Použitá omezení (1)  Zrušit všechna omezení
Počet nalezených dokumentů: 480
Publikováno od do

Sborník abstraktů Konference ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – PROSTŘEDÍ PRO ŽIVOT 2022
CENIA, česká informační agentura životního prostředí
2022 - český
Klíčová slova: životní prostředí; environment Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Sborník abstraktů Konference ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – PROSTŘEDÍ PRO ŽIVOT 2022

CENIA, česká informační agentura životního prostředí
CENIA, 2022

NIKM – distribuce KM/PKM v SO ORP České republiky
Suchánek, Zdeněk; Řeřicha, Jaroslav
2022 - český
Národní inventarizace kontaminovaných míst (projekt NIKM 2) byla dokončena v prosinci 2021. Představujeme výstup týkající se distribuce inventarizovaných kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných míst (KM/PKM)) v 205 správních obvodech obcí s rozšířenou působností (SO ORP). V Hlavním městě Praha, které je krajem i obcí, a tudíž i ORP, má obdobnou působnost jako ORP všech 22 městských částí. Naplněná databáze Systému evidence kontaminovaných míst (SEKM) slouží jako hlavní zdroj pro tzv. územně analytické podklady, tj. pro územní plánování na úrovni ORP. Doposud byly používány neúplné podklady o KM/PKM, takže územní dokumentace nemusela reflektovat reálnou situaci v kontaminaci území. Po dokončení inventarizace mohou být aktualizace územně analytických podkladů v této problematice založeny na relevantních datech. Klíčová slova: kontaminovaná místa; potenciálně kontaminovaná místa; inventarizace kontaminovaných míst; evidence kontaminovaných míst; distribuce kontaminovaných míst; databáze SEKM; contaminated sites; distribution of contaminated sites; inventory of contaminated sites; potentially contaminated sites; records of contaminated sites; SEKM database Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
NIKM – distribuce KM/PKM v SO ORP České republiky

Národní inventarizace kontaminovaných míst (projekt NIKM 2) byla dokončena v prosinci 2021. Představujeme výstup týkající se distribuce inventarizovaných kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných ...

Suchánek, Zdeněk; Řeřicha, Jaroslav
CENIA, 2022

NIKM – Distribuce kontaminovaných míst ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností České republiky
Suchánek, Zdeněk; Řeřicha, Jaroslav
2022 - český
Klíčová slova: databáze SEKM; distribuce kontaminovaných míst; evidence kontaminovaných míst; inventarizace kontaminovaných míst; kontaminovaná místa; potenciálně kontaminovaná místa; contaminated sites; distribution of contaminated sites; inventory of contaminated sites; potentially contaminated sites; records of contaminated sites; SEKM database Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
NIKM – Distribuce kontaminovaných míst ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností České republiky

Suchánek, Zdeněk; Řeřicha, Jaroslav
CENIA, 2022

Automatizace výpočtu oblastí hospodaření na základě výnosového potenciálu
Seidlová, Jana
2022 - anglický
Klíčová slova: data dálkového průzkumu; radar; multispektrální data; remote sensing data; radar; multispectral image Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Automatizace výpočtu oblastí hospodaření na základě výnosového potenciálu

Seidlová, Jana
CENIA, 2022

Centrum environmentálního výzkumu: Odpadové a oběhové hospodářství a environmentální bezpečnost
Seidlová, Jana; Polák, Mojmír; Kvapil, Jiří; Doubrava, Pavel
2022 - český
Klíčová slova: skládka; laguna; dálkový průzkum; klasifikace; landfill; lagoon; remote sensing; classification Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Centrum environmentálního výzkumu: Odpadové a oběhové hospodářství a environmentální bezpečnost

Seidlová, Jana; Polák, Mojmír; Kvapil, Jiří; Doubrava, Pavel
CENIA, 2022

Využití nanosatů v dálkovém průzkumu
Doubrava, Pavel
2022 - český
Klíčová slova: data dálkového průzkumu; nanosatelit; remote sensing data; nanosatellite Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Využití nanosatů v dálkovém průzkumu

Doubrava, Pavel
CENIA, 2022

Aktivity Laboratoře dálkového průzkumu
Seidlová, Jana
2022 - český
Klíčová slova: data dálkového průzkumu; radar; multispektrál; termal; hyperspektral; remote sensing data; radar; multispectral; thermal; hyperspectral Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Aktivity Laboratoře dálkového průzkumu

Seidlová, Jana
CENIA, 2022

Potenciál letecké spektroskopie pro mapování azbesto-cementových střech
Polák, Mojmír
2022 - anglický
Klíčová slova: data dálkového průzkumu; hyperspektral; azbest; remote sensing data; hyperspectral; azbest Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Potenciál letecké spektroskopie pro mapování azbesto-cementových střech

Polák, Mojmír
CENIA, 2022

Spektrální indexy jako nástroj pro hodnocení růstu chmele
Seidlová, Jana
2022 - anglický
Klíčová slova: data dálkového průzkumu; chmel; změny; remote sensing data; hop; changes Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Spektrální indexy jako nástroj pro hodnocení růstu chmele

Seidlová, Jana
CENIA, 2022

SEEPIA – Využití dat pro socio-ekonomický výzkum v oblasti životního prostředí
Svobodová, Lucie; Mertl, Jan; Škopková, Hana; Kochová, Tereza; Havránek, Miroslav
2022 - český
Klíčová slova: datová analýza; životní prostředí; socioekonomický výzkum; Fit for 55; Zelená dohoda pro Evropu; data analysis; environment; socioeconomic research; Fit for 55; European Green Deal Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
SEEPIA – Využití dat pro socio-ekonomický výzkum v oblasti životního prostředí

Svobodová, Lucie; Mertl, Jan; Škopková, Hana; Kochová, Tereza; Havránek, Miroslav
CENIA, 2022

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze