Počet nalezených dokumentů: 206
Publikováno od do

Jeskyně Krkonošského národního parku: jeskynní výplně a speleogeneze
Bosák, Pavel; Tásler, R.; Šťastný, Martin; Hercman, H.; Mikysek, Petr; Pruner, Petr; Kdýr, Šimon; Matoušková, Šárka; Rohovec, Jan
2023 - český
Vertikální až subvertikální tlakové kanály převládají v původní freatické morfologii jeskyně. Jsou doplněny stropními koryty, facetami a stropními kupolemi. Infiltrační jeskynní sediment tvoří pelitická složka doplněná o hrubější autogenní příměsi. Sedimenty byly místy v jeskyních přemístěny drobnými vodotečemi z intenzivního skapu z otevřených puklin. Podle složení jílových a těžkých minerálů, zdrojem sedimentů byly zvětraliny okolního krystalinika, zralé, nezralé a polycyklické ve směsích. Nebyly zjištěny žádné alogenní uloženiny. Datování speleotém (i >400 ka) ukazuje, že jeskyně byly vyplněny a vyklízeny několikrát, zčásti nebo zcela. Normální polarizace klastických sedimentů ukazuje jejich uložení před 773 ka (chron Bruhnes). Speleotémy a velmi vzácné paleontologické nálezy to potvrzují. Speleotémy krystalizovaly většinou v interglaciálech či teplejších obdobích glaciálů, ale i v chladných až extrémně chladných obdobích glaciálů (MIS 2, MIS 6c to 6a, MIS 8b, MIS 10c to 11a). Připovrchové rozvolnění puklin tektonickými pohyby anebo krasovou korozí způsobilo remodelaci jeskyně a skalní řícení stěn. Kryogenní procesy pozměňovaly morfologii jeskynních stěn a stropů, ale rovněž poničily některé speleotémy. Jeskyně vznikly hluboko pod tehdejším povrchem vystupujícími tlakovými vodami. Jeskyně nemají žádnou vazbu na současný povrch. Jejich dnešní připovrchová pozice odpovídá postupnému výzdvihu území v průběhu mladších tektonických fází a zařezávání říčních údolí. Sub-/vertical phreatic channels dominate in original cave morphologies together with ceiling half-channels, scallops and ceiling cupolas. Infiltration cave sediments are composed of lutitic component with some coarser authochthonous admixture. Sediments were locally re-distributed by intensive drip from open fissures. According to clay and heavy minerals, the primary source was in weathering products of crystalline rocks, mature and immature or polycyclic mixed in different proportions. No allogenic sediments were detected. Speleothem dating indicates, that caves were filled and exhumed several times, partially or fully. Normal polarization of samples proved the deposition within the Brunhes Chron (<773 kyr). Speleothems and rare paleontological remains date clastic sediments to >400 kyr. Speleothems crystallized mostly during interglacials, but also in cold and extremely cold periods in glacials (MIS 2, MIS 6c to 6a, MIS 8b, MIS 10c to 11a). Tectonical near-surface rock fissuration and corrosion substantially contributed to cave re-shaping by rock falls. Cryogenic processes modified the morphology of cave walls and damaged speleothems. Mostly ascending speleogenesis took part in substantial depths under the surface without any link to the present morphology. Present near-surface position of most of caves reflects the gradual uplift during younger tectonic phases and incision of river systems. Klíčová slova: clastic cave sediments; speleothems; dating, infiltration sediments; ascending speleogenesis; paleokarts Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Jeskyně Krkonošského národního parku: jeskynní výplně a speleogeneze

Vertikální až subvertikální tlakové kanály převládají v původní freatické morfologii jeskyně. Jsou doplněny stropními koryty, facetami a stropními kupolemi. Infiltrační jeskynní sediment tvoří ...

Bosák, Pavel; Tásler, R.; Šťastný, Martin; Hercman, H.; Mikysek, Petr; Pruner, Petr; Kdýr, Šimon; Matoušková, Šárka; Rohovec, Jan
Geologický ústav, 2023

Komplexní výzkum jeskyně Trucovny v Krkonoších
Tásler, R.; Bosák, Pavel; Fediuk, F.; Hercman, H.; Pruner, Petr; Šťastný, Martin
2021 - český
Klíčová slova: cave sediments; petrology; sedimentology; paleomagnetism; speleothems; U-series; ascending speleogenesis; marble lenses Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Komplexní výzkum jeskyně Trucovny v Krkonoších

Tásler, R.; Bosák, Pavel; Fediuk, F.; Hercman, H.; Pruner, Petr; Šťastný, Martin
Geologický ústav, 2021

Les a klima. Jaké přírodní procesy budou utvářet budoucí podobu českého a moravského lesa?
Cílek, Václav
2021 - český
Klíčová slova: climate change; forest; future Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Les a klima. Jaké přírodní procesy budou utvářet budoucí podobu českého a moravského lesa?

Cílek, Václav
Geologický ústav, 2021

Souhrn nejnovějších poznatků z výzkumu hydrogeologie Hranické propasti, nejhlubší zatopené propasti světa
Vysoká, H.; Bruthans, J.; Falteisek, L.; Žák, Karel; Rukavičková, L.; Holeček, J.; Schweigstillová, Jana; Oster, H.
2021 - český
Klíčová slova: karst; hydrogeology; Hranice Abyss; thermal water Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Souhrn nejnovějších poznatků z výzkumu hydrogeologie Hranické propasti, nejhlubší zatopené propasti světa

Vysoká, H.; Bruthans, J.; Falteisek, L.; Žák, Karel; Rukavičková, L.; Holeček, J.; Schweigstillová, Jana; Oster, H.
Geologický ústav, 2021

Slovo geologa.
Žák, Karel
2020 - český
Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Slovo geologa.

Žák, Karel
Geologický ústav, 2020

Shaanxi 2019 - do nitra masivu
Motyčka, Z.; Filippi, Michal
2020 - český
Klíčová slova: caves; exploration; Xioananhai; Hanzhong; China Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Shaanxi 2019 - do nitra masivu

Motyčka, Z.; Filippi, Michal
Geologický ústav, 2020

Shaanxi 2018 - první velké objevy
Motyčka, Z.; Filippi, Michal
2019 - český
Klíčová slova: Shaanxi 2018 expedition; speleology; caves Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Shaanxi 2018 - první velké objevy

Motyčka, Z.; Filippi, Michal
Geologický ústav, 2019

Granitová jeskyně Gobholo ve Svazijsku
Filippi, Michal; Bruthans, J.
2019 - český
Klíčová slova: caves; granite rock; Gobholo granite cave, Swaziland; speleothems Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Granitová jeskyně Gobholo ve Svazijsku

Filippi, Michal; Bruthans, J.
Geologický ústav, 2019

New data on the origin of the Fe-Cu-As skarn deposit at Obří důl, West Sudetes, Bohemian Massif
Pašava, J.; Veselovský, F.; Dobeš, P.; Erban, V.; Pour, O.; Žák, Karel; Ackerman, Lukáš; Haluzová, Eva; Creaser, R.; Tásler, R.
2017 - anglický
The Obří důl Fe-Cu-As sulfide deposit is hosted in metamorphosed lenses of marble, calc-silicate rocks and skarns. The deposit is located up to a few hundred meters away from the contact of the large, late-orogenic Variscan Krkonoše-Jizera Plutonic Complex (KJPC). Mineralogical and fluid inclusion studies of the Gustavská ore lens show that the main sulfide stage, dominated by pyrrhotite, chalcopyrite and arsenopyrite, originated from water-rich hydrothermal fluids with salinities up to 8 wt.% NaCl eq. at temperatures ranging from 324 to 358°C.These fluids replaced mainly the carbonate-rich lithologies. The 34S values indicate a magmatic source of sulfur and Re/Os dating of molybdenite are consistent with simultaneous formation of the main sulfide stage ore and the KJPC. Klíčová slova: Obří důl; Bohemian Massif; West Sudetes Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
New data on the origin of the Fe-Cu-As skarn deposit at Obří důl, West Sudetes, Bohemian Massif

The Obří důl Fe-Cu-As sulfide deposit is hosted in metamorphosed lenses of marble, calc-silicate rocks and skarns. The deposit is located up to a few hundred meters away from the contact of the ...

Pašava, J.; Veselovský, F.; Dobeš, P.; Erban, V.; Pour, O.; Žák, Karel; Ackerman, Lukáš; Haluzová, Eva; Creaser, R.; Tásler, R.
Geologický ústav, 2017

Krajina, archeologie, čas a příroda v Hájkově kronice
Cílek, Václav
2015 - český
Klíčová slova: Hájek‘s Chronicle; landscape; literature; archaeology; Middle Ages Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Krajina, archeologie, čas a příroda v Hájkově kronice

Cílek, Václav
Geologický ústav, 2015

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze