Počet nalezených dokumentů: 215
Publikováno od do

Vrt DO 599. Paleomagnetický a magnetomineralogický výzkum. Závěrečná zpráva
Kdýr, Šimon; Pruner, Petr; Uçar, Hakan; Elbra, Tiiu
2024 - český
Klíčová slova: palaeomagnetism; rock-magnetism; greigite Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Vrt DO 599. Paleomagnetický a magnetomineralogický výzkum. Závěrečná zpráva

Kdýr, Šimon; Pruner, Petr; Uçar, Hakan; Elbra, Tiiu
Geologický ústav, 2024

2TDK Railway, profile P18. Datings. Final Report.
Bosák, Pavel; Zupan Hajna, N.; Hercman, H.; Horáček, I.; Kdýr, Šimon; Kogovšek, B.
2023 - anglický
Samples for datings were taken in the railway construction (2TDK) near village of Divača, Classical Karst on October 12, 2021: (1) vertebrate bones in cave 2TDK – 002 at the profile P18, cave entrance appeared during the construction operations on cleaned karst surface in a wall of karst depression. Samples of mammal bones and gastropods were collected in situ on cave bottom, and (2) pieces of speleothems occurring in non in situ position on artificially planated surface near the cave opening were collected. U-series: no numerical date was obtained as geochemistry of sample indicate open system, probably due to recrystallization of sample in soil cover. Paleomagnetism: The transition of N- and R-polarized samples cannot be identified more precisely as U-series radiometric dating yielded no numerical results. The transition easily can represent Brunhes/Matuyama boundary (at 773 ka) as well as any of older such transitions (e. g., base of Jaramillo, base of Olduvai). In any case the speleothem grew in a closed cave space with roof, probably as flowstone (inclusion of red soils above the base) and later as baldachin on eroded allogenic fill of the paleocave. Vertebrate paleontology: bone remains of small and larger vertebrates represent subrecent to Holocene species. Sorex alpinus represents the species quite rare in fossil record, but recetly limited to variegated woodland habitats with high surface humidity. A chamois Rupicapra rupicapra represents a resident species present in Slovenia throughout all stages of a glacial cycle, recently restricted to mountain habitats. Klíčová slova: Divača Karst; unroofed cave; speleothem; U-Th dating; paleomagnetism; zoopaleontology Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
2TDK Railway, profile P18. Datings. Final Report.

Samples for datings were taken in the railway construction (2TDK) near village of Divača, Classical Karst on October 12, 2021: (1) vertebrate bones in cave 2TDK – 002 at the profile P18, cave entrance ...

Bosák, Pavel; Zupan Hajna, N.; Hercman, H.; Horáček, I.; Kdýr, Šimon; Kogovšek, B.
Geologický ústav, 2023

Palynologie vybraných vzorků z vrtu Dětřichov J2014 a vrtu Maletín 1
Svobodová, Marcela
2023 - český
Klíčová slova: Cenomanian; palynology; palaeoenvironment; Bohemian Cretaceous Basin Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Palynologie vybraných vzorků z vrtu Dětřichov J2014 a vrtu Maletín 1

Svobodová, Marcela
Geologický ústav, 2023

Kráľova Lehota. Paleomagnetic research. Report
Elbra, Tiiu; Schnabl, Petr; Aidona, E.; Kdýr, Šimon; Uçar, Hakan; Pruner, Petr; Benediková, L.
2023 - anglický
Klíčová slova: Archeological artefact; paleomagnetic dating; rock magnetism Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Kráľova Lehota. Paleomagnetic research. Report

Elbra, Tiiu; Schnabl, Petr; Aidona, E.; Kdýr, Šimon; Uçar, Hakan; Pruner, Petr; Benediková, L.
Geologický ústav, 2023

Petrografická identifikace vulkanické horniny z vrchu Větrovec u Vysoké Lípy v NP České Švýcarsko
Adamovič, Jiří; Mészárosová, Noemi; Mikysek, Petr
2023 - český
Byla provedena petrografická analýza dvou vzorků vulkanitů odebraných z intruze v pískovcích jizerského souvrství na jihozápadním svahu vrchu Větrovec, kat. Vysoká Lípa. Pomocí optické mikroskopie, fázové analýzy metodou práškové rentgenové difrakce a bodových kvalitativních analýz jednotlivých minerálních fází na elekronovém mikroskopu s EDS detektorem byly popsány jednotlivé minerální fáze v obou vzorcích a zjištěny jejich obsahy a vzájemné vztahy. Hornina vzorku 1 je rhönitický olivinický bazalt s možnými přechody do rhönitického nefelinického bazanitu, hornina vzorku 3 je vesikulární rhönitický olivinický bazalt. Klíčová slova: basalt; rhoenite; petrography; Bohemian Switzerland National Park Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Petrografická identifikace vulkanické horniny z vrchu Větrovec u Vysoké Lípy v NP České Švýcarsko

Byla provedena petrografická analýza dvou vzorků vulkanitů odebraných z intruze v pískovcích jizerského souvrství na jihozápadním svahu vrchu Větrovec, kat. Vysoká Lípa. Pomocí optické mikroskopie, ...

Adamovič, Jiří; Mészárosová, Noemi; Mikysek, Petr
Geologický ústav, 2023

Jánovce. Paleomagnetic research. Report
Elbra, Tiiu; Kdýr, Šimon; Uçar, Hakan; Pruner, Petr; Schnabl, Petr
2023 - anglický
Klíčová slova: Jánovce archeological site; Paleomagnetism; Rock magnetism Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Jánovce. Paleomagnetic research. Report

Elbra, Tiiu; Kdýr, Šimon; Uçar, Hakan; Pruner, Petr; Schnabl, Petr
Geologický ústav, 2023

Soubor protokolů o identifikaci pigmentů pomocí Ramanovy spektrometrie
Skála, Roman
2023 - český
Klíčová slova: Raman spectroscopy; paints; binders; paintings Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Soubor protokolů o identifikaci pigmentů pomocí Ramanovy spektrometrie

Skála, Roman
Geologický ústav, 2023

Monitoring chemismu srážkových vod na území NPČS. Závěrečná zpráva za rok 2022-2023
Navrátil, Tomáš; Dobešová, Irena; Rohovec, Jan
2023 - český
Klíčová slova: deposition; bulk precipitation; acidificants; main elements; throughfall Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Monitoring chemismu srážkových vod na území NPČS. Závěrečná zpráva za rok 2022-2023

Navrátil, Tomáš; Dobešová, Irena; Rohovec, Jan
Geologický ústav, 2023

Palynologie vybraných vzorků z profilu Střeleč
Svobodová, Marcela
2023 - český
Klíčová slova: Turonian-Coniacian boundary; „helping“ stratotype; palynology; Bohemian Cretaceous Basin Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Palynologie vybraných vzorků z profilu Střeleč

Svobodová, Marcela
Geologický ústav, 2023

Monitoring chemismu srážkových vod na území NPČS. Závěrečná zpráva za rok 2021-2022
Navrátil, Tomáš; Dobešová, Irena
2022 - český
Klíčová slova: deposition; bulk precipitation; acidificants; main elements; throughfall Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Monitoring chemismu srážkových vod na území NPČS. Závěrečná zpráva za rok 2021-2022

Navrátil, Tomáš; Dobešová, Irena
Geologický ústav, 2022

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze