Počet nalezených dokumentů: 24
Publikováno od do

Případ Lisa: Jak Kreml se lživou propagandou naboural
Víchová, Lenka; Máca, Roman
2016 - český
Klíčová slova: ruská propaganda; případ lisa; propaganda Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Případ Lisa: Jak Kreml se lživou propagandou naboural

Víchová, Lenka; Máca, Roman
Evropské hodnoty o.s., 2016

Analýza návratové směrnice
Bouda, Petr
2016 - český
Klíčová slova: Návratová směrnice; návratová politika; evropské právo; imigrace; mezinárodní právo Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Analýza návratové směrnice

Bouda, Petr
Evropské hodnoty o.s., 2016

Směrnice o jmenné evidenci cestujících – přispějí naše údaje k větší bezpečnosti v Evropě?
Valachová, Sára
2016 - český
Klíčová slova: PNR; směrnice o jmenné evidenci cestujících; evropské právo; ochrana osobnosti Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Směrnice o jmenné evidenci cestujících – přispějí naše údaje k větší bezpečnosti v Evropě?

Valachová, Sára
Evropské hodnoty o.s., 2016

Jak poslanci KSČM na východě Ukrajiny pravdu hledali
Víchová, Lenka; Máca, Roman
2016 - český
Podklad pojednává o soukromé cestě poslanců Zdeňka Ondráčka a Stanislava Mackovíka do samozvané Doněcké lidové republiky, kde veřejně zpochybnili územní celistvost Ukrajiny. Ruská i separatistická média prezentovala cestu českých poslanců jako návštěvu oficiální delegace. Klíčová slova: Ukrajina; propaganda; Zdeněk Ondráček; Stanislav Mackovík; KSČM; diplomacie; zahraniční politika Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Jak poslanci KSČM na východě Ukrajiny pravdu hledali

Podklad pojednává o soukromé cestě poslanců Zdeňka Ondráčka a Stanislava Mackovíka do samozvané Doněcké lidové republiky, kde veřejně zpochybnili územní celistvost Ukrajiny. Ruská i separatistická ...

Víchová, Lenka; Máca, Roman
Evropské hodnoty o.s., 2016

Kyberbezpečnost a veřejná politika
Bízik, Vladimír
2016 - český
Think-tank Evropské hodnoty vydává odborný podklad na téma kyberbezpečnosti. Vysvětluje základní termíny, popisuje historii i aktuální trendy a dívá se na dopad situace na veřejnou politiku. Klíčová slova: kyberkriminalita; hackování; kyberprostor; bezpečnost; kyberzločin; počítačová kriminalita; politika Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Kyberbezpečnost a veřejná politika

Think-tank Evropské hodnoty vydává odborný podklad na téma kyberbezpečnosti. Vysvětluje základní termíny, popisuje historii i aktuální trendy a dívá se na dopad situace na veřejnou politiku.

Bízik, Vladimír
Evropské hodnoty o.s., 2016

Zhodnocení prvního roku fungování Evropské komise
Nováková, Tereza
2016 - český
Text juniorní analytičky Terezy Novákové Komisi chválí za pokrok v souvislosti s vytvořením energetické unie a unie kapitálových trhů, pozitivně je hodnocena také reforma struktury Komise a portfolií. Naopak nejhůře hodnotí pokrok v dosažení dohody TTIP a v sociální oblasti a zdraví a nedostatek pokroku v oblasti ochrany životního prostředí a klimatu. Klíčová slova: Evropská komise; Jean-Claude Juncker; Komise; European Commission; Jean-Claude Juncker; Commission; Evropská unie Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Zhodnocení prvního roku fungování Evropské komise

Text juniorní analytičky Terezy Novákové Komisi chválí za pokrok v souvislosti s vytvořením energetické unie a unie kapitálových trhů, pozitivně je hodnocena také reforma struktury Komise a portfolií. ...

Nováková, Tereza
Evropské hodnoty o.s., 2016

Vývoj integrace EU v oblasti migrační a azylové politiky
Chládková, Lucie
2016 - český
Klíčová slova: neofunkcionalismus; liberální intergovernmentalismus; evropská integrace; Evropská unie; migrace; azyl; evropská integrace; Evropská unie; migrace; azylové právo Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Vývoj integrace EU v oblasti migrační a azylové politiky

Chládková, Lucie
Evropské hodnoty o.s., 2016

Nejčastější ruské mýty a lži o ukrajinské krizi
Think-tank Evropské hodnoty; Central European Policy Institute; Víchová, Lenka; Svoboda, David; Svoboda, Karel; Soukup, Ondřej; Pazderka, Jozef; Romancov, Michael; Naď, Jaroslav; Janda, Jakub
2015 - český
V souvislosti s vnitřní ukrajinskou krizí i vnější ruskou agresí vůči této zemi jsme svědky silné vlny dezinformací, nepravd a z kontextu vytržených skutečností, které mají zastínit nebo posunout obraz reality na místě. Právě tato dezinformační vlna znemožňuje v Česku soustředěnou a seriózní debatu o věcech, které jsou v kontextu Ukrajiny klíčové a o kterých česká veřejnost potřebuje vědět. Proto think-tank Evropské hodnoty oslovil přední české a slovenské experty, kteří společnými silami vytvořili tento dokument. Jeho hlavním cílem je odstranit z české debaty o Ukrajině nejčastější mýty a nepravdy a soustředit ji na reálné věci. Pevně věříme, že tento dokument poslouží nejrůznějším zájemcům (novinářům, komentátorům, editorům, analytikům, politikům i dalším) v orientaci a upřesnění dění na Ukrajině. Pod textem je podepsána skupina expertů, kteří se Ukrajině dlouhodobě věnují a mají s ní reálný kontakt. Dokument zároveň automaticky nevyjadřuje pozici žádné z institucí, ve kterých autoři působí. Za jeho obsah je zodpovědný think-tank Evropské hodnoty, jenž autory ke společnému dílu vyzval. THE AIM OF THIS DOCUMENT In connection with the domestic Ukrainian crisis and the external Russian aggression towards the country, we are witnessing a surge of disinformation, falsehoods and facts taken out of context which are to conceal or bias the image of reality. The disinformation thwarts a serious debate on the issues which are crucial for the Ukrainian context and which the Czech public needs to know about. This is why the European Values Think-Tank addressed the prominent Czech and Slovak experts to create this document. Its main goal is to refute the most frequent myths and falsehoods about Ukraine and focus the Czech debate on the real state of affairs. We strongly believe that this document will help various persons (journalists, commentators, editors, analytics, politicians etc.) to understand and shed light on the events in Ukraine. The text was written by a group of experts who have been interested in Ukraine for a long time and are really in touch with the country. The document does not speak in favour of any institution which the authors work for. The European Values Think-Tank is responsible for the content. Klíčová slova: Ukrajina; propaganda; média; Krym; konflikt; Rusko; Ukraine; Russia; Crimea; conflict; propaganda; media Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Nejčastější ruské mýty a lži o ukrajinské krizi

V souvislosti s vnitřní ukrajinskou krizí i vnější ruskou agresí vůči této zemi jsme svědky silné vlny dezinformací, nepravd a z kontextu vytržených skutečností, které mají zastínit nebo posunout ...

Think-tank Evropské hodnoty; Central European Policy Institute; Víchová, Lenka; Svoboda, David; Svoboda, Karel; Soukup, Ondřej; Pazderka, Jozef; Romancov, Michael; Naď, Jaroslav; Janda, Jakub
Evropské hodnoty o.s., 2015

Strategie působení ČR v EU: kupředu ni krok
Kovář, Jan; Kovář, Kamil; Tichý, Lukáš
2013 - český
Po třech letech svého působení naplnil dnes již bývalý kabinet Petra Nečase jeden ze závazků ze svého programového prohlášení, a to když 15. května letošního roku schválil Strategii působení ČR v EU. Český kabinet měl v plánu schválit dokument, který by zahrnoval aktivní a koncepční evropskou politiku státu a definoval základní rámec a priority jejího střednědobého a dlouhodobého uplatňování, jehož cílem je definovat podobu a nástroje k naplňování aktivní evropské politiky České republiky (str. 3). V praxi však dala vláda za vznik pětadvacetistránkovému textu, který je spíše taktikou, jak reagovat na aktuální a střednědobé iniciativy a legislativní návrhy na unijní úrovni, než strategií střednědobého až dlouhodobého působení ČR v EU. Následující text se snaží kriticky zanalyzovat tři vybrané priority, které ve Strategii vláda pojmenovala: institucionální otázky a otázky primárního práva EU; jednotný trh a posílení hospodářského růstu; a energetickou politiku. Zde je na místě uvést, že i když je Strategie působení ČR v EU poměrně krátký dokument, vláda diskuzi otázek spojených s EU neomezovala pouze na čtyři výše zmíněné priority. Klíčová slova: mezinárodní organizace; vláda; vládní program; politika; analýza Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Strategie působení ČR v EU: kupředu ni krok

Po třech letech svého působení naplnil dnes již bývalý kabinet Petra Nečase jeden ze závazků ze svého programového prohlášení, a to když 15. května letošního roku schválil Strategii působení ČR v EU. ...

Kovář, Jan; Kovář, Kamil; Tichý, Lukáš
Evropské hodnoty o.s., 2013

Efektivní koordinace národních pozic: základ úspěchu ČR v EU
Hokovský, Radko; Lebeda, Václav
2010 - český
Efektivní koordinace pozic České republiky na národní úrovni je základním předpokladem pro úspěšné hájení jak dlouhodo- bých, tak krátkodobých národních zájmů. Evropské záležitosti již nepředstavují zahraničně-politickou agendu, ale agendu vnitřní – záběr politik EU je natolik široký, že rozhodování na úrovni EU je třeba vnímat jako evropské patro domácí politiky. Lisabonská smlouva dále rozšířila počet oblastí, ve kterých se rozhoduje kvalifikovanou většinou. O to větší tlak vzniká na připravenost jednotlivých členských států během vyjednáva- cí fáze legislativního procesu a nutnost pro zástupce jednot- livých resortů hovořit na půdě EU jedním hlasem. Základem úspěšného vyjednávání na evropské půdě je mnohem více než doposud soulad pozic zainteresovaných resortů, jejich účinné propojení při vyjednávání horizontálních záležitostí zasahu- jících do agendy více ministerstev, ale také sdílená „institu- cionální paměť“ a ucelený přehled o vývoji agend EU a jejich vzájemných souvislostech: jednotlivé politiky EU jsou stále více propojeny a žádají si proto přístup napříč resorty, s nut- ností stanovovat horizontální priority na úrovni státu, nikoli izolovaně na úrovni jednotlivých ministerstev. Lisabonská smlouva zároveň oddělila projednávání všeobec- ných záležitostí v rámci Rady EU od záležitostí zahraničních. Tato změna by pro větší efektivitu prosazování národních po- zic měla mít za důsledek i vnitrostátní oddělení agendy. Ko- ordinace národních pozic by proto měla být svěřena úřadu funkčně i materiálně oddělenému od stávajících ministerstev, zejména pak od ministerstva zahraničních věcí. Cílem tohoto policy paperu je navrhnout konkrétní změny v současném institucionálním nastavení koordinace pozic České republiky v rámci EU, zejména v kontextu EU fungující podle Lisabonské smlouvy. Hlavním návrhem je výrazné posílení role samostatného od- boru pro evropské záležitosti podléhajícího vicepremiérovi pro evropské záležitosti (varianta I), či přímo předsedovi vlá- dy (varianta II). Úřad pro evropské záležitosti, jenž by měl for- mu samostatného ministerstva (varianta I) nebo sekretariátu pro evropské záležitosti (varianta II) musí mít trvale zajištěnu finanční i personální autonomii jak na stávajících resortech, tak na úřadu vlády. Musí být rovněž nezávislý na politické konjunktuře. Druhá sada návrhů se týká zkvalitnění práce Parlamentu Čes- ké republiky, především pak Poslanecké sněmovny, a většího zapojení zákonodárců do projednávání legislativy na úrovni EU. Klíčové je v tomto ohledu zejména posílení role Výboru pro evropské záležitosti, jehož členy by měly být ex officio místopředsedové výborů PSP relevantních z hlediska kompe- tencí EU. Klíčová slova: think-tank; Evropské hodnoty; Česká republika; Evropská rada; Lisabonská smlouva; regionální rozvoj; aktivita; Evropská unie; politika Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Efektivní koordinace národních pozic: základ úspěchu ČR v EU

Efektivní koordinace pozic České republiky na národní úrovni je základním předpokladem pro úspěšné hájení jak dlouhodo- bých, tak krátkodobých národních zájmů. Evropské záležitosti již nepředstavují ...

Hokovský, Radko; Lebeda, Václav
Evropské hodnoty o.s., 2010

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze