Počet nalezených dokumentů: 7
Publikováno od do

Zpráva o geotermickém výzkumu vrtu GTPVLT-1 (Litoměřice)
Šafanda, Jan; Dědeček, Petr; Krešl, Milan; Čermák, Vladimír
2007 - český
Zpráva shrnuje výsledky geotermického výzkumu ve vrtu GTPVLT-1 u Litoměřic. Přináší informace zejména o (i) opakovaných karotážích během hloubení vrtu a po jeho dokončení, (ii) měřeních tepelné a teplotní vodivosti na vzorcích hornin zastižených vrtem, (iii) měřeních obsahu radioaktivních izotopů uranu, thoria a draslíku na vzorcích hornin z vrtu a jejich radiogenní tepelné produkci, (iv) hodnotě zemského tepelného toku ve vrtu a (v) prognóze teploty do hloubky 5 km v místě vrtu. The report provides information about geothermal research in borehole GTPVLT-1 in the Czech Republic, which included (i) repeated temperature logs during and after the borehole drilling, (ii) measurements of thermal conductivity and diffusivity of the encountered rock samples, (iii) measurements of radioactive isotopes content of uranium, thorium and potassium in the encountered rock samples and calculation of their radiogenic heat production, (iv) determination of the terrestrial heat flow in the borehole and (v) prognosis of temperature expected down to the depth of 5 km. Klíčová slova: thermal conductivity and diffusivity of rocks; radiogenic heat production; borehole temperature logs Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Zpráva o geotermickém výzkumu vrtu GTPVLT-1 (Litoměřice)

Zpráva shrnuje výsledky geotermického výzkumu ve vrtu GTPVLT-1 u Litoměřic. Přináší informace zejména o (i) opakovaných karotážích během hloubení vrtu a po jeho dokončení, (ii) měřeních tepelné a ...

Šafanda, Jan; Dědeček, Petr; Krešl, Milan; Čermák, Vladimír
Geofyzikální ústav, 2007

Závěrečná zpráva o řešení projektu v programu Trvalá prosperita MPO v roce 2006-2007
Myslil, V.; Stibitz, M.; Jiráková, H.; Fritschová, L.; Šafanda, Jan; Burda, J.; Brož, K.; Karous, M.; Landa, I.; Procházka, M.; Gregor, P.; Wolfbauer, J.; Kalaš, P.; Motlík, J.; Alinče, Z.; Spudil, J.; Pechar, T.; Mužák, J.; Sciranková, L.
2007 - český
Projekt řešil možnosti využití litoměřické geotermální struktury. Tato struktura byla vytipována jako vhodná na základě studií geotermálních poměrů českého masívu na území naší republiky. The project has explored a potential of the Litoměřice geothermal structure. The structure had been forecasted as a suitable one for the geothermal energy exploitation by the previous geothermal research of the Bohemian Massif. Klíčová slova: geothermical structures; Litoměřice borehole; Bohemian Massif Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Závěrečná zpráva o řešení projektu v programu Trvalá prosperita MPO v roce 2006-2007

Projekt řešil možnosti využití litoměřické geotermální struktury. Tato struktura byla vytipována jako vhodná na základě studií geotermálních poměrů českého masívu na území naší republiky....

Myslil, V.; Stibitz, M.; Jiráková, H.; Fritschová, L.; Šafanda, Jan; Burda, J.; Brož, K.; Karous, M.; Landa, I.; Procházka, M.; Gregor, P.; Wolfbauer, J.; Kalaš, P.; Motlík, J.; Alinče, Z.; Spudil, J.; Pechar, T.; Mužák, J.; Sciranková, L.
Geofyzikální ústav, 2007

Detailní mapa magnetické susceptibility povrchových půd v regionu KRNAP a její korelace s koncentracemi těžkých kovů
Kapička, Aleš
2007 - český
Tato zpráva prezentuje podrobnou mapu magnetické susceptibility povrchových půd v regionu KRNAP, její rozložení s hloubkou a korelaci s těžkými kovy. Data slouží k identifikaci lokálních zdrojů znečištění a vymezení jejich dosahu. This report presents detailed map of magnetic susceptibility of topsoils in the KRNAP region, its vertical distribution, and correlation with heavy metals. The data contribute to identification of local sources of pollution and delimitation of their impact. Klíčová slova: magnetic susceptibility; soils; mapping Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Detailní mapa magnetické susceptibility povrchových půd v regionu KRNAP a její korelace s koncentracemi těžkých kovů

Tato zpráva prezentuje podrobnou mapu magnetické susceptibility povrchových půd v regionu KRNAP, její rozložení s hloubkou a korelaci s těžkými kovy. Data slouží k identifikaci lokálních zdrojů ...

Kapička, Aleš
Geofyzikální ústav, 2007

Příloha ke zprávě o geotermickém výzkumu vrtu GTPVLT-1 (Litoměřice)
Šafanda, Jan; Dědeček, Petr; Krešl, Milan; Čermák, Vladimír
2007 - český
Zpráva shrnuje detailně výsledky geotermického výzkumu ve vrtu GTPVLT-1 u Litoměřic včetně veškeré grafické dokumentace. Přináší informace zejména o (i) opakovaných karotážích během hloubení vrtu i po jeho dokončení, (ii) měřeních tepelné a teplotní vodivosti na vzorcích hornin zastižených vrtem, (iii) měřeních obsahu radioaktivních izotopů uranu, thoria a draslíku na vzorcích hornin z vrtu a jejich radiogenní tepelné produkci, (iv) hodnotě zemského tepelného toku ve vrtu a (v) prognóze teploty do hloubky 5 km v místě vrtu The report provides detailed information about geothermal research in borehole GTPVLT-1 in the Czech Republic together with all graphic outputs. It includes (i) repeated temperature logs during and after the borehole drilling, (ii) measurements of thermal conductivity and diffusivity of the encountered rock samples, (iii) measurements of radioactive isotopes content of uranium, thorium and potassium in the encountered rock samples and calculation of their radiogenic heat production, (iv) determination of the terrestrial heat flow in the borehole and (v) prognosis of temperature expected down to the depth of 5 km. Klíčová slova: thermal conductivity and diffusivity of rocks; radiogenic heat production; borehole temperature logs Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Příloha ke zprávě o geotermickém výzkumu vrtu GTPVLT-1 (Litoměřice)

Zpráva shrnuje detailně výsledky geotermického výzkumu ve vrtu GTPVLT-1 u Litoměřic včetně veškeré grafické dokumentace. Přináší informace zejména o (i) opakovaných karotážích během hloubení vrtu i po ...

Šafanda, Jan; Dědeček, Petr; Krešl, Milan; Čermák, Vladimír
Geofyzikální ústav, 2007

SLICE Seismic lithospheric investigation of Central Europe. Závěrečná zpráva za projekt č. VaV/630/3/02
Brož, Milan; Hrubcová, Pavla; Hubatka, F.; Novotný, Miroslav; Růžek, Bohuslav; Špičák, Aleš; Švancara, J.; Špaček, Petr; Uličný, David
2005 - český
Klíčová slova: seismic experiment; SLICE; Central Europe Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
SLICE Seismic lithospheric investigation of Central Europe. Závěrečná zpráva za projekt č. VaV/630/3/02

Brož, Milan; Hrubcová, Pavla; Hubatka, F.; Novotný, Miroslav; Růžek, Bohuslav; Špičák, Aleš; Švancara, J.; Špaček, Petr; Uličný, David
Geofyzikální ústav, 2005

Mapa zemětřesného ohrožení ČR (T=500 let). Oblast: Severočeská hnědouhelná pánev. Měřítko 1:25 000
Schenk, Vladimír; Kottnauer, Pavel; Schenková, Zdeňka
1994 - český
Klíčová slova: pánev; mapy Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Mapa zemětřesného ohrožení ČR (T=500 let). Oblast: Severočeská hnědouhelná pánev. Měřítko 1:25 000

Schenk, Vladimír; Kottnauer, Pavel; Schenková, Zdeňka
Geofyzikální ústav, 1994

Zhodnocení seismicity v prostoru Dolní Újezd - Lipník nad Bečvou jako podklad pro projektovou přípravu dálnice D35-stavba 3511
Schenková, Zdeňka; Kottnauer, Pavel; Schenk, Vladimír
1994 - český
Klíčová slova: dálnice; prostor Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Zhodnocení seismicity v prostoru Dolní Újezd - Lipník nad Bečvou jako podklad pro projektovou přípravu dálnice D35-stavba 3511

Schenková, Zdeňka; Kottnauer, Pavel; Schenk, Vladimír
Geofyzikální ústav, 1994

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze