Počet nalezených dokumentů: 2968
Publikováno od do

Experimentální vyšetřování vhodné poréznosti protiprašné stěny
Nosek, Štěpán
2019 - český
Článek seznamuje čtenáře se základními principy fyzikálního modelování atmosférické mezní vrstvy ve větrných tunelech a jejich aplikací na řešení prašnosti. Je uveden praktický příklad použití těchto metod v rámci řešení šíření prašnosti z pásových dopravníků do bezprostředního okolí protiprašnou stěnou. The paper introduces the reader to the basic principles of physical modelling of the atmospheric boundary layer in wind tunnels and their application to the solution of dustiness. A practical example elucidates the use of these methods in the solution of dustiness from conveying belts to immediate surroundings. Klíčová slova: atmospheric boundary layer; physical modelling; porosity; dustiness; wind tunnel Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Experimentální vyšetřování vhodné poréznosti protiprašné stěny

Článek seznamuje čtenáře se základními principy fyzikálního modelování atmosférické mezní vrstvy ve větrných tunelech a jejich aplikací na řešení prašnosti. Je uveden praktický příklad použití těchto ...

Nosek, Štěpán
Ústav termomechaniky, 2019

Large Scale Motions in Turbulent Flows
Kellnerová, Radka; Jurčáková, Klára; Procházka, Pavel P.
2019 - anglický
Quadrant analysis based on the Reynolds decomposition was performed on the data from turbulent boundary layer flows above variously rough surfaces. An estimation of a convective velocity for events significant in terms of momentum flux, and the statistics of a length and amplitude of the individual events, together with their spectral analysis, was performed. Based on the analyses, we were able to detect a few individual sweep and ejection events with a length longer than 6δ, which could be considered as very large scale motions (VLSM). We also identified number of events with a longitudinal dimension equal to approximately 3δ labelled as large scale motions (LSM). The analyses were executed for various Reynolds numbers. The number of detected structures increases with the momentum of the flow. Klíčová slova: wind tunnel; large scale motion; quadrant analysis Dokument je dostupný na externích webových stránkách.
Large Scale Motions in Turbulent Flows

Quadrant analysis based on the Reynolds decomposition was performed on the data from turbulent boundary layer flows above variously rough surfaces. An estimation of a convective velocity for events ...

Kellnerová, Radka; Jurčáková, Klára; Procházka, Pavel P.
Ústav termomechaniky, 2019

Assessing Quality of Boundary Layer Flows With the Diagnostic Plot
Jurčáková, Klára; Procházka, Pavel P.; Kellnerová, Radka
2019 - anglický
We experimentally investigated turbulent boundary layers over 4 rough surfaces and 1 smooth surface by particle image velocimetry for a range a free stream velocities. The obtained mean velocity vertical profiles were universally scaled by roughness length z₀ and friction velocity u*, but both parameters have to be obtained from the fit of the logarithmic or composite velocity pro le to the experimental data. Diagnostic plot, which relates turbulence intensity with the mean velocity showed good collapse of different free stream velocities for each surface. It became fully universal in its modified version when the roughness function was taken into an account. We found that turbulence intensities over our surfaces are higher than any published one and that they dependent on roughness length z₀*. Klíčová slova: wind tunnel; turbulence intensity; rough-wall; friction velocity Dokument je dostupný na externích webových stránkách.
Assessing Quality of Boundary Layer Flows With the Diagnostic Plot

We experimentally investigated turbulent boundary layers over 4 rough surfaces and 1 smooth surface by particle image velocimetry for a range a free stream velocities. The obtained mean velocity ...

Jurčáková, Klára; Procházka, Pavel P.; Kellnerová, Radka
Ústav termomechaniky, 2019

Measurements on KR-D-2 Blade Cascade
Šimurda, David; Luxa, Martin; Radnic, Tomáš; Hála, Jindřich
2019 - anglický
This report contains results and evaluation of aerodynamic measurements conducted on second variant of transonic compressor blade cascade. Klíčová slova: transonic compressor blade; aerodynamic measurements; axial compressor Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Measurements on KR-D-2 Blade Cascade

This report contains results and evaluation of aerodynamic measurements conducted on second variant of transonic compressor blade cascade.

Šimurda, David; Luxa, Martin; Radnic, Tomáš; Hála, Jindřich
Ústav termomechaniky, 2019

Vyšetřování proudění uvnitř přirozeně větraného kravína: předběžné výsledky z experimentů v aerodynamickém tunelu
Nosek, Štěpán; Kluková, Zuzana; Kellnerová, Radka; Jakubcová, Michala; Jaňour, Zbyněk
2019 - český
V této studii byly kvalitativně porovnány střední vektorové (složky podélné a vertikální rychlosti) a skalární pole (intenzita turbulence) v měřítkovém (1:50) modelu přirozeně větraného kravína. Tato kvalitativní srovnání jasně poukazují na účinek simulované mezní vrstvy atmosféry (MVA) a konfiguraci otvorů na proudové charakteristiky uvnitř kravína. MVA mírně drsného terénu vytváří vyšší rychlosti jak u vstupních a výstupních otvorů, tak uvnitř kravina, než MVA velmi drsného terénu. Intenzita turbulence je však více závislá na konfiguraci otvoru. Například, ačkoli MVA byla velmi drsná, a tedy turbulentnější, byly v případě středních otvorů pozorovány nižší intenzity turbulence než u středně drsné MVA. The mean vector (longitudinal and vertical velocity components) and scalar (turbulence intensity) fields within a scale (1:50) model of naturally ventilated cattle barn were qualitatively compared in this study. These qualitative comparisons clearly show the effect of the simulated atmospheric boundary layer (ABL) and the opening configuration on the flow characteristics within the barn. ABL of moderately rough terrain produces higher velocities at both the inlet and the outlet openings and inside the barn than that ABL of very rough terrain. However, the intensity of the turbulence is more dependent on the configuration of the opening. For instance, although ABL was very rough and therefore more turbulent, lower turbulence intensities were observed for that ABL than for the moderately rough ABL in the case of middle openings. Klíčová slova: atmospheric boundary layer; livestock building; natural ventilation; wind-tunnel Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Vyšetřování proudění uvnitř přirozeně větraného kravína: předběžné výsledky z experimentů v aerodynamickém tunelu

V této studii byly kvalitativně porovnány střední vektorové (složky podélné a vertikální rychlosti) a skalární pole (intenzita turbulence) v měřítkovém (1:50) modelu přirozeně větraného kravína. Tato ...

Nosek, Štěpán; Kluková, Zuzana; Kellnerová, Radka; Jakubcová, Michala; Jaňour, Zbyněk
Ústav termomechaniky, 2019

Excitation of wheel blades by axial electromagnet at different regimes
Voronova, Evgeniya; Maturkanič, Dušan
2019 - anglický
The paper describes the natural frequency identification experiment and results of measuring of blade vibration characteristics excitate by one axial electromagnet at different regimes. The measurements were performed in the laboratory of the rotational laser vibrometry originated at the Institute of Thermomechanics AS CR, v.v.i. Klíčová slova: vibration; blade; magnet; frequency Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Excitation of wheel blades by axial electromagnet at different regimes

The paper describes the natural frequency identification experiment and results of measuring of blade vibration characteristics excitate by one axial electromagnet at different regimes. The ...

Voronova, Evgeniya; Maturkanič, Dušan
Ústav termomechaniky, 2019

Preliminary identification of damping properties of tonewood
Povolný, J.; Kozánek, Jan; Zapoměl, Jaroslav
2019 - anglický
Besides elasticity parameters, damping of the material is the crucial parameter of the function of a violin and also of other stringed instruments with a wooden soundboard. Assuming tonewood as an orthotropic linear elastic continuum, our aim is to contribute to hypothesis, that each orthotropic elastic constant has its appropriate loss factor - partial dampings. Dynamic experiments are based on the impulse excitation and the steady state harmonic response is calculated by Fourier transform of time-sampled measured signals (excitation and response). Frequency transfer function fitting identification method can determine complex modal and spectral eigen-parameters, mainly eigenfrequencies and eigendampings. Klíčová slova: vibrating thin plate; modal analysis; identification of eigenfrequencies and eigendampings; damping; violin Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Preliminary identification of damping properties of tonewood

Besides elasticity parameters, damping of the material is the crucial parameter of the function of a violin and also of other stringed instruments with a wooden soundboard. Assuming tonewood as an ...

Povolný, J.; Kozánek, Jan; Zapoměl, Jaroslav
Ústav termomechaniky, 2019

Topical Problems of Fluid Mechanics 2019
Šimurda, David; Bodnár, T.
2019 - anglický
Proceedings cover both research on various problems in fluid mechanics and descriptions of mathematical or experimental methods utilizable for solution of such problems.\n Klíčová slova: experimental fluid mechanics; mathematical modelling; CFD; turbulence; stratified fluid; multiphase flow; vortex structures Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Topical Problems of Fluid Mechanics 2019

Proceedings cover both research on various problems in fluid mechanics and descriptions of mathematical or experimental methods utilizable for solution of such problems.\n

Šimurda, David; Bodnár, T.
Ústav termomechaniky, 2019

Influence of variable stiffness in toothed gears on the internal dynamics of the planetary gearbox
Šulc, Petr; Pešek, Luděk; Maturkanič, Dušan
2019 - anglický
This contribution is continuation of the work of above mentioned authors to whom this paper is dedicated. Their latest work dealt with numerical modelling of dynamics of planetary gearboxes with four satellites on flexible pins. They programmed the gear-box model in SIMULINK and now the model is an object of numerical investigations. This contribution describes the numerical model of the planetary gearbox. The numerical simulations are aimed to study an influence of variable stiffness in toothed gears on the internal dynamics of the planetary gearbox. Klíčová slova: planetary gear box; dynamics; tooth stiffness influence Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Influence of variable stiffness in toothed gears on the internal dynamics of the planetary gearbox

This contribution is continuation of the work of above mentioned authors to whom this paper is dedicated. Their latest work dealt with numerical modelling of dynamics of planetary gearboxes with four ...

Šulc, Petr; Pešek, Luděk; Maturkanič, Dušan
Ústav termomechaniky, 2019

Structure of the Wake Behind an Airfoil
Uruba, Václav; Procházka, Pavel P.; Skála, Vladislav
2019 - anglický
The wake behind an inclined plate simulating airfoil is to be studied experimentally. The vortical structures are identified eventually. Theirs topology and dynamical behaviour is to be studied in details using the Proper Orthogonal Decomposition method. The stereo time resolved Particle Image Velocimetry technique is used for the experimental research. The vortex trains with oblique orientation and chequered topology have been detected. Klíčová slova: airfoil; boundary layer; wake; instability Dokument je dostupný na externích webových stránkách.
Structure of the Wake Behind an Airfoil

The wake behind an inclined plate simulating airfoil is to be studied experimentally. The vortical structures are identified eventually. Theirs topology and dynamical behaviour is to be studied in ...

Uruba, Václav; Procházka, Pavel P.; Skála, Vladislav
Ústav termomechaniky, 2019

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze