Počet nalezených dokumentů: 3
Publikováno od do

Cíle Výzkumného centra DAR a postup jejich řešení v jednotlivých výzkumných oblastech. 1. společná konference 13. dubna 2005
Mareš, Milan; Ivánek, Jiří
2005 - český
Obecným cílem Centra je podstatným způsobem přispět k rozvoji teoretické, algoritmické a programové základny pro řešení řady problémů spjatých s rozhodováním ve složitých reálných situacích, zejména při rozhodování založeném na různých zdrojích a dat. Hlavní teoretické směry, ve kterých bude výzkum probíhat: 1) získávání a reprezentace znalostí, 2) rozhodování, 3) zpracování více-rozměných signálů a rozpoznávání obrazů, 4) soft computing a fuzzy modelování. Global aim of the Centre is to contribute substantially to development of a theoretical, algortihmic and software background for solution of real life problems, above all decision-making in complex situation based on different sources of knowledge and data. Determine the main theoretical areas of the research: 1) Knowledge acquisition and representation, 2) Decision-making, 3) Multidimensional signal processing and pattern recognition, 4) Sof somputing and fuzzy modelling. Klíčová slova: multidimensional data; uncertainty; industrial applications Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Cíle Výzkumného centra DAR a postup jejich řešení v jednotlivých výzkumných oblastech. 1. společná konference 13. dubna 2005

Obecným cílem Centra je podstatným způsobem přispět k rozvoji teoretické, algoritmické a programové základny pro řešení řady problémů spjatých s rozhodováním ve složitých reálných situacích, zejména ...

Mareš, Milan; Ivánek, Jiří
Ústav teorie informace a automatizace, 2005

Informační den k programu IST
Hillerová, E.; Kadlec, Jiří
1999 - český
Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Informační den k programu IST

Hillerová, E.; Kadlec, Jiří
Ústav teorie informace a automatizace, 1999

Konference k zahájení 5. rámcového programu Evropské unie
Hillerová, E.; Kadlec, Jiří
1999 - český
Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Konference k zahájení 5. rámcového programu Evropské unie

Hillerová, E.; Kadlec, Jiří
Ústav teorie informace a automatizace, 1999

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze