Počet nalezených dokumentů: 7
Publikováno od do

Instrumentální neutronová aktivační analýza omamných a psychotropních látek, zejména heroinu, kokainu, metamfetaminu a možných adulterantů
Kameník, Jan; Kučera, Jan
2023 - český
Instrumentální neutronová aktivační analýza je založena na robustním teoretickém základu a umožňuje analýzu vzorků v pevném stavu bez nutnosti jejich převedení do roztoku. Text metodiky zahrnuje představení základů INAA a příklady postupů používaných pro kontrolu přesnosti výsledků. Uveden je popis postupu analýzy heroinu, kokainu a metamfetaminu. Aplikace pro využití INAA zahrnují odhad čistoty a použitých ředících látek a profilování vzorků drog. Metodika je založena na analýze laboratorních a reálných vzorků. Instrumental neutron activation analysis (INAA) is a robust analytical method theoretically well descibed and understood. INAA works with solid samples, dissolution is not required. The methodology introduces INAA background and lists procedures used for quality control. Protocols for INAA of heroin, cocaine and methamphetamine are described in details. Applications of INAA for psychoactive substances includes estimation of purity and adulterants used and drogs profiling. The metodology is based on measurement of laboratory and real samples. Klíčová slova: NAA; psychotropic substances; methodology Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Instrumentální neutronová aktivační analýza omamných a psychotropních látek, zejména heroinu, kokainu, metamfetaminu a možných adulterantů

Instrumentální neutronová aktivační analýza je založena na robustním teoretickém základu a umožňuje analýzu vzorků v pevném stavu bez nutnosti jejich převedení do roztoku. Text metodiky zahrnuje ...

Kameník, Jan; Kučera, Jan
Ústav jaderné fyziky, 2023

Analýza obsahu prvků v automobilových sklech pomocí neutronové aktivační analýzy a rentgenové fluorescenční analýzy
Kameník, Jan; Fikrle, Marek; Kučera, Jan
2023 - český
Mikrofragmenty skel nesou cenné informace o některých druzích zločinů spojených s vozidly. Metodika popisuje využití Rentgenové fluorescenční analýzy (RFA) a neutronové aktivační analýzy (NAA) pro stanovení prvkových přímesí ve střepech automobilových skel. RFA umožňuje rychlé nedestruktivní testování vzorku, které umožní výběr analytických postupů pro další analýzu. Metoda NAA je časově náročnější, má potenciál poskytovat robustní výsledky pro orgány činné v trestním řízení. Metodika zahrnuje popis obou metod a jejich uplatnění při analýze fragmentů skel. Součástí metodiky jsou výsledky analýzy více než 80 vzorků automobilových skel. Glass microfragments provide valuable information about certain vehicle crimes. The methodology describes application of X-ray fluorescence analysis (XRF) and neutron activation analysis (NAA) of elemental admixtures in vehicle glass fragments. XRF allows rapid and non-destructive test of the sample and helps in selection of protocols for detailed inspections by additional methods. NAA is time demanding, however, has potential to provide robust results for law enforcement agencies. Both methods are described together with protocols of analysis and their variants. The methodology includes results for 80+ vehicle glass samples. Klíčová slova: XRF; INAA; methodology Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Analýza obsahu prvků v automobilových sklech pomocí neutronové aktivační analýzy a rentgenové fluorescenční analýzy

Mikrofragmenty skel nesou cenné informace o některých druzích zločinů spojených s vozidly. Metodika popisuje využití Rentgenové fluorescenční analýzy (RFA) a neutronové aktivační analýzy (NAA) pro ...

Kameník, Jan; Fikrle, Marek; Kučera, Jan
Ústav jaderné fyziky, 2023

Program zabezpečování jakosti pro činnosti dle §59 odst. 1 písm a), e) a f) vyhlášky č. 307/2002 Sb., ve znění vyhlášky č. 499/2005 Sb
Kubančák, Ján; Malušek, Alexandr
2011 - český
Práce slouží jako nezbytný dokument potřebný a) pro získání povolení od Státního úřadu pro jadernou bezpečnost k výkonu služeb osobní dozimetrie leteckých posádek a b) k samotné realizaci služby osobní dozimetrie pro členy posádek společností registrovaných v ČR. Je vytvořen ve formě programu zajištění jakosti, kterého součástí jsou metodiky nezbytné pro vykonávání služby. Work poses document which is necessary a) to obtain the permission from the State Office for the Nuclear Safety of the Czech Republic to provide personal aircrew dosimetry service and b) to realize the service itself for aircrew of the companies registered in the Czech Republic. It is written as a quality assurance program which is based on methodology developed in the NPI for this purpose. Klíčová slova: aircrew dosimetry; cosmic radiation; CERF Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Program zabezpečování jakosti pro činnosti dle §59 odst. 1 písm a), e) a f) vyhlášky č. 307/2002 Sb., ve znění vyhlášky č. 499/2005 Sb

Práce slouží jako nezbytný dokument potřebný a) pro získání povolení od Státního úřadu pro jadernou bezpečnost k výkonu služeb osobní dozimetrie leteckých posádek a b) k samotné realizaci služby ...

Kubančák, Ján; Malušek, Alexandr
Ústav jaderné fyziky, 2011

Odběr vzorků atmosférického 14CO2
Světlík, Ivo; Michálek, V.
2008 - český
Metodika odběru kumulovaných vzorků 14CO2 z přízemní atmosférické vrstvy. Je zde rovněž popsána volumetrická metoda stanovení koncentrace CO2 v ovzduší. A method of cumulated samples collection of 14CO2 from surface atmospheric layer. A volumetric routine of determination of atmospheric CO2 is described also. Klíčová slova: 14CO2; atmosphere; sampling Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Odběr vzorků atmosférického 14CO2

Metodika odběru kumulovaných vzorků 14CO2 z přízemní atmosférické vrstvy. Je zde rovněž popsána volumetrická metoda stanovení koncentrace CO2 v ovzduší....

Světlík, Ivo; Michálek, V.
Ústav jaderné fyziky, 2008

Stanovení aktivity 14C cestou syntézy benzenu
Světlík, Ivo; Michálek, V.
2008 - český
Metoda stanovení aktivity 14C postupem syntézy benzenu a proměřování kapalinovou scintilační spektrometrií. A method of 14C activity determination by the routine of benzene synthesis and liquid scintillation measurement. Klíčová slova: 14C; benzene; liquid scintillation spectrometry Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Stanovení aktivity 14C cestou syntézy benzenu

Metoda stanovení aktivity 14C postupem syntézy benzenu a proměřování kapalinovou scintilační spektrometrií....

Světlík, Ivo; Michálek, V.
Ústav jaderné fyziky, 2008

Metodika spalování vzorků za účelem stanovení aktivity 14C
Světlík, Ivo; Michálek, V.
2008 - český
Metoda spalování vzorků bioty pro stanovení aktivity 14C postupem syntézy benzenu a proměřování kapalinovou scintilační spektrometrií. A method of samples combustion for purpose of 14C activity determination by the routine of benzene synthesis and liquid scintillation measurement. Klíčová slova: 14C; biota; combustion Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Metodika spalování vzorků za účelem stanovení aktivity 14C

Metoda spalování vzorků bioty pro stanovení aktivity 14C postupem syntézy benzenu a proměřování kapalinovou scintilační spektrometrií....

Světlík, Ivo; Michálek, V.
Ústav jaderné fyziky, 2008

Stanovení objemové aktivity atmosférického 85Kr
Světlík, Ivo; Michálek, V.
2008 - český
Metoda stanovení objemové aktivity atmosférického 85Kr v měsíčních kumulovaných vzorcích postupem kryogenní sorpce na koloně s náplní aktivního uhlí a scintilačního proměřování. A method of activity concentration determination of atmospheric 85Kr in monthly cumulated samples by the routine of cryogenic sorption on charcoal beds and scintillation measurement. Klíčová slova: 85Kr; atmosphere; activity concentration; l Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Stanovení objemové aktivity atmosférického 85Kr

Metoda stanovení objemové aktivity atmosférického 85Kr v měsíčních kumulovaných vzorcích postupem kryogenní sorpce na koloně s náplní aktivního uhlí a scintilačního proměřování....

Světlík, Ivo; Michálek, V.
Ústav jaderné fyziky, 2008

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze