Number of found documents: 14
Published from to

Timber building - you do not have to be alone for this
Beránková, Jitka
2017 - Czech
Timber buildings and their construction, quality, inspection and certification. Dřevostavby a jejich výstavba, kvalita, kontrola a certifikace. Keywords: dřevostavby; jakost; certifikace; inovace; dotace; technologie; měření; výstavba Available in a digital repository NRGL
Timber building - you do not have to be alone for this

Timber buildings and their construction, quality, inspection and certification.

Beránková, Jitka
Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, 2017

Inspections and maintenance of wooden trusses
Součková, Anna; Novotný, Václav
2017 - Czech
All about wooden roof trusses (not just the historical ones) in terms of maintenance, protection and control. Vše o dřevěných krovech (nejen ty historické) z pohledu údržby, ochrany a kontroly. Keywords: dřevěné konstrukce; ochrana; kontrola; dřevokazné houby; údržba; poruchy Available in a digital repository NRGL
Inspections and maintenance of wooden trusses

All about wooden roof trusses (not just the historical ones) in terms of maintenance, protection and control.

Součková, Anna; Novotný, Václav
Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, 2017

Certification of timber products for construction
Beránková, Jitka
2017 - Czech
Conditions for placing products on the Czech market, how the certificate can be obtained and who issues it. Podmínky uvádění výrobků na český trh, jakým způsobem lze certifikát získat a kdo ho vydává. Keywords: výrobce; autorizovaná osoba; auditor; kontrola; producer; authorized person; auditor; control; certifikace; stavební konstrukce; dřevostavby Available in a digital repository NRGL
Certification of timber products for construction

Conditions for placing products on the Czech market, how the certificate can be obtained and who issues it.

Beránková, Jitka
Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, 2017

Mistakes at windows in timber buildings
Nováček, Petr
2017 - Czech
Most common mistakes of windows in building constructions, diagnostics methods, and condition correction. Chyby otvorových výplní (oken) v konstrukcích domů, se kterými se nejčastěji setkáváme, jejich kontrola pomocí diagnostických metod a náprava stavu. Keywords: dřevostavby; okna; technická kontrola; diagnostický průzkum konstrukcí; montáž Available in a digital repository NRGL
Mistakes at windows in timber buildings

Most common mistakes of windows in building constructions, diagnostics methods, and condition correction.

Nováček, Petr
Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, 2017

Diagnostics of buildings
Nováček, Petr
2017 - Czech
Building diagnostics - is your perfectly designed construction technology as well good done? Diagnostika staveb aneb je opravdu vaše dokonale navržená technologie stavby i dokonale provedena? Keywords: měření průvzdušnosti; measurement of air permeability; diagnostika; stavby; termokamery; měření; okna; kontrola Available in a digital repository NRGL
Diagnostics of buildings

Building diagnostics - is your perfectly designed construction technology as well good done?

Nováček, Petr
Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, 2017

Perimeter walls of timber buildings
Beránková, Jitka
2017 - Czech
Perimeter walls at log cabins, timbers and walls made of prefabricated building assemblies. Obvodové stěny u srubů, roubenek a stěny z prefabrikovaných stavebních sestav. Keywords: sruby; cabins; dřevostavby; nosné zdi Available in a digital repository NRGL
Perimeter walls of timber buildings

Perimeter walls at log cabins, timbers and walls made of prefabricated building assemblies.

Beránková, Jitka
Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, 2017

Diagnostics and acoustics of timber buildings at pictures
David, Jan
2017 - Czech
Use and benefits of acoustic cameras and thermal cameras Použití a výhody akustické kamery a termokamery Keywords: únik tepla; zvuková izolace; heat loss; sound isolation; dřevostavby; akustika; diagnostika; zvuk; budovy; termografie Available in a digital repository NRGL
Diagnostics and acoustics of timber buildings at pictures

Use and benefits of acoustic cameras and thermal cameras

David, Jan
Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, 2017

What wood for wood buildings?
Beránková, Jitka
2017 - Czech
Cracked beams, beetles flying out of the roof trusses, rot and mold, twisted wooden planks, and other nightmares of wooden buildings users can only become a reality if no known binding wood requirements for the wooden construction. Several principles and important information on the required wood properties are brought to you by the Timber Institute in Prague. Prasklé trámy, brouci vylétávající z krovu, hniloba a plíseň, zkroucené desky a jiné noční můry uživatelů dřevostaveb se mohou stát realitou pouze v případě, že nebudou dodrženy známé a závazné požadavky na dřevo pro výstavbu. Několik zásad a důležitých informací o požadovaných vlastnostech dřeva Vám přináší Dřevařský ústav v Praze. Keywords: dřevo; dřevostavby; vady; vady materiálu; křídlatí; dřevokazné houby; vlastnosti; vlhkost Available in a digital repository NRGL
What wood for wood buildings?

Cracked beams, beetles flying out of the roof trusses, rot and mold, twisted wooden planks, and other nightmares of wooden buildings users can only become a reality if no known binding wood ...

Beránková, Jitka
Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, 2017

What are the ways to increase wood consumption in the Czech Republic?
Beránková, Jitka; Polášek, Marek
2017 - Czech
The Timber Institute has carried out for the one year research task for the state enterprise Lesy ČR aimed at mapping the situation in the woodworking industry in the Czech Republic, Poland, Slovakia, Germany and Austria. Part of the work was the analysis, evaluation of the state of consumption of wood in the Czech Republic and surrounding countries. Dřevařský ústav realizoval pro státní podnik Lesy ČR roční výzkumný úkol, jehož cílem bylo zmapování situace v oblasti dřevozpracujícího průmyslu v ČR, Polsku, Slovensku, Německu a Rakousku. Součástí práce byla analýza, zhodnocení stavu spotřeby dřeva v ČR a okolních státech. Keywords: dřevo; spotřeba; výzkum; těžba; zpracování Available in a digital repository NRGL
What are the ways to increase wood consumption in the Czech Republic?

The Timber Institute has carried out for the one year research task for the state enterprise Lesy ČR aimed at mapping the situation in the woodworking industry in the Czech Republic, Poland, Slovakia, ...

Beránková, Jitka; Polášek, Marek
Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, 2017

Testing and certification of windows
Nováček, Petr
2017 - Czech
What all you need to do for a properly built-in window, which will be serve without any complications. Co vše je potřeba udělat pro to, aby okno bylo správně zabudované, dobře těsnilo a sloužilo bez komplikací. Keywords: okno; certifikace; window; certification; zkoušky; montáž Available in a digital repository NRGL
Testing and certification of windows

What all you need to do for a properly built-in window, which will be serve without any complications.

Nováček, Petr
Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases