Počet nalezených dokumentů: 101
Publikováno od do

Monitoring kontaminovaných míst
Seidlová, Jana
2022 - anglický
Klíčová slova: data dálkového průzkumu; hyperspektrál; multispektrál; skládka; remote sensing data; hyperspectral; multispectral; landfill Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Monitoring kontaminovaných míst

Seidlová, Jana
CENIA, 2022

Využití metod dálkového průzkumu země pro stanovení závadných látek v obálkách stavebních objektů
Polák, Mojmír
2022 - anglický
Klíčová slova: data dálkového průzkumu; hyperspektral; azbest; remote sensing data; hyperspectral; azbest Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Využití metod dálkového průzkumu země pro stanovení závadných látek v obálkách stavebních objektů

Polák, Mojmír
CENIA, 2022

Correlation between Sentinel-1 radar data, Sentinel-2 multispectral data and ground measurement reference data for soil moisture monitoring
Batrlová, Iva; Seidlová, Jana
2020 - anglický
Klíčová slova: data dálkového průzkumu; Sentinel 1; Sentinel 2; vlhkost půdy; remote sensing data; Sentinel 1; Sentinel 2; soil moisture Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Correlation between Sentinel-1 radar data, Sentinel-2 multispectral data and ground measurement reference data for soil moisture monitoring

Batrlová, Iva; Seidlová, Jana
CENIA, 2020

Korelace mezi radarovými daty Sentinel-1, multispektrálními daty Sentinel-2 a referenčními daty pozemního měření pro monitorování půdní vlhkosti
Batrlová, Iva; Seidlová, Jana
2020 - český
Klíčová slova: data dálkového průzkumu; Sentinel 1; Sentinel 2; vlhkost půdy; remote sensing data; Sentinel 1; Sentinel 2; soil moisture Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Korelace mezi radarovými daty Sentinel-1, multispektrálními daty Sentinel-2 a referenčními daty pozemního měření pro monitorování půdní vlhkosti

Batrlová, Iva; Seidlová, Jana
CENIA, 2020

EO4FoodSecurity
Batrlová, Iva; Seidlová, Jana; Kvapil, Jiří
2020 - anglický
Klíčová slova: data dálkového průzkumu; Sentinel 2; výnos; remote sensing data; Sentinel 2; yield Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
EO4FoodSecurity

Batrlová, Iva; Seidlová, Jana; Kvapil, Jiří
CENIA, 2020

Using Sentinel 1 data and IoT technology for analysis of soil moisture
Seidlová, Jana; Batrlová, Iva
2020 - anglický
Klíčová slova: data dálkového průzkumu; Sentinel 1; radar; vlhkost půdy; remote sensing data; Sentinel 1; radar; soil moisture Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Using Sentinel 1 data and IoT technology for analysis of soil moisture

Seidlová, Jana; Batrlová, Iva
CENIA, 2020

Využití ArcGIS Pro při zpracování dat reportingu Směrnice o čištění městských odpadních vod
Kvapil, Jiří
2020 - český
Klíčová slova: data dálkového průzkumu; ArcGIS Pro; odpadní vody; remote sensing data; ArcGIS Pro; wastewater Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Využití ArcGIS Pro při zpracování dat reportingu Směrnice o čištění městských odpadních vod

Kvapil, Jiří
CENIA, 2020

Earth Observation for monitoring of regional food supplies deviations
Seidlová, Jana; Batrlová, Iva; Kvapil, Jiří
2020 - anglický
Klíčová slova: data dálkového průzkumu; Sentinel 1; Sentinel 2; vlhkost půdy; remote sensing data; Sentinel 1; Sentinel 2; soil moisture Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Earth Observation for monitoring of regional food supplies deviations

Seidlová, Jana; Batrlová, Iva; Kvapil, Jiří
CENIA, 2020

Informační systém – Archiv satelitních dat
Kvapil, Jiří; Doubrava, Pavel
2020 - český
Klíčová slova: data dálkového průzkumu; Copernicus; Sentinel-2; remote sensing data; Copernicus; Sentinel-2 Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Informační systém – Archiv satelitních dat

Kvapil, Jiří; Doubrava, Pavel
CENIA, 2020

Nové metody pro hodnocení plnění strategických dokumentů MŽP (MEHOSTRADO)
Havránek, Miroslav
2020 - český
Klíčová slova: evaluace; strategické dokumenty; změna klimatu; Státní politika životního prostředí; Národní akční plán adaptace na změnu klimatu; evaluation; strategic documents; climate change; State Environmental Policy; National Action Plan for Adaptation to Climate Change Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Nové metody pro hodnocení plnění strategických dokumentů MŽP (MEHOSTRADO)

Havránek, Miroslav
CENIA, 2020

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze