Počet nalezených dokumentů: 16
Publikováno od do

Využití iontových svazků pro analýzu materiálů
Bočan, Jiří; Macková, Anna; Malinský, Petr
2008 - český
V roce 2005 při příležitosti konání semináře IAA 05 byl spolu s plánovanými navazujícími analytickými metodami představen nový urychlovač Tandetron 4130 MC od holandské firmy HVEE, jediný svého druhu v ČR, který je od konce téhož roku v provozu v Laboratoři jaderných analytických metod1. Během roku 2006 proběhla fyzická konstrukce a zprovoznění dvou iontových tras a čtyř experimentálních zařízení pro jaderné analytické metody; jmenovitě systémy pro RBS a TOF-ERDA, iontovou implantaci a RBS-kanálování (viz Obr. 1). V tomto příspěvku budou představeny první tři uvedené metody. In 2005, a new accelerator Tandetron 4130 MC produced by HVEE, The Netherlands, unique in the Czech Republic, was installed in the Laboratory of Nuclear Analytical Methods at the Nuclear Physics Institute. During the whole year 2006, construction and development of two beamlines and four experimental setups for the nuclear analytical methods proceeded. These methods namely are RBS (Rutherford Back-Scattering), TOF-ERDA (Elastic recoil detection analysis with time-of-flight measurement), ion implantation and RBS-channeling. The first three methods are presented in detail in this article. Klíčová slova: ion beam analysis; RBS-channeling; TOF-ERDA Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Využití iontových svazků pro analýzu materiálů

V roce 2005 při příležitosti konání semináře IAA 05 byl spolu s plánovanými navazujícími analytickými metodami představen nový urychlovač Tandetron 4130 MC od holandské firmy HVEE, jediný svého druhu ...

Bočan, Jiří; Macková, Anna; Malinský, Petr
Ústav jaderné fyziky, 2008

Využití iontových svazků pro analýzu materiálů
Macková, Anna; Bočan, Jiří; Malinský, Petr
2007 - český
V této práci prezentujeme výsledky aplikace iontových svazků pro studium materiálů, kombinace metod RBS, PIXE, ERDA nám umožňují komplexní prvkovou charakterizaci složitých struktur amorfních i krystalických určených pro optiku, elektroniku a studium difůzních procesů v dalších odvětví materiálových věd. Popisujeme zde nově instalované metody TOF-ERDA a RBS-channeling a jejich aplikace na zkoumané materiály a výsledky testování těchto metod na našem pracovišti. In this paper we presented our results of complementary research using ion beam analysis for study of materials. Combination of RBS, PIXE and ERDA method enables us to characterize the elemental composition and the elemental depth profiles of complex multi-layer systems or study complicated difussion processes in different applications of material sciences. We described the newly installed methods TOF-ERDA and RBS-channeling and their application on material characterization and the results of testing of these methods at our workplace. Klíčová slova: ion beam analysis, TOF-ERDA, RBS Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Využití iontových svazků pro analýzu materiálů

V této práci prezentujeme výsledky aplikace iontových svazků pro studium materiálů, kombinace metod RBS, PIXE, ERDA nám umožňují komplexní prvkovou charakterizaci složitých struktur amorfních i ...

Macková, Anna; Bočan, Jiří; Malinský, Petr
Ústav jaderné fyziky, 2007

Co se skrývá v jádře ukažme si na pracovním stole
Macková, Anna
2007 - český
Cílem tohoto příspěvku bylo ukázat si co nejjednodušším způsobem několik jednoduchých pokusů, které demonstrují vlastnosti jaderného záření. Lidé se s jaderným zářením (radioaktivitou) běžně setkávají (např. kosmické záření, radioaktivní prvky v přírodě a v našem těle).Dále byla prezentována široká škála aplikací jaderné fyziky v běžném životě (iontové svazky mění a zkoumají materiály, radiologické metody diagnostikují a léčí zhoubné nádory, fůzní reaktory pro budoucí zdroje energie). The main goal of this contribution was to show using the simple way several experiments which demonstrated the important features of nuclear radiation (absorption, penetration abilities, scattering of particles). People are confronted with radiation every day (cosmic radiation, natural radioactivity). We presented wide range of applications of nuclear physics in our life (radiology diagnostics of tumours, ion beams for material research, fusion reactors for future source of energy). Klíčová slova: simple experiments from nuclear and atomic physics Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Co se skrývá v jádře ukažme si na pracovním stole

Cílem tohoto příspěvku bylo ukázat si co nejjednodušším způsobem několik jednoduchých pokusů, které demonstrují vlastnosti jaderného záření. Lidé se s jaderným zářením (radioaktivitou) běžně setkávají ...

Macková, Anna
Ústav jaderné fyziky, 2007

Co všechno umí urychlovač TANDETRON a jak vlastně funguje?
Macková, Anna
2007 - český
Hlavní cílem příspěvku bylo představit nové unikátní zařízení, které přitáhlo i zájem médií. Nový urychlovač TANDETRON má celou řadu aplikací v nových technologiích. Laboratoř Tandetronu také demonstruje prolínání několika oborů fyziky a jejich vzájemnou potřebnost. V dnešní době právě interdisciplinární výzkum přináší největší množství nových poznatků a patří mezi nejprogresivněji se vyvíjející část výzkumu. Cílem publikace je představit souvislosti v oblasti aplikace jaderné fyziky, která s sebou přináší změnu laického negativního postoje vůči této disciplíně plynoucí z neznalosti. The main task of contribution was to introduce new unique equipment which was attracted by journalists also. New accelerator TANDETRON enables wide range of applications of ion beams in new technologies. The laboratory of TANDETRON joined several parts of material research. The interdisciplinary research is nowadays the most growing and progressive discipline. The main goal of this publication was to show the application of ion beams and accelerators. This should contribute to the change of laic negative point of view on this discipline. Klíčová slova: application of TANDETRON accelerator, ion beam analysis Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Co všechno umí urychlovač TANDETRON a jak vlastně funguje?

Hlavní cílem příspěvku bylo představit nové unikátní zařízení, které přitáhlo i zájem médií. Nový urychlovač TANDETRON má celou řadu aplikací v nových technologiích. Laboratoř Tandetronu také ...

Macková, Anna
Ústav jaderné fyziky, 2007

Cesta do hlubin atomového jádra a zpět
Macková, Anna
2006 - český
V článku je uvedeno několik příkladů aplikace jaderné fyziky v mnoha oborech lidské činnosti. Jaderná a subjaderná fyzika je schopna popsat fundamentální úroveň existence hmoty a současně přispívat k výzkumu a vývoji nejnovějších materiálů a technologií. Radioizotopy jsou dnes nezastupitelným pomocníkem v diagnostice a léčbě nemocí, což je na několika příkladech také ukázáno v tomto článku. Účelem je představit tento obor fyziky jako vědní obor s širokým záběrem základního výzkumu a současně jako obor s velmi specifickými aplikacemi. Several examples of applications of the nuclear physics are presented in this article. Nuclear and subnuclear physics enables us to describe the fundamental level of existence of matter and to contribute to the research and development of new materials and technologies simultaneously. Radioizotopes nowadays are very helpful in diagnostics and therapy of cancer. The main task of this article was introducing of nuclear physics as a broad research discipline with fundamental results and also functional applications. Klíčová slova: application of nuclear physics; natural radioactivity Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Cesta do hlubin atomového jádra a zpět

V článku je uvedeno několik příkladů aplikace jaderné fyziky v mnoha oborech lidské činnosti. Jaderná a subjaderná fyzika je schopna popsat fundamentální úroveň existence hmoty a současně přispívat k ...

Macková, Anna
Ústav jaderné fyziky, 2006

RF Magnetron Sputtered Ag-Sb-S Amorphous Thin Films
Gutwirth, J.; Wágner, T.; Drašar, Č.; Beneš, L.; Vlček, M.; Hrdlička, M.; Frumar, M.; Schwarz, J.; Tichá, H.; Peřina, Vratislav
2006 - anglický
Thin Ag-Sb-S films were prepared by RF magnetron sputtering as potential candidates for rewritable optical data storage films. There were prepared polycrystalline bulks of AgSbS2. Composition and homogeneity of these bulks were checked. Targets for RF magnetron sputtering were prepared from pulverized bulks by hot pressing technique. Targets were characterized the same way as bulks. Composition and homogeneity of prepared thin films were characterized by SEM-EDX and RBS/ERDA, amorphous/crystalline character was studied by XRD. Optical properties (spectral dependence of refractive index) were evaluated on basis of UV-Vis-NIR spectroscopy and variable angle spectral ellipsometry (VASE). Crystallization abilities were traced by thermal dependence of optical transmission of prepared thin films. RF magnetronovým naprašováním byly připraveny Ag-Sb-S tenké vrstvy jako potenciální materiál pro optický záznam dat.Složení a homogenita byla zkoumána metodami SEM-EDX, RBS, ERDA, XRD. Optické vlastnosti pomocí UV-vid. spektroskopie a elipsometrie pod proměnlivými úhly. Možnosti krystalizace byly sledovány z teplotní závislosti. Klíčová slova: chalcogenides; RF magnetron sputtering; surface analyses Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
RF Magnetron Sputtered Ag-Sb-S Amorphous Thin Films

Thin Ag-Sb-S films were prepared by RF magnetron sputtering as potential candidates for rewritable optical data storage films. There were prepared polycrystalline bulks of AgSbS2. Composition and ...

Gutwirth, J.; Wágner, T.; Drašar, Č.; Beneš, L.; Vlček, M.; Hrdlička, M.; Frumar, M.; Schwarz, J.; Tichá, H.; Peřina, Vratislav
Ústav jaderné fyziky, 2006

Nové možnosti jaderných analytických metod s využitím urychlovače Tandetron 4130 na pracovišti ÚJF AV ČR
Macková, Anna
2006 - český
Nový urychlovač Tandetron unikátní v ČR poskytuje nové možnosti diagnostiky materiálů, výzkumu a syntézy materiálů s využitím iontových svazků. Poskytuje iontové svazky od vodíku po zlato s energiemi okolo 20MeV. Představujeme stávající jaderné analytické metody RBS, ERDA, PIXE, PIGE a dále byly presentovány nové metody RBS-kanálování, ERDA-TOF a mikrosvazek, které budou instalovány do roku 2007 a významně rozšíří analytické možnosti pracoviště. Tyto metody umožňují dosáhnout laterální rozlišení pod 1 mikrometr a hloubkové rozlišení okolo 1 nm. Rovněž poskytují možnosti studia krystalických struktur v jejich intersticiálních polohách. Dále bude zprovozněna implantace, kterou lze použít pro vývoj a modifikaci materiálů. The new accelerator (unique in Czech Republic) makes realisable to fundamentally develop the present analytical possibility and to put on the new technique of material modification and synthesising of advanced materials and structures. We report on new analytical methods - RBS-channeling, ERDA-TOF, ion microprobe. These methods give us opportunity to study crystalline materials in interstitial positions, to achieve the lateral resolution less than 1 micrometer and the depth resolution better than 1 nm. New accelerator produces wide range of ion masses, so the ion implantation is very important material modification technique. Klíčová slova: accelerator Tandetron 4130; nuclear analytical methods Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Nové možnosti jaderných analytických metod s využitím urychlovače Tandetron 4130 na pracovišti ÚJF AV ČR

Nový urychlovač Tandetron unikátní v ČR poskytuje nové možnosti diagnostiky materiálů, výzkumu a syntézy materiálů s využitím iontových svazků. Poskytuje iontové svazky od vodíku po zlato s energiemi ...

Macková, Anna
Ústav jaderné fyziky, 2006

Deposition of Organosilicon Polymer Thin Films by Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition
Zajíčková, L.; Buršíková, V.; Sťahel, P.; Buršík, Jiří; Peřina, Vratislav; Macková, Anna; Dubroka, A.
2006 - anglický
doplnit doplnit Klíčová slova: organosilicon polymers; PECVD; surface analyses Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Deposition of Organosilicon Polymer Thin Films by Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition

doplnit


doplnit

Zajíčková, L.; Buršíková, V.; Sťahel, P.; Buršík, Jiří; Peřina, Vratislav; Macková, Anna; Dubroka, A.
Ústav jaderné fyziky, 2006

Stanovení lanthanidů v zemědělských produktech instrumentální a radiochemickou neutronovou aktivační analýzou
Mizera, Jiří; Kučera, Jan; Řanda, Zdeněk; Vávrová, M.
2005 - český
Obsah lanthanidů (REE) v půdách a zemědělských produktech z oblasti znečistěné emisemi ze závodu na výrobu fosfátových hnojiv byl stanovován instrumentální neutronovou aktivační analýzou (INAA). Vybrané vzorky zemědělských produktů byly analyzovány též radiochemickou neutronovou aktivační analýzou (RNAA) založenou na alkalickém oxidačním tavení ozářených vzorků s následnou precipitací oxalátů REE. V některých vzorcích, zejména v pšeničných plevách a petrželi. The lanthanide elements were measured in soils and agricultural crops collected in an area polluted by emissions from a phosphate fertilizer plant. Concentrations of lanthanides in the soil and crop samples were determined by instrumental neutron activation analysis (INAA). Selected crop samples were also analyzed using radiochemical neutron activation analysis (RNAA) based on alkaline-oxidative fusion of the irradiated samples followed by precipitation of REE oxalates. Elevated levels of lanthanides were found in some samples, especially in wheat chaff and parsley. Klíčová slova: neutron activation analysis; INAA; RNAA Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Stanovení lanthanidů v zemědělských produktech instrumentální a radiochemickou neutronovou aktivační analýzou

Obsah lanthanidů (REE) v půdách a zemědělských produktech z oblasti znečistěné emisemi ze závodu na výrobu fosfátových hnojiv byl stanovován instrumentální neutronovou aktivační analýzou (INAA). ...

Mizera, Jiří; Kučera, Jan; Řanda, Zdeněk; Vávrová, M.
Ústav jaderné fyziky, 2005

Stanovení 129I ve vzorcích životního prostředí neutronovou aktivační analýzou
Krausová, Ivana; Kučera, Jan; Světlík, Ivo
2005 - český
Byla vypracována metoda pro stanovení 129I a poměru 129I/127I ve vzorcích životního prostředí metodou RNAA s předaktivační separací. Izotopy 129I a 127I se separují ze vzorků před ozářením spalováním v proudu kyslíku a zachycením v roztocích LiOH a (NH4)2SO3. Radiochemická separace po ozáření je založena na extrakci elementárního jodu a srážení PdI2. Vypracovaná metoda a její základní metrologické parametry byly ověřeny analýzou referenčního vzorku mořské řasy Fucus serratus. Metoda byla použita k analýze vzorků aerosolů, mechů, lišejníků, sedimentů a štítných žláz skotu odebraných v okolí jaderné elektrárny Temelín. A new RNAA method with pre-activation separation has been developed for determination of 129I and the ratio 129I/127I in environmental samples. Iodine is separated from samples prior to irradiation by combustion in oxygen stream and trapping in LIOH/(NH4)SO3 solution. Post-irradiation radiochemical separation of iodine consists in CHCl3 extraction of elemental iodine and PdI2 precipitation. The procedure has been verified by analysis of a reference seaweed sample Fucus serratus, and its basic metrological parameters were determined. The methods has been applied to analysis of aerosol filter, moss, lichen, sediment and bovine thyroide samples collected in the vicinity of the Temelín nuclear power plant. Klíčová slova: determination of 129I; neutron activation analysis; environment Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Stanovení 129I ve vzorcích životního prostředí neutronovou aktivační analýzou

Byla vypracována metoda pro stanovení 129I a poměru 129I/127I ve vzorcích životního prostředí metodou RNAA s předaktivační separací. Izotopy 129I a 127I se separují ze vzorků před ozářením spalováním ...

Krausová, Ivana; Kučera, Jan; Světlík, Ivo
Ústav jaderné fyziky, 2005

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze