Počet nalezených dokumentů: 6
Publikováno od do

Mikropropagace jasanu ztepilého (Fraxinus excelsior L.)
Šedivá, Jana; Havrdová, Ludmila; Maršík, Petr
2017 - český
Cílem metodiky je poskytnout optimalizovaný postup mikropropagace jasanu ztepilého, který může podpořit produkci jeho elitních genotypů s vyšším stupněm tolerance vůči invaznímu houbovému patogenu Hymenoscypus fraxineus způsobujícímu našim domácím druhům jasanu (Fraxinus excelsior a F. angustifolia) tzv. nekrózu jasanů (v Evropě známá jako „ash dieback“). Metodika zahrnuje dva ucelené in vitro množitelské postupy, které vychází buď z juvenilního rostlinného materiálu (ze semen) nebo z dospělých stromů s použitím vrcholových pupenů. The aim of the methodology is to provide an optimized process of micropropagation of common ash, which can support the production of its elite genotypes with a higher degree of tolerance to the invasive fungal pathogen Hymenoscypus fraxineus causing our domestic species of ash (Fraxinus excelsior and F. angustifolia) so called necrosis of ashes (known in Europe as " ash dieback "). The methodology includes two integrated in vitro propagation techniques, which are based either on juvenile plant material (from seeds) or on adult trees using apical buds. Klíčová slova: Fraxinus excelsior; mikropropagace; organogeneze; rezistence; Hymenoscyphus fraxineus; Fraxinus excelsior; micropropagation; organogenesis; resistance; Hymenoscyphus fraxineus Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Mikropropagace jasanu ztepilého (Fraxinus excelsior L.)

Cílem metodiky je poskytnout optimalizovaný postup mikropropagace jasanu ztepilého, který může podpořit produkci jeho elitních genotypů s vyšším stupněm tolerance vůči invaznímu houbovému patogenu ...

Šedivá, Jana; Havrdová, Ludmila; Maršík, Petr
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., 2017

Metodické postupy obhospodařování lesů s vodohospodářskými funkcemi
Šach, František; Kantor, Petr; Černohous, Vladimír
2007 - český
Angl. abstrakt a summary Klíčová slova: obhospodařování lesů; Česko; vodohospodářská funkce lesa Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Metodické postupy obhospodařování lesů s vodohospodářskými funkcemi

Angl. abstrakt a summary

Šach, František; Kantor, Petr; Černohous, Vladimír
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., 2007

Specifika pěstování a využití sadebního materiálu smrku ztepilého Picea abies (L.) Karst. pro horské oblasti
Jurásek, Antonín; Leugner, Jan; Martincová, Jarmila
2007 - český
Klíčová slova: sadební materiál; horské oblasti; smrk ztepilý Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Specifika pěstování a využití sadebního materiálu smrku ztepilého Picea abies (L.) Karst. pro horské oblasti

Jurásek, Antonín; Leugner, Jan; Martincová, Jarmila
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., 2007

Výchova lesních porostů hlavních hospodářských dřevin
Slodičák, Marian; Novák, Jiří
2007 - český
Klíčová slova: výchova; hlavní dřeviny Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Výchova lesních porostů hlavních hospodářských dřevin

Slodičák, Marian; Novák, Jiří
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., 2007

Metodika postupů přeměn porostů náhradních dřevin v imisních oblastech
Balcar, Vratislav; Kacálek, Dušan; Navrátil, Petr; Slodičák, Marian
2007 - český
Angl. abstrakt a summary Klíčová slova: emise; přeměny Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Metodika postupů přeměn porostů náhradních dřevin v imisních oblastech

Angl. abstrakt a summary

Balcar, Vratislav; Kacálek, Dušan; Navrátil, Petr; Slodičák, Marian
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., 2007

Pěstební postupy pro získání výsadbyschopných řízkovanců smrku ztepilého
Jurásek, Antonín; Martincová, Jarmila
2004 - český
Klíčová slova: smrk ztepilý; řízky; řízkovanci; školkařské technologie; zalesňování Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Pěstební postupy pro získání výsadbyschopných řízkovanců smrku ztepilého

Jurásek, Antonín; Martincová, Jarmila
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., 2004

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze