Nejedlý and his family). Inventory

Kábová, Hana
Masarykův ústav a Archiv, 2022

Ferdinand Stiebitz. Inventář osobního fondu
Bahenská, Marie
2022 - Czech
Keywords: Ferdinand Stiebitz; personal papers Available at various institutes of the ASCR
Ferdinand Stiebitz. Inventář osobního fondu

Bahenská, Marie
Masarykův ústav a Archiv, 2022

Institute of Nuclear Biology and Radiochemistry of the Czechoslovak Academy of Sciences. Inventory of archival fonds
Mádlová, Vlasta
2022 - Czech
The inventory of the archive fund describes documents from the activities of the Institute and its predecessors in the years 1955–1993. Inventář archivního fondu popisuje dokumenty z činnosti ústavu a jeho předchůdců z let 1955–1993. Keywords: Institute of Nuclear Biology and Rachiochemistry of the CSAS; archival fond Available at various institutes of the ASCR
Institute of Nuclear Biology and Radiochemistry of the Czechoslovak Academy of Sciences. Inventory of archival fonds

The inventory of the archive fund describes documents from the activities of the Institute and its predecessors in the years 1955–1993.

Mádlová, Vlasta
Masarykův ústav a Archiv, 2022

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases