Number of found documents: 9
Published from to

Certification of timber products for construction
Beránková, Jitka
2017 - Czech
Conditions for placing products on the Czech market, how the certificate can be obtained and who issues it. Podmínky uvádění výrobků na český trh, jakým způsobem lze certifikát získat a kdo ho vydává. Keywords: výrobce; autorizovaná osoba; auditor; kontrola; producer; authorized person; auditor; control; certifikace; stavební konstrukce; dřevostavby Available in a digital repository NRGL
Certification of timber products for construction

Conditions for placing products on the Czech market, how the certificate can be obtained and who issues it.

Beránková, Jitka
Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, 2017

Mistakes at windows in timber buildings
Nováček, Petr
2017 - Czech
Most common mistakes of windows in building constructions, diagnostics methods, and condition correction. Chyby otvorových výplní (oken) v konstrukcích domů, se kterými se nejčastěji setkáváme, jejich kontrola pomocí diagnostických metod a náprava stavu. Keywords: dřevostavby; okna; technická kontrola; diagnostický průzkum konstrukcí; montáž Available in a digital repository NRGL
Mistakes at windows in timber buildings

Most common mistakes of windows in building constructions, diagnostics methods, and condition correction.

Nováček, Petr
Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, 2017

Diagnostics of buildings
Nováček, Petr
2017 - Czech
Building diagnostics - is your perfectly designed construction technology as well good done? Diagnostika staveb aneb je opravdu vaše dokonale navržená technologie stavby i dokonale provedena? Keywords: měření průvzdušnosti; measurement of air permeability; diagnostika; stavby; termokamery; měření; okna; kontrola Available in a digital repository NRGL
Diagnostics of buildings

Building diagnostics - is your perfectly designed construction technology as well good done?

Nováček, Petr
Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, 2017

Perimeter walls of timber buildings
Beránková, Jitka
2017 - Czech
Perimeter walls at log cabins, timbers and walls made of prefabricated building assemblies. Obvodové stěny u srubů, roubenek a stěny z prefabrikovaných stavebních sestav. Keywords: sruby; cabins; dřevostavby; nosné zdi Available in a digital repository NRGL
Perimeter walls of timber buildings

Perimeter walls at log cabins, timbers and walls made of prefabricated building assemblies.

Beránková, Jitka
Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, 2017

What wood for wood buildings?
Beránková, Jitka
2017 - Czech
Cracked beams, beetles flying out of the roof trusses, rot and mold, twisted wooden planks, and other nightmares of wooden buildings users can only become a reality if no known binding wood requirements for the wooden construction. Several principles and important information on the required wood properties are brought to you by the Timber Institute in Prague. Prasklé trámy, brouci vylétávající z krovu, hniloba a plíseň, zkroucené desky a jiné noční můry uživatelů dřevostaveb se mohou stát realitou pouze v případě, že nebudou dodrženy známé a závazné požadavky na dřevo pro výstavbu. Několik zásad a důležitých informací o požadovaných vlastnostech dřeva Vám přináší Dřevařský ústav v Praze. Keywords: dřevo; dřevostavby; vady; vady materiálu; křídlatí; dřevokazné houby; vlastnosti; vlhkost Available in a digital repository NRGL
What wood for wood buildings?

Cracked beams, beetles flying out of the roof trusses, rot and mold, twisted wooden planks, and other nightmares of wooden buildings users can only become a reality if no known binding wood ...

Beránková, Jitka
Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, 2017

Testing and certification of windows
Nováček, Petr
2017 - Czech
What all you need to do for a properly built-in window, which will be serve without any complications. Co vše je potřeba udělat pro to, aby okno bylo správně zabudované, dobře těsnilo a sloužilo bez komplikací. Keywords: okno; certifikace; window; certification; zkoušky; montáž Available in a digital repository NRGL
Testing and certification of windows

What all you need to do for a properly built-in window, which will be serve without any complications.

Nováček, Petr
Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, 2017

Is old wood better than new?
Polášek, Marek
2017 - Czech
For the rescue of wooden elements and wood products are often discussions and disputes about the extent to which current technologies and materials can be brought closer to their original historical designs. At first sight, it may seems that windows made today can not have the qualities of windows that today still fulfills their function after many decades and hundreds of years. On the other hand, however, it is obvious that such this view might lead to inadequate simplification and, in our view, also sometimes leads to the requirements formulation whose technical basis may not be in line with what is already known and verified. And we would like to share this second look. Při záchraně dřevěných prvků a výrobků ze dřeva se častou vedou diskuse a spory o to, do jaké míry se lze současnými technologiemi a materiály přiblížit původnímu historickému provedení. Na první pohled by se mohlo zdát, že okna vyrobená dnes nemohou kvalit oken, která dnes po mnoha desítkách a stovkách let ještě stále plní svou funkci. Na druhý pohled je však patrné, že takový pohled by mohl vést k neadekvátnímu zjednodušení a dle našeho názoru také občas vede k formulaci požadavků, jejichž technický základ nemusí být v souladu s tím, co je již známo a ověřeno. A právě o tento druhý pohled bychom se rádi podělili. Keywords: přirozené vysoušení; umělé vysoušení; natural drying; artificial drying; dřevo; vlastnosti; cena; trvanlivost; sušení Available in a digital repository NRGL
Is old wood better than new?

For the rescue of wooden elements and wood products are often discussions and disputes about the extent to which current technologies and materials can be brought closer to their original historical ...

Polášek, Marek
Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, 2017

Diagnostics and quality of timber buildings
Beránková, Jitka
2017 - Czech
Diagnostics of buildings, control of their quality and correctness by means of diagnostic apparatus and methods. Diagnostika staveb, kontrola jejich kvality a správnosti provedení pomocí diagnostických přístrojů a metod. Keywords: diagnostické přístroje; kontrola vzduchotěsnosti; Blower door; diagnostics apparatus; control of airtightness; Blower door; diagnostika; dřevostavby; certifikace; kontrola; mykologie; termografie; dřevo; dřevokazné houby Available in a digital repository NRGL
Diagnostics and quality of timber buildings

Diagnostics of buildings, control of their quality and correctness by means of diagnostic apparatus and methods.

Beránková, Jitka
Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, 2017

Wood in the sauna is a bridge to nature
Polášek, Marek
2015 - Czech
Which wood is suitable for use at saunas? Artificially dried wood versus naturally dried wood. Domestic wood versus exotic wood. Public saunas versus home´s saunas. Cheap wood versus expensive wood. Jaké dřevo je vhodné k použití do saun? Uměle vysušené dřevo versus dřevo vysušené přirozeně. Domácí dřeviny versus exotické dřeviny. Veřejné sauny versus domácí. Levné dřevo versus drahé dřevo. Keywords: vlhkost dřeva; umělé vysoušení dřeva; přirozené vysoušení dřeva; termodřevo; exotické dřeviny; domácí dřeviny; wood humidity; artificial drying of wood; natural drying of wood; thermowood; exotic woods; home´s woods; dřevo; impregnace; sauny Available in a digital repository NRGL
Wood in the sauna is a bridge to nature

Which wood is suitable for use at saunas? Artificially dried wood versus naturally dried wood. Domestic wood versus exotic wood. Public saunas versus home´s saunas. Cheap wood versus expensive wood.

Polášek, Marek
Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, 2015

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases