Počet nalezených dokumentů: 382
Publikováno od do

Výpravy k já. Projevy individualismu v české kultuře 19. století
Piorecká, Kateřina; Bendová, Eva; Hrdina, Martin
2022 - český
Kniha přináší příspěvky ze 41. ročníku plzeňského mezioborového sympozia, věnovaného manifestacím individualismu v průběhu „dlouhého“ 19. století. Otázky spojené se sebereflexí, sebeprezentací či sebeuskutečněním rezonovaly různým způsobem ve světě mužů a žen z řad měšťanstva, dělnictva i aristokracie. Autoři studií věnují pozornost vyhraněným osobnostem a leckdy složitému hledání a vymezování jejich pozice ve společnosti – vůči ideologickým projektům, uměleckým konvencím apod. Problematika individualismu je v publikaci obsahující obrazovou přílohu nahlížena z perspektivy historie, filozofie a různých uměnověd. Klíčová slova: literature and culture; art and society; individuality; identity Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Výpravy k já. Projevy individualismu v české kultuře 19. století

Kniha přináší příspěvky ze 41. ročníku plzeňského mezioborového sympozia, věnovaného manifestacím individualismu v průběhu „dlouhého“ 19. století. Otázky spojené se sebereflexí, sebeprezentací či ...

Piorecká, Kateřina; Bendová, Eva; Hrdina, Martin
Ústav pro českou literaturu, 2022

Tackling the toolkit. Plotting poetry through computational literary studies
Plecháč, Petr; Kolár, Robert; Bories, A. S.; Říha, Jakub
2021 - anglický
Sborník. Klíčová slova: versology; quantitative method Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři Akademie Věd.
Tackling the toolkit. Plotting poetry through computational literary studies

Sborník.

Plecháč, Petr; Kolár, Robert; Bories, A. S.; Říha, Jakub
Ústav pro českou literaturu, 2021

Science, Occupation, War: 1939-1945. A Collective Monograph
Šimůnek, Michal V.
2021 - anglický
The Volume deals with the German science policy during the WW2 in different occupied countries of Europe in cross-national coparison. It containts 15 contributions from different countries. Klíčová slova: science policy; WW2; occupied Europe Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Science, Occupation, War: 1939-1945. A Collective Monograph

The Volume deals with the German science policy during the WW2 in different occupied countries of Europe in cross-national coparison. It containts 15 contributions from different countries.

Šimůnek, Michal V.
Ústav pro soudobé dějiny, 2021

Epigraphica & Sepulcralia 10. Fórum epigrafických a sepulkrálních studií
Roháček, Jiří
2021 - český
Sborník 17. mezinárodního zasedání k problematice sepulkrálních památek, které se konalo v Praze ve dnech 24. října - 26. října 2018. Obsahuje celkem osmnáct referátů (v češtině, angličtině a slovenštině), které se přímo či kontextuálně zabývají sepulkrálními památkami od středověku do 21. století. Je zastoupena česká, moravská, slovenská a polská problematika. Sborník je rozdělen do tří částí z hlediska náboženského kontextu diskutovaných témat - do části věnované sepulkrálním památkám křesťanským, židovským a komplementárně, ale stále ve středoevropském prostředí, islámským. The proceedings of the 17th international session on the issue of sepulchral monuments, which took place in Prague on 24 October - 26 October 2018. It contains eighteen papers in total (in Czech, English and Slovak), which deal directly or contextually with sepulchral monuments from the Middle Ages to the 21st century. Besides, the territorially Bohemian and Moravian issue as well as the Slovak and Polish issues have a significant share. The proceedings are divided in to three parts, in terms of the religious context of the discussed themes - hence into parts devoted to Christian, Jewish and finally supplemental, but still in the Central European milieu, Islamic sepulchral monuments. Klíčová slova: sepulchral monuments; art history; history; epigraphy; interdisciplinarity; methodology; Central Europe; 13th-21th centuries Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Epigraphica & Sepulcralia 10. Fórum epigrafických a sepulkrálních studií

Sborník 17. mezinárodního zasedání k problematice sepulkrálních památek, které se konalo v Praze ve dnech 24. října - 26. října 2018. Obsahuje celkem osmnáct referátů (v češtině, angličtině a ...

Roháček, Jiří
Ústav dějin umění, 2021

Archaeological studies of the Late Iron Age in Central Europe. Proceedings of the 15th International conference of the series „The La Tène Period in Bohemia, Moravia and Slovakia“ („Doba laténská v Čechách, na Moravě a na Slovensku“) in Klement-Oberleis
Karwowski, M.; Komoróczy, Balázs; Ramsl, P. C.
2021 - anglický
The publication is based on materials from the conference “La Tène period in Bohemia, Moravia and Slovakia” held on 11-13 June 2014 in Klement-Oberleis, Austria. For the most part, the studies published here are revised texts of the lectures given at the conference and bring a comprehensive overview of actual archaeological and numismatic research within the topic of the Celtic development in the Central European Region. For many diverse scientific questions, readers will find relevant studies in the present proceedings, which contains a total of 18 studies by authors from Austria, Croatia, Czech Republic, Hungary, Poland, Romania, Slovakia, and Slovenia. Klíčová slova: Celts; proceedings; protohistory; Middle Danube Region; archaeology; numismatics Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Archaeological studies of the Late Iron Age in Central Europe. Proceedings of the 15th International conference of the series „The La Tène Period in Bohemia, Moravia and Slovakia“ („Doba laténská v Čechách, na Moravě a na Slovensku“) in Klement-Oberleis

The publication is based on materials from the conference “La Tène period in Bohemia, Moravia and Slovakia” held on 11-13 June 2014 in Klement-Oberleis, Austria. For the most part, the studies ...

Karwowski, M.; Komoróczy, Balázs; Ramsl, P. C.
Archeologický ústav, Brno, 2021

Já z hvězd svou moudrost nevyčet... Studentský sborník intermediálních analýz
Jedličková, Alice; Fedrová, Stanislava
2021 - český
Sborník studentských příspěvků. The Proceedings of student papers. Klíčová slova: intermedial studies; interpretation of literature; analysis of literature Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Já z hvězd svou moudrost nevyčet... Studentský sborník intermediálních analýz

Sborník studentských příspěvků.


The Proceedings of student papers.

Jedličková, Alice; Fedrová, Stanislava
Ústav pro českou literaturu, 2021

BB 400: Ó kráso Země české, vlastenče náš!
Valentová-Bobková, Kateřina; Havlík, J.; Viták, K.
2021 - český
Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři Akademie Věd.
BB 400: Ó kráso Země české, vlastenče náš!

Valentová-Bobková, Kateřina; Havlík, J.; Viták, K.
Historický ústav, 2021

Od folkloru k world music: Hudba a kapitál
Uhlíková, Lucie; Přibylová, I.
2021 - český
Sborník z 18. mezinárodního kolokvia zaměřeného na lidovou, etnickou hudbu a world music. The conference edited proceedings on folk and ethnic music, modern folk music and world music. Klíčová slova: folk music; ethnic music; world music; cultural capital; social capital; cultura heritage Plné texty jsou dostupné na vyžádání prostřednictvím repozitáře Akademie věd.
Od folkloru k world music: Hudba a kapitál

Sborník z 18. mezinárodního kolokvia zaměřeného na lidovou, etnickou hudbu a world music.


The conference edited proceedings on folk and ethnic music, modern folk music and world music.

Uhlíková, Lucie; Přibylová, I.
Etnologický ústav, 2021

EATAW 2021: 11th Conference of the European Association for the Teaching of the Academic Writing: Book of abstracts
Kašpárková, A.; Frančíková, Dagmar; Etchegoyen Rosolová, Kamila
2021 - anglický
The theme of EATAW 2021 was “The residence of writing and writing support.” Academic writing is considered an interdisciplinary field. The activities of academic writing teachers and related research head in many different directions. The conference helped us revisit the foundations, and asked seemingly simple questions: Who are we?, Where do we work?, What is our field?, (How) has academic writing become a field?, How do technologies help us?, Who are other stakeholders in academic writing support? Moreover, our theme explored the essence of our work and professional identity in an unprecedented time of the covid-19 outbreak that had put more things in motion than we could have ever imagined. Therefore, we added the question of: What has changed recently? We felt that some of the questions had been here for decades but may have still been unanswered in certain contexts and/or in contexts that keep changing. The conference was held online on July 7 and 8, 2021, and was organized by VSB-Technical University of Ostrava and the Czech Language Institute, Czech Academy of Sciences. Klíčová slova: academic writing; writing for publication; Czech Republic Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
EATAW 2021: 11th Conference of the European Association for the Teaching of the Academic Writing: Book of abstracts

The theme of EATAW 2021 was “The residence of writing and writing support.” Academic writing is considered an interdisciplinary field. The activities of academic writing teachers and related research ...

Kašpárková, A.; Frančíková, Dagmar; Etchegoyen Rosolová, Kamila
Ústav pro jazyk český, 2021

European Forests. Our Cultural Heritage
Johann, E.; Kusmin, J.; Woitsch, Jiří
2021 - anglický
Proceedings of the international conference European Forests. Our Cultural Heritage (4-7 December 2018, St. Georgen am Längsee, Austria), brings both thematically and theoretically diverse mix of studies, which connects thinking about European forests as an important and hitherto neglected sphere of cultural resp. biocultural heritage. Klíčová slova: cultural heritage; forest history; landscape history Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
European Forests. Our Cultural Heritage

Proceedings of the international conference European Forests. Our Cultural Heritage (4-7 December 2018, St. Georgen am Längsee, Austria), brings both thematically and theoretically diverse mix of ...

Johann, E.; Kusmin, J.; Woitsch, Jiří
Etnologický ústav, 2021

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze