Počet nalezených dokumentů: 2
Publikováno od do

Abstracts of the 10th Castle meeting on new trends in geomagnetism, palaeo, rock and environmental magnetism
2006 - anglický
The jubilee 10th of the series of "Biennial Castle Meetings", organised jointly by Geophysical Institute of the Academy of Sciences of the Czech Republic and Geophysical Institute of the Slovak Academy of Sciences, is to follow the tradition of the previous nine meetings held each other year since 1988, and thus to promote the information exchange on fresh results in palaeomagnetism, environmental magnetism and physical principles of rock magnetism. Contributions dealing with rock magnetism and its applications in paleomagnetism, archeomagnetism, magnetostratigraphy or environmental magnetism. Jubilejní 10. konference, organizovaná společně GFÚ AV ČR a GFÚ SAV každé dva roky od 1988, za účelem výměny informací v magnetismu hornin, paleomagnetismu a environmentálním magnetismu. Příspěvky z magnetizmu hornin a jeho aplikací v archeomagnetismu, paleomagnetismu, magnetostratigrafii a magnetismu životního prostředí. Klíčová slova: paleomagnetism; rock magnetism; environmental magnetism Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Abstracts of the 10th Castle meeting on new trends in geomagnetism, palaeo, rock and environmental magnetism

The jubilee 10th of the series of "Biennial Castle Meetings", organised jointly by Geophysical Institute of the Academy of Sciences of the Czech Republic and Geophysical Institute of the Slovak ...

Geofyzikální ústav, 2006

Proceedings: Ultrasonics and acoustic emission. 35th international conference
Lokajíček, Tomáš; Jiříček, O.
1999 - anglický
Klíčová slova: akustická emise; mezinárodní konference Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Proceedings: Ultrasonics and acoustic emission. 35th international conference

Lokajíček, Tomáš; Jiříček, O.
Geofyzikální ústav, 1999

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze