Počet nalezených dokumentů: 23
Publikováno od do

Speech Processing
Vích, Robert
2010 - anglický
Proceedings of the Workshop on Speech Processing is a periodic publication collecting the contributions presented at the Czech-German Workshop organized every year in September in Prague This proceedings volume includes 22 papers by 41 authors. Papers are devoted to phonetics and prosody, construction of dialogs, speech analysis, synthesis, and recognition and voice conversion. Klíčová slova: spech analysis; speech synthesis; phonetics Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Speech Processing

Proceedings of the Workshop on Speech Processing is a periodic publication collecting the contributions presented at the Czech-German Workshop organized every year in September in Prague This ...

Vích, Robert
Ústav fotoniky a elektroniky, 2010

ŘEČ A POČITAČ Principy hlasové komunikace,úlohy, metody a aplikace
Nouza, J.; Koldovský, Z.; Vích, Robert
2009 - český
The aim of the proceedings is to supply a detailed insight into computer speech processing. The publication results in the framework of the program „Support of the targeted research“ at the AS CR, in the project „Assistance, information and communication services based on advanced voice technology“. Klíčová slova: speech analysis; Speech synthesis Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
ŘEČ A POČITAČ Principy hlasové komunikace,úlohy, metody a aplikace

The aim of the proceedings is to supply a detailed insight into computer speech processing. The publication results in the framework of the program „Support of the targeted research“ at the AS CR, in ...

Nouza, J.; Koldovský, Z.; Vích, Robert
Ústav fotoniky a elektroniky, 2009

Speech processing
Vích, Robert
2009 - anglický
Proceedings of the Workshop on Speech Processing is a periodic publication collecting the contributions presented at the Czech-German Workshop organized every year in September in Prague This proceedings volume includes 22 papers by 45 authors. Papers are devoted to phonetics and prosody, construction of dialogs, speech analysis, synthesis and enhancement, speaker and speech recognition and voice conversion. Klíčová slova: speech analysis; Speech synthesis Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Speech processing

Proceedings of the Workshop on Speech Processing is a periodic publication collecting the contributions presented at the Czech-German Workshop organized every year in September in Prague This ...

Vích, Robert
Ústav fotoniky a elektroniky, 2009

Proceedings of Advances in Widefield and Confocal Fluorescence Microscopy
Pala, Jan
2008 - anglický
Workshop in Ljubljana was focused on major aspects of contemporary widefield and confocal fluorescence microscopy. It covered topics from basic technical background of high-end optical microscopy to the most sophisticated applications. Workshop v Ljubljani byl zaměřen na hlavní oblasti současné nekonfokální a konfokální fluorescenční mikroskopie. Přednášky začínaly od základního technického pozadí pokročilé optické mikroskopie až po nejsložitější aplikace. Klíčová slova: optical microscopy; fluorescence; laser beams Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Proceedings of Advances in Widefield and Confocal Fluorescence Microscopy

Workshop in Ljubljana was focused on major aspects of contemporary widefield and confocal fluorescence microscopy. It covered topics from basic technical background of high-end optical microscopy to ...

Pala, Jan
Ústav fotoniky a elektroniky, 2008

Advances in Physics and Technology of Photonic Crystals. Programme and Abstracts
Kuzmiak, Vladimír; Lauerman, Tomáš
2007 - anglický
The workshop provided updated overview of recent activities in the field of photonics crystals carried out by participants COST P11 Action as well invited review lectures given by leading scientists from this field covering recent advances in the areas corresponding to the scope of the activites in the working groups operating within the Action including metamaterials, numerical techniques, waveguides and fibres based on the photonic crystals. Tento workshop poskytnul aktualizovaný přehled jak o nejnovějších aktivitách účastníků akce COST P11, tak prostřednictvím pozvaných přednášek umožnil se seznámit s nejnovějšími výsledky dosaženými na renomovaných světových pracovištích zabývajícími se problematikou souvisejíci s aktivitami vyvíjenými v pracovních skupinách akce COST P11 jako jsou např. metamateriály, vlnovodné struktury a vlakna založené na fotonikých krystalech. Klíčová slova: optical materials; photonic crystals Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Advances in Physics and Technology of Photonic Crystals. Programme and Abstracts

The workshop provided updated overview of recent activities in the field of photonics crystals carried out by participants COST P11 Action as well invited review lectures given by leading scientists ...

Kuzmiak, Vladimír; Lauerman, Tomáš
Ústav fotoniky a elektroniky, 2007

Speech processing
Vích, Robert
2007 - anglický
Proceedings of the Workshop on Speech Processing is a periodic publication collecting the contributions presented at the Czech-German Workshop organized every year in September in Prague This proceedings volume includes 31 papers by 41 authors. Papers are devoted to phonetics and prosody, construction of dialogs, speech analysis, synthesis and enhancement, speaker and speech recognition and voice conversion. Sborník Workshopu o zpracování řeči je periodická publikace obsahující příspěvky přednesených na workshopech organizovaných každoročně v září v Praze. Letošní sborník obsahuje 31 příspěvků od 41 autorů. Příspěvky jsou věnovány fonetice a prosodii, konstrukci dialogů, analýze, syntéze a zvýrazňování řeči, rozpoznávání mluvčího a řeči a konversi hlasu. Klíčová slova: speech processing Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Speech processing

Proceedings of the Workshop on Speech Processing is a periodic publication collecting the contributions presented at the Czech-German Workshop organized every year in September in Prague This ...

Vích, Robert
Ústav fotoniky a elektroniky, 2007

Speech processing
2006 - anglický
Proceedings of the Workshop on Speech Processing is a periodic publication collecting the contributions presented at the Czech-German Workshop organized every year in September in Prague This proceedings volume includes30 papers by 55 authors. Papers are devoted to phonetics and prosody, construction of dialogs, speech analysis, synthesis and enhancement, speaker and speech recognition and voice conversion. Sborník Workshopu o zpracování řeči je periodická publikace obsahující příspěvky přednesených na workshopech organizovaných každoročně v září v Praze. Letošní sborník obsahuje 30 příspěvků od 55 autorů. Příspěvky jsou věnovány fonetice a prosodii, konstrukci dialogů, analýze, syntéze a zvýrazňování řeči, rozpoznávání mluvčího a řeči a konversi hlasu. Klíčová slova: speech processing Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Speech processing

Proceedings of the Workshop on Speech Processing is a periodic publication collecting the contributions presented at the Czech-German Workshop organized every year in September in Prague This ...

Ústav fotoniky a elektroniky, 2006

Speech Processing
2005 - anglický
Speech Processing is a periodic publication collecting the contributions presented at the Czech-German Workshops on Speech Processing organized every year in September in Prague. The papers are devoted to speech analysis, synthesis, recognition, enhancement and phonetics. Zpracování řeči je periodická publikace obsahující příspěvky přednesené na česko-německých workshopech o zpracování řeči organizované každý rok v září v Praze. Příspěvky jsou věnovány analýze, syntéze, rozpoznávání a zvýrazňování řeči a fonetice. Klíčová slova: speech processing; speech synthesis Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Speech Processing

Speech Processing is a periodic publication collecting the contributions presented at the Czech-German Workshops on Speech Processing organized every year in September in Prague. The papers are ...

Ústav fotoniky a elektroniky, 2005

Abstract Book Fröhlich Centenary International Symposium Coherence and Electromagnetic Fields in Biological Systems - CEFBIOS
2005 - anglický
The abstract book contains abstracts of all contributions from the Fröhlich Centenary International Symposium “Coherence and Electromagnetic Fields in Biological Systems”. The highlights of the symposium: coherence and electromagnetism in biological systems, their interaction with external electromagnetic fields, and medical applications of electromagnetic fields. The main organizer was Institute of Radio Eng. and Electronics, Academy of Sciences of the Czech Republic. Kniha abstraktů obsahuje všechny abstrakty příspěvků na Fröhlich Centenary International Symposium “Coherence and Electromagnetic Fields in Biological Systems”. Hlavní zaměření bylo na koherenci a elektromagnetizmus v biologických systémech, na jejich interakci s externím elektromagnetickám polem, a na lékařské aplikace elektromagnetického pole .Hlavním organizátorem byl Ústav radiotechniky a elektroniky AVČR. Klíčová slova: coherence; electromagnetic fields; biophysics; biological effects of fields Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Abstract Book Fröhlich Centenary International Symposium Coherence and Electromagnetic Fields in Biological Systems - CEFBIOS

The abstract book contains abstracts of all contributions from the Fröhlich Centenary International Symposium “Coherence and Electromagnetic Fields in Biological Systems”. The highlights of the ...

Ústav fotoniky a elektroniky, 2005

Speech Processing
2004 - anglický
Speech Processing is a periodic publication collecting the contributions presented at the Czech-German Workshops on Speech Processing organized every year in September in Prague. The papers are devoted to speech analysis, synthesis, recognition, enhancement and phonetics. Zpracování řeči je periodická publikace obsahující příspěvky přednesené na česko-německých workshopech o zpracování řeči organizované každý rok v září v Praze. Příspěvky jsou věnovány analýze, syntéze, rozpoznávání a zvýrazňování řeči a fonetice. Klíčová slova: speech processing; speech synthesis Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Speech Processing

Speech Processing is a periodic publication collecting the contributions presented at the Czech-German Workshops on Speech Processing organized every year in September in Prague. The papers are ...

Ústav fotoniky a elektroniky, 2004

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze