Počet nalezených dokumentů: 372
Publikováno od do

Reprezentativní politika z povolání a čeští členové Panské sněmovny Říšské rady
Pavlíček, Tomáš W.
2018 - český
Autor se zaměřuje na Čechy povolané na doživotí za členy horní sněmovny předlitavského parlamentu a klade si otázku, zda a za jakých podmínek by bylo možné vymezit skupinu občanských pairů. The author focuses on Czechs appointed as life peers at the upper house of the Austrian parliament and raises the question of whether and under what conditions one can distinguish a group of Czech civic peers. Klíčová slova: political culture; House of Peers; Czech politics Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Reprezentativní politika z povolání a čeští členové Panské sněmovny Říšské rady

Autor se zaměřuje na Čechy povolané na doživotí za členy horní sněmovny předlitavského parlamentu a klade si otázku, zda a za jakých podmínek by bylo možné vymezit skupinu občanských pairů....

Pavlíček, Tomáš W.
Masarykův ústav a Archiv, 2018

Katolický sjezd 1935 jako vyjádření nejen modernizace katolické církve v meziválečném Československu
Pehr, Michal
2018 - český
Příspěvek analyzuje události katolického sjezdu v Československu v roce 1935, který lze považovat za vyvrcholení vývoje katolické církve v samostatné Československé republice. This paper analyzes the events of the first national Catholic Assembly held in Czechoslovakia in 1935, which can be viewed as the culmination of the Church’s development in the independent Czechoslovakia. Klíčová slova: Czechoslovakia, 1930s; Roman Catholic Church Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Katolický sjezd 1935 jako vyjádření nejen modernizace katolické církve v meziválečném Československu

Příspěvek analyzuje události katolického sjezdu v Československu v roce 1935, který lze považovat za vyvrcholení vývoje katolické církve v samostatné Československé republice....

Pehr, Michal
Masarykův ústav a Archiv, 2018

Střípky z dějin První republiky. Orientální ústav, Alois Musil a neuskutečněná cesta do Orientu
Jůnová Macková, Adéla
2018 - český
Vznik a počátky Orientálního ústavu jsou dosud nejméně probádanou dobou působení tohoto ústavu. Alois Musil, Rudolf Hotowetz a Zdeněk Fafl hráli v této době nesporně nejdůležitější roli při vyjednávání s ministerstvy o podobě a zaměření ústavu, podíleli se na budování členské základny. Alois Musil sepsal první stanovy a k jejich upřesnění mělo dojít díky tzv. „obhledné cestě po Orientu“, jež byla plánována počátkem dvacátých let 20. století. Ačkoli se cesta samotná nakonec neuskutečnila, její přípravy dochované v korespondenci Aloise Musila s Rudolfem Hotowetzem a Zdeňkem Faflem, představují Musilovo chápání role Orientálního ústavu v Československu. The study is aimed at the very beginnings of the Oriental Institute in Prague. The main role playd orientalist Alois Musil, minister Rudolf Hotowetz and a lawyer Zdeněk Fafl. They prepared the official part of the institute – statutes, the members list etc. The main amount of work should be shaped according the results of an Oriental travel. From a letter by Alois Musil we know all the details he planned to undertake but finally due to his other scholar work this travel was canceled. However the plans from the letter show very clearly the role of the Oriental institute as an important economic and cultural institution. Klíčová slova: Alois Musil; Oriental Institute, Prague Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Střípky z dějin První republiky. Orientální ústav, Alois Musil a neuskutečněná cesta do Orientu

Vznik a počátky Orientálního ústavu jsou dosud nejméně probádanou dobou působení tohoto ústavu. Alois Musil, Rudolf Hotowetz a Zdeněk Fafl hráli v této době nesporně nejdůležitější roli při ...

Jůnová Macková, Adéla
Masarykův ústav a Archiv, 2018

Proměny rakovnické měšťanské společnosti ve vztahu k reálce a děkanskému úřadu ve druhé polovině 19. století
Pavlíček, Tomáš W.
2018 - český
Autor ukazuje, jak procesy modernizace a nacionalizace změnily sociální a náboženský život na lokální úrovni v malém městě Rakovník v Čechách. Během druhé poloviny 19. století musel každý účastník žijící v měšťanské komunitě deklarovat svoji národní identitu, ačkoli některé skupiny společnosti zdá se stály stranou od českých liberálních vlastenců. Reálka ve městě byla částečně podporována nadací pražského arcibiskupa, částečně městem Rakovník. V důsledku zavedení češtiny jako vyučovacího jazyka opustila školu řada německých studentů z nedalekého jazykového příhraničí. Po laicizaci školy v roce 1871 se nové vedení snažilo zůstat loajální k pražskému arcibiskupovi a lokálnímu duchovenstvu stejně jako k měšťaské elitě. V tomto směru profesor dějepisu Zikmund Winter psal svou studii k 50. výročí reálné školy s cílem povzbudit město, aby školu finančně podporovalo. Důsledná analýza pramenů ukazuje, jak kombinace dobrého katolického města a školy byla používána jako nástroj pro vyjádření státní loajality. The author presents what the processes of modernisation and nationalism changed in the social and religious life on the very local level in the small town Rakovník in Bohemia. During the second half of the 19th century every member of the local community had to declare his national identity, although some parts of the society seemed to stay back from the Czech liberal nationalists. The technical secondary school (Realschule) was supported partly by the Prague Archbishop Foundation, partly by the town Rakovník. On account of assertive implementation of the Czech learning language the secondary school lost many German students from the near language boarder. After the laicisation in 1871 new school chairmanship tried to stay loyal to the Prague Archbishop and local clergy as well as bourgeois elite. In this way the professor of history Zikmund Winter wrote his article to the 50th anniversary of the secondary school to encourage the town which should support the school with finances. The deep analysis of sources shows how the combination of good Catholic town and school was used as an instrument for the state loyalty. Klíčová slova: Rakovník, Czech Republic; nationalism; 19th century Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Proměny rakovnické měšťanské společnosti ve vztahu k reálce a děkanskému úřadu ve druhé polovině 19. století

Autor ukazuje, jak procesy modernizace a nacionalizace změnily sociální a náboženský život na lokální úrovni v malém městě Rakovník v Čechách. Během druhé poloviny 19. století musel každý účastník ...

Pavlíček, Tomáš W.
Masarykův ústav a Archiv, 2018

Petr Bezruč a meziválečné ostravské dělnické milieu: básníkovo dílo napříč třídami, konfesemi a politickými stranami
Jemelka, Martin
2018 - český
Ještě za první světové války bylo jméno Petra Bezruče a název jeho básnické sbírky Slezské písně ostravskému dělnictvu neznámé. Během prvního poválečného desetiletí Slezské písně pronikly hluboko do kořenů ostravského dělnického spolkového života, staly se součástí jeho veřejného diskursu a zaznívaly při slavnostních příležitostech jako manifestační texty se značným mobilizačním potenciálem. Bezručova života a díla se nedovolávaly jen přidružené organizace sociální demokracie v čele s Dělnickou tělocvičnou jednotou a Sdružením sociálnědemokratických bezvěrců, ale i Klubu českých turistů a církví římskokatolické a československé. Respekt k regionálním souvislostem a obecně známým historickým událostem, vyhrocený nacionalismus namířený jak proti polskému, tak německému etniku, antiklerikalismus a otevřená deskripce tragických dopadů sociopatologických jevů moderní průmyslové společnosti urychlovaly a usnadňovaly akceptaci a identifikaci ostravského dělnictva s Bezručovým dílem. Ještě za první světové války bylo jméno Petra Bezruče a název jeho básnické sbírky Slezské písně ostravskému dělnictvu neznámé. Během prvního poválečného desetiletí Slezské písně pronikly hluboko do kořenů ostravského dělnického spolkového života, staly se součástí jeho veřejného diskursu a zaznívaly při slavnostních příležitostech jako manifestační texty se značným mobilizačním potenciálem. Bezručova života a díla se nedovolávaly jen přidružené organizace sociální demokracie v čele s Dělnickou tělocvičnou jednotou a Sdružením sociálnědemokratických bezvěrců, ale i Klubu českých turistů a církví římskokatolické a československé. Respekt k regionálním souvislostem a obecně známým historickým událostem, vyhrocený nacionalismus namířený jak proti polskému, tak německému etniku, antiklerikalismus a otevřená deskripce tragických dopadů sociopatologických jevů moderní průmyslové společnosti urychlovaly a usnadňovaly akceptaci a identifikaci ostravského dělnictva s Bezručovým dílem. Klíčová slova: Petr Bezruč; Ostrava, Czech Republic Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Petr Bezruč a meziválečné ostravské dělnické milieu: básníkovo dílo napříč třídami, konfesemi a politickými stranami

Ještě za první světové války bylo jméno Petra Bezruče a název jeho básnické sbírky Slezské písně ostravskému dělnictvu neznámé. Během prvního poválečného desetiletí Slezské písně pronikly hluboko do ...

Jemelka, Martin
Masarykův ústav a Archiv, 2018

Digitalizace fotografií z archivních souborů Masarykova ústavu a Archivu AV ČR
Květová, Miroslava; Tomsová, Petra
2017 - český
Studie informuje o digitalizaci fotografií z archivních fondů a sbírek Masarykova ústavu a Archivu AV ČR, v. v. i. Kromě prezentace již digitalizovaných fotografických celků z jednotlivých fondů jsou ve studii představeny i právě probíhající projekty a plány pro další zpracování v budoucnu. The study provides information on the digitization of photographs from archival funds of the Masaryk Institute and Archives of the CAS. In addition to the presentation of already digitized photographic units from each fund, in the study there are also presented ongoing projects and plans for further processing in the future. Klíčová slova: archive collections; Czech Academy of Sciences; digitization Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Digitalizace fotografií z archivních souborů Masarykova ústavu a Archivu AV ČR

Studie informuje o digitalizaci fotografií z archivních fondů a sbírek Masarykova ústavu a Archivu AV ČR, v. v. i. Kromě prezentace již digitalizovaných fotografických celků z jednotlivých fondů jsou ...

Květová, Miroslava; Tomsová, Petra
Masarykův ústav a Archiv, 2017

Složité a rozsáhlé osobní fondy resp. rodinné archivy v České republice. Jejich zpracování a zpřístupnění
Kábová, Hana
2017 - český
Příspěvek se zabývá teoretickými a metodickými otázkami zpracování a zpřístupnění osobních archivních fondů v České republice. The article describes theoretical and methodical questions of protection and publication of complicated and extensive personal papers and family archives in the Czech Republik. Klíčová slova: personal papers Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Složité a rozsáhlé osobní fondy resp. rodinné archivy v České republice. Jejich zpracování a zpřístupnění

Příspěvek se zabývá teoretickými a metodickými otázkami zpracování a zpřístupnění osobních archivních fondů v České republice....

Kábová, Hana
Masarykův ústav a Archiv, 2017

The Oriental Institute in Prague: Cultural Department and the Orient
Jůnová Macková, Adéla
2016 - anglický
A substantial contribution to Oriental studies was founded with a new institution, the Oriental Institute. The idea was promoted by the Czechoslovak president T. G. Masaryk and by his advisor in Oriental politics, Alois Musil. The institute was financially supported by the ministry of Foreign trade, the main role played Minister Rudolf Hotowetz (first director of the Oriental Institute). The Oriental Institute was established in 1922 and financially and functionally stabilised in 1927/1928. There were no permanent salaried posts; however, the cultural section of the Institute financed publications and travel by means of fellowships and grants. Klíčová slova: Oriental Institute, Prague; Musil, Alois Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
The Oriental Institute in Prague: Cultural Department and the Orient

A substantial contribution to Oriental studies was founded with a new institution, the Oriental Institute. The idea was promoted by the Czechoslovak president T. G. Masaryk and by his advisor in ...

Jůnová Macková, Adéla
Masarykův ústav a Archiv, 2016

Knihovna kláštera klarisek v Českém Krumlově
Hradilová, Marta
2015 - český
Příspěvek se zabývá nedochovanou knihovnou kláštera klarisek v Českém Krumlově a na základě doposud nevyužitého soupisu knih vyhotoveného při zrušení kláštera Josefem II. se pokouší o její rekonstrukci. Upozorňuje na dochované rukopisy s důrazem na české rukopisy, vzniklé v 15. a na počátku 16. století, které nebyly doposud s klášterem spojovány. This contribution deals with the library of the Poor Clare Convent in Český Krumlov which is not preserved any more and on the basis of not yet used the inventory of the books processed after the abolition of this convent by Joseph II. tries to make the restoration. It points out the surviving manuscripts with the emphasis on Czech manuscripts that came into existence in the 15. and at the beginning of the 16. century that have not been associated with this convent yet. Klíčová slova: Český Krumlov, Poor Clare Convent; codicology Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Knihovna kláštera klarisek v Českém Krumlově

Příspěvek se zabývá nedochovanou knihovnou kláštera klarisek v Českém Krumlově a na základě doposud nevyužitého soupisu knih vyhotoveného při zrušení kláštera Josefem II. se pokouší o její ...

Hradilová, Marta
Masarykův ústav a Archiv, 2015

Rumfordská polévka a jiné pochoutky. Stravování chudých v habsburské monarchii v 1. polovině 19. století
Franc, Martin
2015 - český
Tématem studie je standardní stravování chudých vrstev společnosti v středoevropské habsburské monarchii 1. poloviny 19. století. Nezabývá se výjimečnými situacemi jako válkou či hladomorem. Podle pramenů dominovaly ve stravě chudých vegetabilní součásti, tehdy především v podobě moučných jídel včetně chleba, brambory jako strava chudých se prosadily jen v některých regionech. Důležitou součást tvořily luštěniny a jako cenný doplněk ovoce a zelenina. The subject of this essay is the standard dietary composition in the poor sections of society in the Central european Habsburg Monarchy during the first half of the 19th century. Thee study does not cover instances of emergency situations such as those of famine or war. According to the data recorded in sources, the standard diet of the poor was unexceptionally dominated by the vegetable component, at that time still comprised largely of flour-based food including bread, whereas potatoes served as a staple food for the poor only in certain localities. Another important dietary component were pulses and, as a valuable supplement, also other vegetables and fruit. Klíčová slova: diet; poor; Habsburg Monarchy, 1800-1850 Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Rumfordská polévka a jiné pochoutky. Stravování chudých v habsburské monarchii v 1. polovině 19. století

Tématem studie je standardní stravování chudých vrstev společnosti v středoevropské habsburské monarchii 1. poloviny 19. století. Nezabývá se výjimečnými situacemi jako válkou či hladomorem. Podle ...

Franc, Martin
Masarykův ústav a Archiv, 2015

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze