Number of found documents: 55
Published from to

Research April II. 1949 ÚVVM (Economy)
Ústav pro výzkum veřejného mínění
1949 - Czech
The research focused on the respodents views on a five-year plan. Additional topics were views on the effectiveness of economic planning and the collective farms. Výzkum se zaměřil na názory respodentů na pětiletý plán. Doplňkovými tématy byly názory na efektivitu hospodářského plánování a na jednotná zemědělská družstva. Keywords: sociologický výzkum; sociologie; veřejné mínění; pětiletý plán; jednotná zemědělská družstva; plánování ekonomiky; public opinion; sociological research; sociology; five-years plan; collective farming; planned economy; sociologický výzkum; plánovaná ekonomika Available in a digital repository NRGL
Research April II. 1949 ÚVVM (Economy)

The research focused on the respodents views on a five-year plan. Additional topics were views on the effectiveness of economic planning and the collective farms.

Ústav pro výzkum veřejného mínění
Sociologický ústav (CVVM), 1949

Research August 1949 ÚVVM (Smoking)
Ústav pro výzkum veřejného mínění
1949 - Czech
The research focused on smoking and investigated whether respondents smoke. Attitudes towards smoking were also surveyed. Výzkum se zaměřil na téma kouření a zjišťoval zda respodenti kouří a pokud ano, tak jak silní jsou kuřáci. Zjišťovány byly také postoje ke kouření. Keywords: kouření; sociologický výzkum; sociologie; veřejné mínění; smoking; public opinion; sociological research; sociology; sociologický výzkum; veřejné mínění Available in a digital repository NRGL
Research August 1949 ÚVVM (Smoking)

The research focused on smoking and investigated whether respondents smoke. Attitudes towards smoking were also surveyed.

Ústav pro výzkum veřejného mínění
Sociologický ústav (CVVM), 1949

Research November 1949 ÚVVM (Economy)
Ústav pro výzkum veřejného mínění
1949 - Czech
The research was conducted on a sample from base population of women older than 18 years. The research was aimed at finding preferences on headgear. Výzkum byl proveden na vzorku základní populace ženb starších 18 let. Výzkum byl zaměřen na zjištění preferencí týkajících se pokrývek hlavy. Keywords: sociologický výzkum; sociologie; veřejné mínění; pokrývky hlavy; public opinion; purchasing textiles; sociological research; sociology; headgear; sociologický výzkum; veřejné mínění Available in a digital repository NRGL
Research November 1949 ÚVVM (Economy)

The research was conducted on a sample from base population of women older than 18 years. The research was aimed at finding preferences on headgear.

Ústav pro výzkum veřejného mínění
Sociologický ústav (CVVM), 1949

Research November 1949 ÚVVM (Economy)
Ústav pro výzkum veřejného mínění
1949 - Czech
The research was focused on surveying satisfaction in the market for clothing and footwear, and on the use of "clothing market coupons" in 1949. Výzkum byl zaměřen na zjišťování spokojenosti na trhu s textilem a obuví a na na využítí šatenek v roce 1949. Keywords: sociologický výzkum; sociologie; veřejné mínění; trh s textilem; trh s obuví; chování na trhu; public opinion; sociological research; sociology; market of textiles; shoe market; market behavior; sociologický výzkum; trh Available in a digital repository NRGL
Research November 1949 ÚVVM (Economy)

The research was focused on surveying satisfaction in the market for clothing and footwear, and on the use of "clothing market coupons" in 1949.

Ústav pro výzkum veřejného mínění
Sociologický ústav (CVVM), 1949

Research January 1948 ÚVVM (Economy)
Ústav pro výzkum veřejného mínění
1949 - Czech
The research was primarily concerned with the attitudes to introduction of free market, attitudes to five-year plan and its implementation and finally opinions on the collection and use of waste materials. Výzkum se týkal především zavedení volného trhu, názorů na pětiletý plán a jeho naplňování a také sběru a využití odpadových surovin. Keywords: pětiletka; volný trh; využití odpadních surovin; five-years plan; free market; waste materials use; trh; výzkum Available in a digital repository NRGL
Research January 1948 ÚVVM (Economy)

The research was primarily concerned with the attitudes to introduction of free market, attitudes to five-year plan and its implementation and finally opinions on the collection and use of waste ...

Ústav pro výzkum veřejného mínění
Sociologický ústav (CVVM), 1949

Research May 1949 ÚVVM (Economy)
Ústav pro výzkum veřejného mínění
1949 - Czech
The research focused on attitudes of Prague blue-collar families towards the free market and their current standard of living. Výzkum se zaměřil na názory pražských dělnických rodin na volný trh a na současnou životní úroveň. Keywords: životní úroveň; názory na volný trh; sociologický výzkum; sociologie; veřejné mínění; attitudes towards free market; standards of living; public opinion; sociological research; sociology; sociologický výzkum; veřejné mínění Available in a digital repository NRGL
Research May 1949 ÚVVM (Economy)

The research focused on attitudes of Prague blue-collar families towards the free market and their current standard of living.

Ústav pro výzkum veřejného mínění
Sociologický ústav (CVVM), 1949

Research July 1949 ÚVVM (Economy)
Ústav pro výzkum veřejného mínění
1949 - Czech
The research focused on citizens' behavior in the market and their attitudes to the free and regulated market. Výzkum se zaměřil na chování občanů na trhu a na jejich postoje k volnému a regulovanému trhu. Keywords: postoje k volnému trhu; postoje k regulovanému trhu; chování na trhu; sociologický výzkum; sociologie; veřejné mínění; attitudes towards regulated market; attitudes towards free market; market behavior; public opinion; sociological research; sociology; trh; sociologický výzkum Available in a digital repository NRGL
Research July 1949 ÚVVM (Economy)

The research focused on citizens' behavior in the market and their attitudes to the free and regulated market.

Ústav pro výzkum veřejného mínění
Sociologický ústav (CVVM), 1949

Research December 1949 ÚVVM (Economy)
Ústav pro výzkum veřejného mínění
1949 - Czech
The research was focused on the topic of bounded deposits. Informants answered questions ascertaining what is their own experience with a bounded deposits and what are their attitudes on this issue. Výzkum byl zaměřen na téma vázaných vkladů. Respodenti odpovídali na otázky zjišťující jaké jsou jejich vlastní zkušenosti s vázanými vklady a jaké jsou jejich postoje k této otázce. Keywords: sociologický výzkum; sociologie; veřejné mínění; vázané vklady; public opinion; sociological research; sociology; bounded deposits; sociologický výzkum; veřejné mínění Available in a digital repository NRGL
Research December 1949 ÚVVM (Economy)

The research was focused on the topic of bounded deposits. Informants answered questions ascertaining what is their own experience with a bounded deposits and what are their attitudes on this issue.

Ústav pro výzkum veřejného mínění
Sociologický ústav (CVVM), 1949

Research January 1949 ÚVVM (Economy)
Ústav pro výzkum veřejného mínění
1949 - Czech
Research was focused only on Bílá labuť (White Swan)store visitors. The research investigated the popularity of the store, shopping behavior of visitors and their attitudes to the free market. Šlo o výzkum zaměřený pouze na návštěvníky obchodního domu Bílá labuť. Výzkum zjišťoval popularitu Bílé labuti, nákupní chování návštěvníků tohoto obchodního domu a jejich postoje k volnému trhu. Keywords: Bílá labuť; nákupní chování; volný trh; Bílá labuť shopping store; shopping behavior; free market; obchodní domy; trh Available in a digital repository NRGL
Research January 1949 ÚVVM (Economy)

Research was focused only on Bílá labuť (White Swan)store visitors. The research investigated the popularity of the store, shopping behavior of visitors and their attitudes to the free market.

Ústav pro výzkum veřejného mínění
Sociologický ústav (CVVM), 1949

Research February 1949 ÚVVM (Health)
Ústav pro výzkum veřejného mínění
1949 - Czech
Research on the initiative of the Ministry of Health examined public opinion on medical drugs and opinions on sexual behavior and knowledge about sexually transmitted diseases. Výzkum zkoumal názory veřejnosti na léčiva a také názory na sexuální chování a povědomí o sexuálně přenosných chorobách. Keywords: sociologický výzkum; sociologie; veřejné mínění; zdravotnictví; zdraví; sexuálně přenosné choroby; léčiva; sexually transmitted diseases; drugs; health; health care; public opinion; sociological research; sociology; sexuálně přenosné nemoci; sociologický výzkum Available in a digital repository NRGL
Research February 1949 ÚVVM (Health)

Research on the initiative of the Ministry of Health examined public opinion on medical drugs and opinions on sexual behavior and knowledge about sexually transmitted diseases.

Ústav pro výzkum veřejného mínění
Sociologický ústav (CVVM), 1949

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases