Počet nalezených dokumentů: 32
Publikováno od do

Německá medievistika v českých zemích do roku 1945
2004 - český
Sborník obsahuje příspěvky zaměřené na osobnosti, instituce a problémy českého německojazyčného bádání o středověku v 19. a v 1. polovině 20. století. The volume contains papers aimed at personalities, institutions, and problems of Czech German-language medieval research in the nineteenth and the first half of the twentieth century. Klíčová slova: German Historiography; Medieval Studies Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Německá medievistika v českých zemích do roku 1945

Sborník obsahuje příspěvky zaměřené na osobnosti, instituce a problémy českého německojazyčného bádání o středověku v 19. a v 1. polovině 20. století....

Filosofický ústav, 2004

The History of Written Culture in the "Carpatho-Danubian" Region I
Pátková, H.; Šedivý, J.
2003 - anglický
Příspěvky přednesené na dvou setkáních účastníků mezinárodního a interdisciplinárního projektu „Latinská paleografie“, která se uskutečnila v Praze (listopad 2002) a Bratislavě (červen 2002). Proceedings of papers from the first two meetings of the international and interdisciplinary project "Latin Paleography Network", which took part in Prague (November 2002) and Bratislava (June 2003). Klíčová slova: Latin Paleography Network; Proceedings; Paleographers; sborníky Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
The History of Written Culture in the "Carpatho-Danubian" Region I

Příspěvky přednesené na dvou setkáních účastníků mezinárodního a interdisciplinárního projektu „Latinská paleografie“, která se uskutečnila v Praze (listopad 2002) a Bratislavě (červen ...

Pátková, H.; Šedivý, J.
Filosofický ústav, 2003

The Logica Yearbook
Childers, Timothy; Majer, Ondrej
2003 - anglický
The volume comprises most of the papers presented at the international symposium LOGICA 2002. Reflecting the tradition of the LOGICA symposia, the papers deal with the broad range of problems in logic relevant to philosophy. Klíčová slova: logic Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
The Logica Yearbook

The volume comprises most of the papers presented at the international symposium LOGICA 2002. Reflecting the tradition of the LOGICA symposia, the papers deal with the broad range of problems in logic ...

Childers, Timothy; Majer, Ondrej
Filosofický ústav, 2003

Metoda, význam, intence. Popperovské motivy v současném analytickém myšlení
Havlík, Vladimír
2003 - český
Sborník statí šestého Slovensko-českého sympozia o analytické filosofii věnovaný stému výročí narození K. R. Poppera. Příspěvky inspirované jeho filosofickým myšlením se zabývají jednotlivými problémy v kontextu současné analytické filosofie. The collection of articles from the sixth Slovak-Czech symposium on analytical philosophy is devoted to the hundredth anniversary of the birth of K. R. Popper. The articles inspired by his philosophical thought deal with many different problems in the context of contemporary analytical philosophy. Klíčová slova: sympozium; Popper; analytical philosophy Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Metoda, význam, intence. Popperovské motivy v současném analytickém myšlení

Sborník statí šestého Slovensko-českého sympozia o analytické filosofii věnovaný stému výročí narození K. R. Poppera. Příspěvky inspirované jeho filosofickým myšlením se zabývají jednotlivými problémy ...

Havlík, Vladimír
Filosofický ústav, 2003

Vágnost, věda a filosofie
Nosek, Jiří
2003 - český
Sborník 14 příspěvků věnovaných problematice fenoménu vágnosti a diskutovaných na mezioborovém semináři konaném 8. listopadu 2001 v Praze. Autoři příspěvků se zamýšlejí nad rolí, kterou vágnost hraje v běžném životě, umění, filosofii, lingvistice, psychologii, fyzice abiologii. The collection of 14 papers in Czech and Slovak given at the interdisciplinary seminar of the same title held in Prague 2001. The authors - philosophers and scientists - consider roles which phenomenon of vagueness plays in everyday life, arts, philosophy, linguistics, psychology, physics and biology. Klíčová slova: Vagueness; Science; Philosophy Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Vágnost, věda a filosofie

Sborník 14 příspěvků věnovaných problematice fenoménu vágnosti a diskutovaných na mezioborovém semináři konaném 8. listopadu 2001 v Praze. Autoři příspěvků se zamýšlejí nad rolí, kterou vágnost hraje ...

Nosek, Jiří
Filosofický ústav, 2003

Baroko v Itálii - baroko v Čechách. Setkávání osobností, idejí a uměleckých forem
Herold, Vilém; Pánek, Jaroslav
2003 - český
Sborník příspěvků italských a českých badatelů se zabývá politickým a kulturním kontextem baroka, jeho filozofickými zdroji, barokní hudbou, divadlem, literaturou a výtvarným uměním. The volume presents the papers of Italian and Czech scholars on the political and cultural context of the baroque era, of its philosophical sources, on baroque music, theatre, literature and art. Klíčová slova: Baroque; Italy; Bohemia Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Baroko v Itálii - baroko v Čechách. Setkávání osobností, idejí a uměleckých forem

Sborník příspěvků italských a českých badatelů se zabývá politickým a kulturním kontextem baroka, jeho filozofickými zdroji, barokní hudbou, divadlem, literaturou a výtvarným uměním....

Herold, Vilém; Pánek, Jaroslav
Filosofický ústav, 2003

Vraclav - genius jednoho místa : příspěvky ze sympozia konaného na Vraclavi dne 11. října 2001
Sekotová, V.; Svatoš, Martin; Svatoš, M.
2002 - český
Sborník obsahuje konferenční příspěvky věnované dějinám Vraclavi - pozoruhodné lokality středověkých a novověkých Čech. Proceedings of the conference about the history of Vraclav - a noteworthy place of medieval and modern Bohemia. Klíčová slova: history; East Bohemia; Middle Ages; historie; středověk Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Vraclav - genius jednoho místa : příspěvky ze sympozia konaného na Vraclavi dne 11. října 2001

Sborník obsahuje konferenční příspěvky věnované dějinám Vraclavi - pozoruhodné lokality středověkých a novověkých Čech....

Sekotová, V.; Svatoš, Martin; Svatoš, M.
Filosofický ústav, 2002

Milénium vědy a filosofie
Nosek, Jiří
2002 - český
Sborník příspěvků diskutovaných na mezioborovém semináři "100 a 1000 let vědy a filosofie", konaném ve dnech 7.-8.11.2000 v Praze. Příspěvky zahrnují různorodé pohledy celkem od 19 českých a slovenských autorů přírodovědního, společenskovědního a humanitního zaměření na historii vědy a filosofie uplynulého tisíciletí a na význam, který tato historie vnáší do současnosti. A collection of papers discussed at the interdisciplinary seminar "100 and 1000 Years of Science and Philosophy" held in Prague in November 7-8, 2000. The papers, written by 19 Czech and Slovak authors oriented in natural, social and human sciences, present various views on history of sciences and philosophy of the last 1000 years' period. Klíčová slova: philosophy of science; history of philosophy Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Milénium vědy a filosofie

Sborník příspěvků diskutovaných na mezioborovém semináři "100 a 1000 let vědy a filosofie", konaném ve dnech 7.-8.11.2000 v Praze. Příspěvky zahrnují různorodé pohledy celkem od 19 českých a ...

Nosek, Jiří
Filosofický ústav, 2002

The Logica Yearbook 2001
Childers, Timothy; Majer, Ondrej
2002 - anglický
The volume comprises most of the papers presented at the international symposium LOGICA 2001. Reflecting the tradition of the LOGICA symposia, the papers deal with the broad range of problems in logic relevant to philosophy. Contributors include Ladislav Kohout, Veikko Rantala and Göran Sundholm. Klíčová slova: philosophy Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
The Logica Yearbook 2001

The volume comprises most of the papers presented at the international symposium LOGICA 2001. Reflecting the tradition of the LOGICA symposia, the papers deal with the broad range of problems in logic ...

Childers, Timothy; Majer, Ondrej
Filosofický ústav, 2002

Tycho Brahe a Praha : křižovatky evropské vědy [mezinárodní symposium]
Hadravová, Alena
2001 -
The symposium on the history of science on Rudophine period was organized by the Research Center for the History of Sciences and Humanities in Prague. Over 70 historians of science from 13 countries participated and presented about 40 oral contributions and several posters. The symposium on the history of science on Rudophine period was organized by the Research Center for the History of Sciences and Humanities in Prague. Over 70 historians of science from 13 countries participated and presented about 40 oral contributions and several posters. Klíčová slova: international symposium on th Rudophine period Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Tycho Brahe a Praha : křižovatky evropské vědy [mezinárodní symposium]

The symposium on the history of science on Rudophine period was organized by the Research Center for the History of Sciences and Humanities in Prague. Over 70 historians of science from 13 countries ...

Hadravová, Alena
Filosofický ústav, 2001

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze