Počet nalezených dokumentů: 1
Publikováno od do

SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ - XXXIII. Symposium o nových směrech výroby a hodnocení potravin
Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i.
2002 - český
Ve sborníku je uvedeno celkem 94 příspěvků ze symposia, pojednávajících o nových poznatcích v potravinářské vědě a v potravinářské výrobě a získaných na odborných pracovištích převážně v České a Slovenské republice. In Proceedings indicated a total of 94 posts from the symposium, dealing with new findings in food science and food production, gained in professional workplaces predominantly in the Czech and Slovak Republics. Klíčová slova: věda o potravinách; technologické aspekty potravin; fyzikální vlastnosti potravin; chemie potravin; zdravotní a hygienická hlediska; food science; technological aspects of food; food chemistry; health and hygiene point of view; potravinářská chemie; potravinářství; biochemie; mikrobiologie Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ - XXXIII. Symposium o nových směrech výroby a hodnocení potravin

Ve sborníku je uvedeno celkem 94 příspěvků ze symposia, pojednávajících o nových poznatcích v potravinářské vědě a v potravinářské výrobě a získaných na odborných pracovištích převážně v České a ...

Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i.
VUPP – Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i., 2002

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze