Počet nalezených dokumentů: 56
Publikováno od do

Praha a menšiny : sborník příspěvků z mezinárodní konference konané v Praze dne 4. prosince 2014
Sulitka, Andrej; Uherek, Zdeněk
2015 - český
Publikace Praha a menšiny je výstupem ze 14. Setkání národnostních menšin, jehož součásti byla mezinárodní konference pod názvem Praha a menšiny. Program konference byl rozčleněn do tří tematických bloků: 1. přítomnost národnostních menšin v Praze a jejich aktivity, 2. menšiny a mateřských jazyk, 3. národnostní menšiny a migranti. Tyto otázky jsou v centru pozornosti zástupců národnostních menšin a jsou diskutovány na každoročních setkáních národnostních menšin, které pořádá hlavní město Praha a Dům národnostních menšin ve spolupráci s akademickými institucemi, konkrétně v roce 2014 s Etnologickým ústavem AV ČR. Odborné i širší veřejnosti je tak předkládán dílčí výstup, odpovídající svým uspořádáním průběhu konference. Publications Prague and minorities is the output of 14th Meetings of the national minorities, whose component was the international conference under the name of Prague and minorities. The conference Program was divided into three thematic blocks: 1. the presence of national minorities in Prague and their activities, 2. minorities and the parent language, 3. ethnic minorities and migrants. These questions are in the spotlight of the representatives of the national minorities and they are discussed at the annual meetings of national minorities, organized by the city of Prague and the House of national minorities in cooperation with academic institutions, specifically in the year 2014 with the Institute of Ethnology of the Czech Academy of Sciences, v.v.i. The partial output is presented to the professional and wider public, arranged like the conference. Klíčová slova: the capital Prague; national minorities; new minorities; national minority policy; migration; migration policy Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Praha a menšiny : sborník příspěvků z mezinárodní konference konané v Praze dne 4. prosince 2014

Publikace Praha a menšiny je výstupem ze 14. Setkání národnostních menšin, jehož součásti byla mezinárodní konference pod názvem Praha a menšiny. Program konference byl rozčleněn do tří tematických ...

Sulitka, Andrej; Uherek, Zdeněk
Etnologický ústav, 2015

Nová emigrace z České republiky po roce 1989 a návratová politika : (náhled na problematiku v kontextu vývoje světových migrací: vznik moderních diaspor a transnacionálních společností)
Brouček, Stanislav; Grulich, T.
2014 - český
Klíčová slova: migration; migration policy; modern diaspora; adaptation; history of Czech and Slovak emigration Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Nová emigrace z České republiky po roce 1989 a návratová politika : (náhled na problematiku v kontextu vývoje světových migrací: vznik moderních diaspor a transnacionálních společností)

Brouček, Stanislav; Grulich, T.
Etnologický ústav, 2014

Mosty a propasti. Česko-německé hudební vztahy v meziválečném Československu - Zwischen Brücken und Gräben. Deutsch-tschechische Musikbeziehungen in der ČSR der Zwischenkriegszeit
Bajgarová, Jitka; Wehrmeyer, A.
2014 - český
Sborník příspěvků z konference konané v roce 2011 na téma česko-německé vztahy v hudbě za první Československé republiky - instituce, osobnosti, mediátoři, historický výzkum i koncepční a metodologické otázky. Proceedings of the conference held in 2011 on the topic of Czech-German relations in the music of the first Czechoslovak Republic - institutions, personalities, mediators, historical research and conceptual and methodological issues. Klíčová slova: Czech-German relationship in music culture; Czechoslovak Republic; 1918–1938; studies on music history; proceedings of conferences Plné texty jsou dostupné na vyžádání prostřednictvím repozitáře Akademie věd.
Mosty a propasti. Česko-německé hudební vztahy v meziválečném Československu - Zwischen Brücken und Gräben. Deutsch-tschechische Musikbeziehungen in der ČSR der Zwischenkriegszeit

Sborník příspěvků z konference konané v roce 2011 na téma česko-německé vztahy v hudbě za první Československé republiky - instituce, osobnosti, mediátoři, historický výzkum i koncepční a ...

Bajgarová, Jitka; Wehrmeyer, A.
Etnologický ústav, 2014

Od folkloru k world music : Co patří do encyklopedie
Uhlíková, Lucie; Přibylová, I.
2013 - český
Klíčová slova: music; Moravian folk songs; music tradition in general Dokument je dostupný na externích webových stránkách.
Od folkloru k world music : Co patří do encyklopedie

Uhlíková, Lucie; Přibylová, I.
Etnologický ústav, 2013

Když výzkum tak kvalitativní! Serpentinami bádání v terénu
Nosková, Jana; Pavlásek, Michal
2013 - český
Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Když výzkum tak kvalitativní! Serpentinami bádání v terénu

Nosková, Jana; Pavlásek, Michal
Etnologický ústav, 2013

Od folkloru k word music: Co patří do encyklopedie
Přibylová, I.; Uhlíková, Lucie
2013 - český
Klíčová slova: folklore; world music; folk songs Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Od folkloru k word music: Co patří do encyklopedie

Přibylová, I.; Uhlíková, Lucie
Etnologický ústav, 2013

K otázkám monografického pojetí skladatelské osobnosti a výkladu jejího díla. K 90. narozeninám skladatele a dirigenta Karla Husy
Bajgarová, Jitka
2013 - český
Sborník příspěvků z konference na téma, jak psát monografie o českých skladatelích 20. století a jak analyzovat jejich díla. Dále příspěvky a dokumenty k životu a dílu čecho-amerického skladatele a dirigenta Karla Husy (1921). Proceedings of the conference on the theme how to vrite monographs about Czech composers of the 20th century and to analyse their music works. Together with contributions and documents on life and work of the Czech-American composer and conductor Karel Husa (1921). Klíčová slova: Karel Husa; composer monographs; 20th century Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
K otázkám monografického pojetí skladatelské osobnosti a výkladu jejího díla. K 90. narozeninám skladatele a dirigenta Karla Husy

Sborník příspěvků z konference na téma, jak psát monografie o českých skladatelích 20. století a jak analyzovat jejich díla. Dále příspěvky a dokumenty k životu a dílu čecho-amerického skladatele a ...

Bajgarová, Jitka
Etnologický ústav, 2013

Od folkloru k world music : Co patří do encyklopedie
Uhlíková, Lucie; Přibylová, I.
2013 - český
Klíčová slova: music; Moravian folk songs; music tradition in general Dokument je dostupný na externích webových stránkách.
Od folkloru k world music : Co patří do encyklopedie

Uhlíková, Lucie; Přibylová, I.
Etnologický ústav, 2013

Dance, Gender and Meanings. Contemporizing Traditional Dance. Proceedings of the 26th Symposium of the ICTM Study Group on Ethnochoreology 2010. Třešť, Czech Republic
Dunin, E. I.; Stavělová, Daniela; Gremlicová, D.; Vejvoda, Zdeněk
2012 - anglický
Klíčová slova: dance; gender; tradition and the present time Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Dance, Gender and Meanings. Contemporizing Traditional Dance. Proceedings of the 26th Symposium of the ICTM Study Group on Ethnochoreology 2010. Třešť, Czech Republic

Dunin, E. I.; Stavělová, Daniela; Gremlicová, D.; Vejvoda, Zdeněk
Etnologický ústav, 2012

Miscellanea z výroční konference České společnosti pro hudební vědu 2009
Freemanová, Michaela
2012 - český
Sborník referátů z konference, věnované Českou společností pro hudební vědu v roce 2009 "druhému životu" Händela, Haydna a Mendelssohna v českých zemích a na Slovensku Miscellany of papers from the conference, dedicated, in 2009, by the Czech Musicological Society to the "second life", in the Bohemian Lands and Slovakia, of Handel, Haydn and Mendelssohn. Klíčová slova: Händel; "second life"; 18th and 19th centuries; Haydn; Mendelssohn Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Miscellanea z výroční konference České společnosti pro hudební vědu 2009

Sborník referátů z konference, věnované Českou společností pro hudební vědu v roce 2009 "druhému životu" Händela, Haydna a Mendelssohna v českých zemích a na Slovensku...

Freemanová, Michaela
Etnologický ústav, 2012

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze