Počet nalezených dokumentů: 1
Publikováno od do

Dítě a umění
Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS); Lázňovská, Lenka; Doležalová, Kateřina
2007 - český
Výsledky longitudinálního, kvantitativního výzkumu sociologického typu, který zkoumal vliv vybraných uměleckých aktivit na osobnost dítěte.Byly zkoumány aktivity, které primárně negenerují soutěživost dětí, tedy dětské divadelní kolektivy, dětské sbory, skupiny dětského scénického tance, dětské folklórní soubory a dětské výtvarné kroužky. Tyto skupiny byly dlouhodobě porovnávány s dětmi, které takový zájem nemají. Skupiny byly zkoumány v rámci výzkumných témat: životní styl, socializace, tvořivé myšlení a vztah k umění. Four different themes were researched during 5 years: lifestyle, socialization, creativity and relation to art. Each theme was examined in 5 different art spheres : music (choirsú, visual arts, theater, contemporary dance and folk dance. It was the same group of childern being surveyed during the whole period (age 10-14). The leading hypothesis stated that "Art atcivities can supply childern with cultural capital for life, i.e. set of key competencies, knowledge and skills, which positively influences his/her social capital as well". Klíčová slova: zájmová činnost; dramatická výchova; děti; rozvoj osobnosti; leisure activities; theatre in education; childern; personality development; umělecká výchova; tanec; tvořivost; životní styl; volný čas; aplikovaný výzkum; sociologický výzkum; dramatické umění; empatie Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Dítě a umění

Výsledky longitudinálního, kvantitativního výzkumu sociologického typu, který zkoumal vliv vybraných uměleckých aktivit na osobnost dítěte.Byly zkoumány aktivity, které primárně negenerují soutěživost ...

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS); Lázňovská, Lenka; Doležalová, Kateřina
NIPOS, 2007

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze