Počet nalezených dokumentů: 14
Publikováno od do

Na dřevostavbu nemusíte být sami
Beránková, Jitka
2017 - český
Dřevostavby a jejich výstavba, kvalita, kontrola a certifikace. Timber buildings and their construction, quality, inspection and certification. Klíčová slova: dřevostavby; jakost; certifikace; inovace; dotace; technologie; měření; výstavba Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Na dřevostavbu nemusíte být sami

Dřevostavby a jejich výstavba, kvalita, kontrola a certifikace.


Timber buildings and their construction, quality, inspection and certification.

Beránková, Jitka
Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, 2017

Kontroly a údržba dřevěných krovů
Součková, Anna; Novotný, Václav
2017 - český
Vše o dřevěných krovech (nejen ty historické) z pohledu údržby, ochrany a kontroly. All about wooden roof trusses (not just the historical ones) in terms of maintenance, protection and control. Klíčová slova: dřevěné konstrukce; ochrana; kontrola; dřevokazné houby; údržba; poruchy Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Kontroly a údržba dřevěných krovů

Vše o dřevěných krovech (nejen ty historické) z pohledu údržby, ochrany a kontroly.


All about wooden roof trusses (not just the historical ones) in terms of maintenance, protection and control.

Součková, Anna; Novotný, Václav
Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, 2017

Obvodové stěny dřevostaveb
Beránková, Jitka
2017 - český
Obvodové stěny u srubů, roubenek a stěny z prefabrikovaných stavebních sestav. Perimeter walls at log cabins, timbers and walls made of prefabricated building assemblies. Klíčová slova: sruby; cabins; dřevostavby; nosné zdi Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Obvodové stěny dřevostaveb

Obvodové stěny u srubů, roubenek a stěny z prefabrikovaných stavebních sestav.


Perimeter walls at log cabins, timbers and walls made of prefabricated building assemblies.

Beránková, Jitka
Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, 2017

Certifikace dřevěných výrobků pro stavbu
Beránková, Jitka
2017 - český
Podmínky uvádění výrobků na český trh, jakým způsobem lze certifikát získat a kdo ho vydává. Conditions for placing products on the Czech market, how the certificate can be obtained and who issues it. Klíčová slova: výrobce; autorizovaná osoba; auditor; kontrola; producer; authorized person; auditor; control; certifikace; stavební konstrukce; dřevostavby Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Certifikace dřevěných výrobků pro stavbu

Podmínky uvádění výrobků na český trh, jakým způsobem lze certifikát získat a kdo ho vydává....

Beránková, Jitka
Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, 2017

Chyby otvorových výplní v dřevostavbách
Nováček, Petr
2017 - český
Chyby otvorových výplní (oken) v konstrukcích domů, se kterými se nejčastěji setkáváme, jejich kontrola pomocí diagnostických metod a náprava stavu. Most common mistakes of windows in building constructions, diagnostics methods, and condition correction. Klíčová slova: dřevostavby; okna; technická kontrola; diagnostický průzkum konstrukcí; montáž Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Chyby otvorových výplní v dřevostavbách

Chyby otvorových výplní (oken) v konstrukcích domů, se kterými se nejčastěji setkáváme, jejich kontrola pomocí diagnostických metod a náprava stavu....

Nováček, Petr
Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, 2017

Diagnostika staveb
Nováček, Petr
2017 - český
Diagnostika staveb aneb je opravdu vaše dokonale navržená technologie stavby i dokonale provedena? Building diagnostics - is your perfectly designed construction technology as well good done? Klíčová slova: měření průvzdušnosti; measurement of air permeability; diagnostika; stavby; termokamery; měření; okna; kontrola Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Diagnostika staveb

Diagnostika staveb aneb je opravdu vaše dokonale navržená technologie stavby i dokonale provedena?


Building diagnostics - is your perfectly designed construction technology as well good done?

Nováček, Petr
Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, 2017

Jaké dřevo pro dřevostavbu?
Beránková, Jitka
2017 - český
Prasklé trámy, brouci vylétávající z krovu, hniloba a plíseň, zkroucené desky a jiné noční můry uživatelů dřevostaveb se mohou stát realitou pouze v případě, že nebudou dodrženy známé a závazné požadavky na dřevo pro výstavbu. Několik zásad a důležitých informací o požadovaných vlastnostech dřeva Vám přináší Dřevařský ústav v Praze. Cracked beams, beetles flying out of the roof trusses, rot and mold, twisted wooden planks, and other nightmares of wooden buildings users can only become a reality if no known binding wood requirements for the wooden construction. Several principles and important information on the required wood properties are brought to you by the Timber Institute in Prague. Klíčová slova: dřevo; dřevostavby; vady; vady materiálu; křídlatí; dřevokazné houby; vlastnosti; vlhkost Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Jaké dřevo pro dřevostavbu?

Prasklé trámy, brouci vylétávající z krovu, hniloba a plíseň, zkroucené desky a jiné noční můry uživatelů dřevostaveb se mohou stát realitou pouze v případě, že nebudou dodrženy známé a závazné ...

Beránková, Jitka
Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, 2017

Jaké jsou cesty ke zvýšení spotřeby dříví v ČR?
Beránková, Jitka; Polášek, Marek
2017 - český
Dřevařský ústav realizoval pro státní podnik Lesy ČR roční výzkumný úkol, jehož cílem bylo zmapování situace v oblasti dřevozpracujícího průmyslu v ČR, Polsku, Slovensku, Německu a Rakousku. Součástí práce byla analýza, zhodnocení stavu spotřeby dřeva v ČR a okolních státech. The Timber Institute has carried out for the one year research task for the state enterprise Lesy ČR aimed at mapping the situation in the woodworking industry in the Czech Republic, Poland, Slovakia, Germany and Austria. Part of the work was the analysis, evaluation of the state of consumption of wood in the Czech Republic and surrounding countries. Klíčová slova: dřevo; spotřeba; výzkum; těžba; zpracování Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Jaké jsou cesty ke zvýšení spotřeby dříví v ČR?

Dřevařský ústav realizoval pro státní podnik Lesy ČR roční výzkumný úkol, jehož cílem bylo zmapování situace v oblasti dřevozpracujícího průmyslu v ČR, Polsku, Slovensku, Německu a Rakousku. Součástí ...

Beránková, Jitka; Polášek, Marek
Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, 2017

Diagnostika a akustika dřevostaveb v obraze
David, Jan
2017 - český
Použití a výhody akustické kamery a termokamery Use and benefits of acoustic cameras and thermal cameras Klíčová slova: únik tepla; zvuková izolace; heat loss; sound isolation; dřevostavby; akustika; diagnostika; zvuk; budovy; termografie Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Diagnostika a akustika dřevostaveb v obraze

Použití a výhody akustické kamery a termokamery


Use and benefits of acoustic cameras and thermal cameras

David, Jan
Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, 2017

Zkoušení a certifikace oken
Nováček, Petr
2017 - český
Co vše je potřeba udělat pro to, aby okno bylo správně zabudované, dobře těsnilo a sloužilo bez komplikací. What all you need to do for a properly built-in window, which will be serve without any complications. Klíčová slova: okno; certifikace; window; certification; zkoušky; montáž Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Zkoušení a certifikace oken

Co vše je potřeba udělat pro to, aby okno bylo správně zabudované, dobře těsnilo a sloužilo bez komplikací....

Nováček, Petr
Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, 2017

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze