Počet nalezených dokumentů: 5364
Publikováno od do

Vztah terapeuta a pacienta v psychoanalytické léčbě
Saic, Martin; Marlinová, Olga
2005 - český
Klíčová slova: Emoce; Psychoterapie; Pacienti; Psychoterapeuti; Vlivy Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Vztah terapeuta a pacienta v psychoanalytické léčbě

Saic, Martin; Marlinová, Olga
Univerzita Karlova, 2005

Problematika biologického a právního rodičovství
Frinta, Ondřej
2005 - český
Klíčová slova: občanské právo; rodinné právo Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Problematika biologického a právního rodičovství

Frinta, Ondřej
Univerzita Karlova, 2005

Lidé ve stáří z pohledu genderu
Svobodová, Kamila,; Duffková, Jana
2005 - český
Klíčová slova: Gender mainstreaming; Senioři; sociální péče; Stárnutí; Stáří (fenomén) Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Lidé ve stáří z pohledu genderu

Svobodová, Kamila,; Duffková, Jana
Univerzita Karlova, 2005

Rovná daň v Českej Republike
Baruníková, Michaela,; Schneider, Ondřej
2005 - slovenský
Obsahom práce je analýza dopadu rovnej, či lineárnej dane na príjmy domácnosti a verejný rozpočet V Českej Republike. Z daní uvalených na domácnosti sú podrobne skúmané: daň z príjmu fyzických osôb, daň z pridanej hodnoty a spotrebné dane. Autorka vychádza z návrhu rovnej dane podľa Koncepcie daňovej reformy 2004-2006 v Slovenskej Republike a podľa návrhu rovnej dane ODS z r.2002. Systém rovnej dane podľa očakávania na jednej strane znížil daňové zaťaženie príjmu, na druhej strane však zvýšil daňové zaťaženie spotreby. Výsledkom práce je, že systém rovnej dane podľa Koncepcie SR je približne fiškálne neutrálny, v celku však dopadne negatívne na šesťdesiat percent chudobnejších domácností. Najťažšie dopadne na dôchodcovské rodiny a rodiny s jedným rodičom a deťmi. Rovná daň podľa ODS dopadne na domácnosti pozitívnejšie, výrazne však zaťaží štátny rozpočet. Opäť najviac zaťaží dôchodcovské rodiny. Rovná daň je napriek svojmu názvu v skutočnosti progresívna pre daň z príjmu a regresívna pre daň z pridanej hodnoty. The paper analyses the impact of the flat tax on the czech households and public finance. Income Tax, Value Added Tax and Excises are examined into the greater detail. The flat tax proposal from Tax reform concept 2004-2006 Slovak Republic and ODS 2002 proposal is considered in the paper. The flat tax system, according to author´s expectation, while lowering the income tax burden, increases the consumption tax burden. The outcome of the paper is that the flat tax system according to the SR proposal is fiscal neutral, but affects 60 % poorer czech households negatively. The system will have the worst impact on pensioners. ODS flat tax proposal would affect households in more positive way, however, it will substantially burden public finance. It will again burden most pensioners households. Flat tax is, despite its name, actually progressive in income tax and regressive in Value Added Tax. Klíčová slova: analýza; rovná daň; domácnosti; Práce bakalářské; Rozpočet veřejný Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Rovná daň v Českej Republike

Obsahom práce je analýza dopadu rovnej, či lineárnej dane na príjmy domácnosti a verejný rozpočet V Českej Republike. Z daní uvalených na domácnosti sú podrobne skúmané: daň z príjmu fyzických osôb, ...

Baruníková, Michaela,; Schneider, Ondřej
Univerzita Karlova, 2005

Psychologicky orientovaná hlubinně hermeneutická interpretace Starých pověstí českých
Prudká, Marcela; Bahbouh, Radvan
2005 - český
Klíčová slova: Archetypy; Hermeneutika; slovanská mytologie; kolektivní nevědomí; české pověsti; psychologická interpretace; hlubinná psychologie Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Psychologicky orientovaná hlubinně hermeneutická interpretace Starých pověstí českých

Prudká, Marcela; Bahbouh, Radvan
Univerzita Karlova, 2005

Odraz polistopadové transformace české společnosti ve filmu
Duspivová, Hana; Duffková, Jana
2005 - český
Klíčová slova: český film; Reflexe v publicistice; umění reflexe v; Sametová revoluce (1989); česká společnost; Transformace společnosti Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Odraz polistopadové transformace české společnosti ve filmu

Duspivová, Hana; Duffková, Jana
Univerzita Karlova, 2005

Decision makeing in efficient investment contracts and its determinants
Benáček, Ondřej; Havel, Jiří
2005 - anglický
Klíčová slova: ekonomie; Práce bakalářské; právo Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Decision makeing in efficient investment contracts and its determinants

Benáček, Ondřej; Havel, Jiří
Univerzita Karlova, 2005

Hermeneutika hebrejské Bible
Čapek, Filip; Prudký, Martin
2005 - český
Klíčová slova: biblická hermeneutika; Starý zákon; starozákonní kánon; dizertační práce Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Hermeneutika hebrejské Bible

Čapek, Filip; Prudký, Martin
Univerzita Karlova, 2005

Delmira Agustiniová a Julio Herrera y Reissig
Dostálová, Lenka,; Vydrová, Hedvika
2005 - český
Klíčová slova: Interpretace literárních děl; literární komparatistika; uruguayská poezie Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Delmira Agustiniová a Julio Herrera y Reissig

Dostálová, Lenka,; Vydrová, Hedvika
Univerzita Karlova, 2005

Kvalita českých vývozů a dovozů
Horáková, Tereza; Benáček, Vladimír
2005 - český
Klíčová slova: ceny; Česko; dovoz; Evropská unie; Export český; Práce bakalářské Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Kvalita českých vývozů a dovozů

Horáková, Tereza; Benáček, Vladimír
Univerzita Karlova, 2005

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze